Vertikála

Když byl asfalt novinka

Když byl asfalt novinka

Marek Janáč | 2. 4. 2024 | Vesmír 103, 243, 2024/4

1874: Asfaltovati silnice jest mnohem prospěšnější než dlážditi je kamenem; neboť dlažba kamenná vyžaduje věčně opravy. V amerických velkých...

Ze života holubů

Ze života holubů

Marek Janáč | 2. 4. 2024 | Vesmír 103, 243, 2024/4

1894: Pozoruje delší čas život holubů, byl jsem svědkem mnohého zajímavého výjevu, z nichž jeden, boj o holubici dvou soků-holubů, tuto uvádím....

Vybíjení lvů v Alžírsku

Vybíjení lvů v Alžírsku

Marek Janáč | 4. 3. 2024 | Vesmír 103, 183, 2024/3

1874: Počet lvů v úrodném dílu Alžírska páčí se nejnověji na 700—800 k. Povážíme-li, jakou škodu způsobují, zejmena živočišstvu (koňům, mezkům,...

Nová východoafrická gorilla

Nová východoafrická gorilla

Marek Janáč | 4. 3. 2024 | Vesmír 103, 183, 2024/3

1904: Známosti naše o rozšíření veleopů neboli opic anthropomorfních, totiž opic člověku nejvíce podobných, před krátkým časem zajímavým objevem...

Telegraf na moři

Telegraf na moři

Marek Janáč | 5. 2. 2024 | Vesmír 103, 115, 2024/2

1884: Myšlenka, aby lodě na širém moři meškající, mohly podávati i přijímati telegrafické zprávy, není nikterak nova, vyskytujíc se čas od času....

Nová vegetace na ostrově Krakatau

Nová vegetace na ostrově Krakatau

Marek Janáč | 5. 2. 2024 | Vesmír 103, 115, 2024/2

1904: W. B. Hemsley podává v „Science“ přehled o nové vegetaci, kteráž vznikla na ostrově Krakatau (též Krakatoa n. Krakatova) v moři Sundském,...

Samospráva německých univerzit

Samospráva německých univerzit

Marek Janáč | 8. 1. 2024 | Vesmír 103, 55, 2024/1

1934: […] Nový režim v Německu sáhl […] i na universitní autonomii. Počátek učiněn v Bavorsku, kde vydána nová konstituce pro university, chystá...

Sněhové vločky jako zkameněliny

Sněhové vločky jako zkameněliny

Marek Janáč | 8. 1. 2024 | Vesmír 103, 55, 2024/1

1954: V sedimentech geologického stáří jsou známy otisky krystalů ledu, které popsal a zobrazil na př. Häntzschel v r. 1935. Velmi zajímavé a...

Zapomenuté pedagogické reformy

Zapomenuté pedagogické reformy

Tomáš Feřtek | 4. 12. 2023 | Vesmír 102, 727, 2023/12

1903: Pozoruhodná slova o moderní výchově pronesl věhlasný Ramsey (viz rámeček), professor university Glasgowské. Týž mezi jiným pravil: „Dnes...

Slon na sklonku devatenáctého věku

Slon na sklonku devatenáctého věku

Marek Janáč | 30. 10. 2023 | Vesmír 102, 657, 2023/11

1893: […] Ještě před třiceti léty byl slon od vnitra afrického rozšířen až k jižním pobřežím; od těch dob kde kdo, černoši i běloši spojili své...