Vesmír: 1999/4

datum vydání: 5. 4. 1999

Úvodník

Třesky blesky

Před časem proběhla tiskem zpráva o americké sondě Mars Polar Lander. Na jižním pólu Marsu bude sbírat vzorky půdy, hledat vodu, sbírat...

Rozhovor

Slovo má prof. Jaroslav Churáček

Vesmír: Michal Illner psal (Vesmír 76, 375, 1997/7) o tom, že jedním z důvodů, proč mladí lidé opouštějí vědeckou kariéru, je „generační zátka“....

Glosy

Strasti a radosti mladých badatelů v Evropě

Z průzkumu provedeného v osmi evropských zemích (ve Spojeném království, Německu, Francii, Itálii, Holandsku, Švédsku, Švýcarsku a Španělsku)...

Poznámky a glosy

Severoatlantická oscilace (NAO) v poslední ledové době

Severoatlantická oscilace představuje hlavní klimatický mechanizmus krátkodobé cyklicity (tj. v měřítku několika let až desetiletí) počasí...

Vidět, ale nebýt viděn

Je vskutku pozoruhodné, že tak nenápadní tvorové, jako jsou gekoni rodu Uroplatus, jsou přírodovědcům známi již od roku 1658. Přesto tito ještěři...

Bude počítač reprodukovat vůně?

Virtuální realita, tedy počítačové modely určitých segmentů reálného světa, které mají dávat pokud možno věrnou iluzi světa reálného, zatím...

Xenoturbela: rok poté

Článek S. Mihulky shrnuje překvapivé novinky o podivném mořském tvorovi Xenoturbella bocki, tak jak je přinesl listopad 1997. Jen pro upamatování –...

Eseje

O nezabíjení babiček

V diskusích nad mým článkem o všeobecném egoizmu všeho živého (Vesmír 77, 67, 1998/2), ať byly vedeny písemně (Vesmír 77, 304, 1998/4, Vesmír 77,...

Pravda a bludy mezi nebem a zemí

Podobně jako polární záře budou se i naše úvahy pohybovat někde na půl cesty mezi nebem a zemí. Mám totiž v úmyslu povšimnout si historie některých...

Nad knihou

RICHARD DAWKINS: Sobecký gen

Koncem minulého roku vyšel český překlad Dawkinsova Sobeckého genu, přesně řečeno jeho druhého vydání z roku 1989. Samotnou knihu asi není třeba...

PETR VOPĚNKA: Podivuhodný květ českého baroka

Český čtenář si mohl v poslední době přečíst několik velice zajímavých knih o hlubokých tajemstvích vesmíru, o tom, jak tato tajemství současná...

O. PULKERT: Příruční slovník místních a zeměpisných názvů

Publikaci tohoto zaměření jsme potřebovali. Ve starších česko-německých a německo-českých slovnících býval dvoujazyčný rejstřík místních jmen. Pro...

Jazykový koutek

O pramateriálu, matce větví a tisíci látrech

Chceme-li se něco dovědět o materiálech zcela nových (viz článek, Vesmír 78, 197, 1999/4), pak stojí za zamyšlení nejen původ slova materiál, ale...

Mozaika

O čem se psalo ve světě i u nás

Krouží kus Měsíce kolem Slunce? Šestnáctého února odhalila automatická aparatura LINEAR, pátrající v Novém Mexiku po nebezpečných planetkách nebo...

Ve zkratce

Ve zkratce

Přes odpor některých fyziků a chemiků jmenoval ruský ministerský předseda Jevgenij Primakov ministrem pro vědu Michajla Kirpičnikova, fyzika, který...

Vertikála

O čem psal Vesmír před lety

Metamorfosa u zkamenělin. Zkamenělé zbytky tvorů vyhynulých v dávných epochách geologických jeví namnoze zcela jiné složení chemické, nežli měly...

Výtvarné umění

Hráčské chrámy a doupata umění

Tak jsem byl dvakrát v opravdovém kasinu. Vstupoval jsem tam vždy se vzrušením – jen považte, jmenuje se to Casinos Czechoslovakia a vedle americké...

Dopisy čtenářů

Jak se vědci urážejí navzájem

V poznámce bylo uvedeno, že kritizovat profesory Hrbka a Kahudu za jejich pomatené teorie nebylo dovoleno. To není, alespoň pokud se týkalo...

Vesmír pro zrakově postižené

Zrakově postižení mají možnost stahovat si Vesmíry z našeho file serveru BBS (většinou Pražáci, protože musí volat do Prahy). Tam bývá jedno číslo...

Proč kyne těsto?

...Složitější je však najít exaktní vysvětlení zkušenosti, kterou má dobře zažitou každá hospodyně hodná toho jména – proč kvalita kynutého pečiva...

Vítám diskuse ve Vesmíru

Již druhým rokem odebírám znovu po zhruba dvacetileté přestávce časopis Vesmír. Těžko mohu popsat, jak dobrým dojmem na mne po dlouhé době půstu...

