Beneš Jiří

MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. (1954) vystudoval všeobecné lékařství a stomatologii na Lékařské fakultě UK v Plzni. V Biofyzikálním ústavu LF UK v Plzni se zabývá zejména fyzikální problematikou hyperbarické medicíny a dentálních technologií.

Počet článků: 1

Optické mikroskopy s velmi vysokým rozlišením

5. 11. 1997  |  Vesmír 76, 616, 1997/11
Člověk si od nepaměti vytvářel v mysli obraz světa na základě informací, jež mu přinášely smysly. Z nich zrak dosáhl nejdále a podával...