Ulrych Jaromír

Doc. RNDr. Jaromír Ulrych, DrSc., (*1943) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK. V Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i., se zabývá geochemií a mineralogií mladého vulkanizmu. Na Přírodovědecké fakultě UK externě přednáší krystalochemii horninových minerálů a geochemii vulkanitů Českého masivu. Je předsedou Geologické společnosti J. E. Hibsche a tajemníkem České zeolitové skupiny.

Počet článků: 7

Hornolužické maary

13. 3. 2008  |  Vesmír 87, 199, 2008/3
Kniha začíná jako pohádka… Začalo to před 28 miliony let: V blízkosti dnešní obce Baruth v Německu si začalo vřelé magma hledat cestu z hlubin Země...
 

Čtenářsky neotřelé kamení

6. 12. 2007  |  Vesmír 86, 815, 2007/12
Vydání této knihy v prestižní edici Kolumbus považuji za dobrý počin. Je patrné, že F. Fediuk má cit pro témata čtenářsky neotřelá, k nimž má co...
 

Vulkanické série a Friedrich Johann Karl Becke

8. 12. 2005  |  Vesmír 84, 698, 2005/12
Narodil se před 150 lety na Silvestra, do rodiny majitele Univerzitního knižního obchodu na staroměstském Malém náměstí. Studovat začal na...
 

Říp, bájná hora předků

5. 1. 2000  |  Vesmír 79, 33, 2000/1
Ani by mne nenapadlo seznamovat veřejnost s vulkanologickým výzkumem, nebýt (loni v dubnu) „ufologického“ televizního pořadu o Řípu. Podle...
 

O. PULKERT: Příruční slovník místních a zeměpisných názvů

5. 4. 1999  |  Vesmír 78, 224, 1999/4
Publikaci tohoto zaměření jsme potřebovali. Ve starších česko-německých a německo-českých slovnících býval dvoujazyčný rejstřík místních jmen. Pro...
 

Johann Anton Stolz

5. 12. 1998  |  Vesmír 77, 707, 1998/12
J. A. Stolze znají dnes mineralogové v souvislosti se stolzitem, pojmenovaným na jeho počest. W. Haidinger tak r. 1845 nazval Stolzův nález...
 

Josef Emanuel Hibsch – syn sopečného pohoří

5. 11. 1997  |  Vesmír 76, 632, 1997/11
Čím se však stal J. E. Hibsch významným a nezapomenutelným? Svým všestranným geologickým, respektive přírodovědným dílem. Na samém počátku své...