V síti

Brouzdání po celosvětové počítačové pavučině, této „bezpečné náhražce reality“, s sebou přece jen nese nějaká ta rizika. Například to, že naše...

Záblesky gama I.

Záhada je více než třicet let stará. Vojenské družice Vela, které měly kontrolovat sovětské jaderné výbuchy v zemské atmosféře, začaly koncem 60....

Tkáňové náhrady a techniky klonování

Hledání cest umožňujících náhradu poškozených lidských buněk, tkání a orgánů naráží na řadu překážek biologického, technického i etického...

Nové funkce starých struktur

Ledvinové tělísko je prvním oddílem nefronu (obrázek), který je nejmenší a zároveň základní morfologickou a funkční jednotkou savčí ledviny. Jedna...

Bakteriální genomika: úspěch za úspěchem

Genomika je nový vědní obor, který se osamostatnil od molekulární genetiky. Je založen na současných možnostech stanovit úplnou dědičnou informaci...

Materiály šité na míru

Počítačové modelování struktur krystalů a molekulárních systémů ušetří při hledání nových materiálů nejen spoustu času, ale i spoustu energie. Ve...

Spor o mitochondrie

Klasifikace nejjednodušších eukaryotických organizmů, protistů, byla založena až do poloviny osmdesátých let převážně na morfologii, zejména na...

Třicet let endosymbiotické teorie

Eukaryontní buňky jsou buňky živočichů, rostlin, hub a jednobuněčných protistů. Vyznačují se přítomností buněčného jádra, systému specializovaných...

Korálové útesy na Moravě

Jméno sira Rodericka Impeye Murchisona (1782–1871), skotského geologa, představuje jeden z pilířů geologické vědy 19. století. Murchison vlastně...

Dějinné trajektorie na přelomu tisíciletí

Slovo trajektorie (lat. trajicere – přemísťovat) znamená přibližně tolik co dráha a je vypůjčeno z přírodních věd (viz například fyzikální...

Aktuality

Struktura vlasu může prozradit rakovinu prsu

Vlas žen s rakovinou prsu prokazuje změny, které je možné odhalit pomocí synchrotronového záření. V dvojitě slepém šetření vlasů zdravých i...

Uhlíkové nanotrubičky aneb Umíte zvážit jednotlivý virus?

Doslova miniaturní torzní váhy připomíná zařízení na připojeném obrázku níže. K tomu, aby uhlíkovou nanotrubičku bylo možné použít k zvážení částic...

Prodloužení sezony růstu

Analýza dat o aktivitě rostlin a zvířat za více než 30 posledních let ukazuje, že od počátku 60. let se růstová sezona prodloužila celkem o 10,8...

Ztráty ozonu v arktické troposféře

Během arktického jara dramaticky ubývá ozon nejen ve stratosféře, ale také v troposféře. Bývá to spojováno se zvýšenou koncentrací BrO a možná...

Řízené uvolňování léku z mikročipu

Mikrotechnologie umožnily vyrobit aktivní zařízení, které obsahuje pumpy a písty mikroskopických rozměrů a umožňuje řízené uvolňování vhodného...

Toxin Mycobakterium ulcerans

Většina patogenních bakterií produkuje toxiny, které hrají roli při genezi nemoci. Avšak pro Mycobacterium tuberculosis a M. leprae nebyl žádný...

Můžeme zničit HIV jeho vlastními zbraněmi?

Otázka není pouze rétorická, přesně o to se totiž pokouší nový způsob léčení aidsu genovou terapií. Jak tato metoda funguje? Nejprve je nutno...

Rachmaninov jako živý

Loni byla v Los Angeles pořízena nová nahrávka se Sergejem Rachmaninovem, který zemřel před více než 50 lety. Jeho „návrat“ umožnilo jednak piano...

Také měsíc Callisto má atmosféru

U tří velkých Jupiterových měsíců byla řídká atmosféra (exosféra) zjištěna již před časem. Exosféru měsíce Io tvoří převážně oxid siřičitý, na...

Ediakarské fosilie v kambrických sedimentech

Paleontologie je bezesporu zajímavá nauka, která přináší cenné poznatky. Má ovšem i své stinnější stránky, například snahu o detailní popisy...

Anketa o tvorbě českých názvů zvířat

V poslední době se v řadě oborů zoologie oživují snahy vytvářet více či méně podrobné seznamy českých názvů živočichů. Obecné názvy běžných druhů...

Třešně proti bolesti

Konzumace třešní může proti bolesti pomoci lépe než Aspirin. Alespoň Američané z Michiganu tvrdí, že jim jejich oblíbená pochoutka pomáhá proti...

Co také viděl Darwin

K letošním jubileům, 190 let od Darwinova narození a 140 let od vydání jeho stěžejního díla O původu druhů, nebude bez zajímavosti zmínit se ještě...