Boyde Alan

Prof. Ph.Dr. Alan Boyde (*1936 v Londýně), Dr.h.c. Univerzity Karlovy v Praze, čestný člen Royal Microscopical Society a mnoha jiných učených společností, profesor anatomie University College v Londýně, je světoznámým odborníkem v anatomii tvrdých tkání a v jejich fyziologii a experimentální patologii, je autorem stovek článků i knih. Spolupracuje s Biologickým ústavem AV ČR, s Fyzikálním ústavem AV ČR a s Biofyzikáním ústavem Lékařské fakulty UK v Plzni již desítky let.

Počet článků: 1

Optické mikroskopy s velmi vysokým rozlišením

5. 11. 1997  |  Vesmír 76, 616, 1997/11
Člověk si od nepaměti vytvářel v mysli obraz světa na základě informací, jež mu přinášely smysly. Z nich zrak dosáhl nejdále a podával...