Krejčí Jaroslav

Prof. JUDr. Jaroslav Krejčí (*1916) vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze. V letech 1945–1949 pracoval ve Státním úřadě plánovacím. V letech 1954–1960 byl vězněn. Ke své odborné činnosti se mohl vrátit až r. 1968, ale sovětská okupace ho přiměla k emigraci. Na Univerzitě v Lancasteru působil hlavně na katedrách evropských a náboženských studií. Často přednášel v USA a Kanadě. Po roce 1989 se soustředil na Prahu, kde kromě působení na Právnické fakultě UK řídil středisko pro výzkum sociálně-kulturní plurality při Filozofickém ústavu AV ČR. Na Filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci přednáší na téma „národ a stát ve střední Evropě“. Roku 1968 vyšly jeho vzpomínky „Mezi demokracií a diktaturou“ (druhé, rozšířené vydání Masarykův ústav AV ČR). V poslední době vyšly jeho knihy „České křižovatky“ (Evropský literární klub, 2001) a „Postižitelné proudy dějin“ (Sociologické nakladatelství 2002).

Počet článků: 4

Ženy ve spektru civilizací

11. 3. 2010  |  Vesmír 89, 184, 2010/3
Přestože role ženy je vždy strukturním prvkem civilizace, literatura o civilizacích jí věnuje pozornost jen zřídka. Na tuto mezeru bych rád...
 

Problémy evropské integrace

18. 1. 2007  |  Vesmír 86, 54, 2007/1
Vstupem středoevropských a pobaltských států do Evropské unie roku 2004 se na první pohled potenciál kontrastů v kulturní a sociální struktuře Unie...
 

Globalizace dějinné perspektivy

5. 9. 2002  |  Vesmír 81, 526, 2002/9
Globalizace – obecně – znamená rozšíření nějakého jevu po celé zeměkouli. V našem případě jde o celosvětové rozšíření technických, ekonomických...
 

Dějinné trajektorie na přelomu tisíciletí

5. 4. 1999  |  Vesmír 78, 214, 1999/4
Slovo trajektorie (lat. trajicere – přemísťovat) znamená přibližně tolik co dráha a je vypůjčeno z přírodních věd (viz například fyzikální...