Aktuální číslo:

2024/7

Téma měsíce:

Čich

Obálka čísla

Ze starších ročníků Vesmíru

5. 11. 1997
 |  Vesmír 76, 658, 1997/11

Plodnosť bastardů šakala a psa domácího. O původu psa domácího a jeho odrůd známo je více theorií nežli praktických dokladů. Je na př. dobře známo, že šakal se psem domácím snadno se páří a mláďata života schopná dává. Naproti tomu nebylo dosud přímo exaktně dokázáno, jak dalece takto vzniklí bastardi jsou plodni. Z pokusů, jež v té příčině konal Kühn na hospodářském ústavě university hallské, vychází na jevo, že nejen bastardi samci vyznačují se výtečnou plodností ve spojení s čubou psa, ale i bastardi sami mezi sebou ve spojení nejblíž příbuzném se množí.

Vesmír 1. listopadu 1887, str. 24

Antiseptické postřikování ulic. Časopis „Colorado medical Journal“ navrhuje tuto novinku pro město Denver. Žádá pak, aby se k vodě přidávala přísada sublimatu. Kdyby někdo namítal, že kazí kovové nádržky, nechť se zvolí formaldehyd. Jen aby nás naposled pro samou antisepsi všecky nenaložili za živa do karbolové kyseliny.

Vesmír 1. listopadu 1897, str. 23

Chov koz v Evropě. Na každých 100 obyvatelů přijdou na Rusi, ve Švédsku a Uhřích 2 kozy, ve Francii, Bavořích, Württembersku a Hollandsku 4, v Rakousku a Belgii 5, v Prusku 6, v Italii 7, ve Švýcarech 14, v Norsku 18, ve Španělsku 23 a v Řecku 119.

Vesmír 1. listopadu 1887, str. 23

Kysličník uhličitý u Domštátu na Moravě a jeho využitkování. Na pravém břehu potoka Stollenbachu otevřena 21. září r. 1897 továrna, která se zabývá výrobou tekutého kysličníku uhličitého. Jdeme-li podél břehu jmenovaného potoku, pozorujeme hojně bubliny vystupovati z jeho dna, což jest, jak analysemi stanoveno bylo, prchající kysličník uhličitý. Na některých místech prchá dioxyd uhlíku v takovém množství, že se zdá, jakoby voda ve varu se nalézala. [...] Kysličník uhličitý svým tlakem vhání se trubicí do nádrže, kde se z něho oddělí stržená voda. Potom kompressorem tlačí se do nádoby s roztokem zelené skalice, ku kterému přidáno jest hydrátu vápenatého. Plyn při promytí zbaví se sirovodíku v nepatrném množství přimíšeného. Vyčištěný plyn tlačí se zase kompressorem do skříně naplněné chloridem vápenatým, by se vysušil. Kysličník uhličitý náležitě vysušený se ochlazuje a pak v hustiči tlakem 65 atmosfer se ztužuje v tekutinu. [...] 10 kg dioxydu uhlíka prodává se po 4 zl. 50 kr. Upotřebení dochází hlavně při výrobě sodové vody, šumivých limonad a přidává se i do piva.

Vesmír 15. listopadu 1897, str. 34

Jak stár může býti pstruh. Před 45 lety pustil jakýsi pan Sherman v Lafayttu (stát New-York) do rybníka jednoročního pstruha a od té doby každoročně zjistil jeho přítomnosť, váhu atd. Od pěti let znamenal stálé ubývání váhy, červené skvrny na těle se ztrácely a zbarvení celé se změnilo z temně do šeda. Konečně když v stáří 46 let pstruh zahynul, vážil sotva 4 libry.

Vesmír 1. listopadu 1887, str. 22

obrovský hrachovec. Ve výkladní skříni obchodníka se zbožím z vřídelního kamene upraveným v Karl. Varech vedle hlavní kolonady bylo viděti letos obrovský hrachovec. Jednotlivá zrna jsou o málo větší než koule kulečníkové. Celý kus zvící hlavy je na prodej za 300 zl. Výrobky z vřídelního kamene viděti tu překrásné, celé obrazy, na př. skupina jelenů u vody v lese.

Vesmír 1. listopadu 1897, str. 23

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé
RUBRIKA: Vertikála

Doporučujeme

Algoritmy pro zdraví

Algoritmy pro zdraví

Ondřej Vrtiška  |  8. 7. 2024
Umělá inteligence proniká do medicíny a v následujících letech ji nejspíš významně promění. Regina Barzilay z MIT má pro vývoj nástrojů...
Mají savci feromony?

Mají savci feromony?

Pavel Stopka  |  8. 7. 2024
Chemická komunikace je způsob předávání a rozpoznávání látek, jímž živočichové získávají informace o jiných jedincích, o jejich pohlaví a věku, o...
Jak funguje moderní speleologie

Jak funguje moderní speleologie uzamčeno

Michal Filippi, Jan Sirotek  |  8. 7. 2024
Přesně před 150 lety byla na prodej Mamutí jeskyně. Systém, který do té doby sloužil jako místo pro těžbu ledku z guana, byl k mání za pouhých...