Pačes Václav

Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., (*1942) vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě v Praze. V Ústavu molekulární genetiky AV ČR studuje strukturu genomů. Je zakládajícím členem Učené společnosti ČR. (e-mail: vaclav.paces@img.cas.cz)

Počet článků: 16

Projekt lidského genomu se rozbíhá

4. 10. 2021  |  Vesmír 100, 646, 2021/10
1989: Před několika lety se začalo s dosud největším mezinárodním projektem v historii biologického výzkumu — s mapováním a identifikací všech...
 

Česká společnost pro energetiku

9. 9. 2010  |  Vesmír 89, 512, 2010/9
Česká společnost pro energetiku (ČSEn) byla formálně založena dne 6. dubna 2010. Jejímu založení předcházely déle než roční přípravy a několikaleté...
 

Jak nezávislá může být Nezávislá energetická komise

11. 9. 2008  |  Vesmír 87, 570, 2008/9
Rozhodování o energetice je navýsost politickou záležitostí. I když liberální ekonomové doporučují ponechat energetiku neviditelné ruce trhu a...
 

Na křižovatkách energie

10. 5. 2007  |  Vesmír 86, 266, 2007/5
Vesmír: Řekněme, že věda je metoda jak rozvíjet systematické poznání. Vědci jsou však také normální občané, kteří nemohou zapřít své hodnoty,...
 

Akademie věd ČR v roce 2007 a dalších letech

18. 1. 2007  |  Vesmír 86, 6, 2007/1
Od 1. ledna 2007 přecházejí ústavy Akademie věd na právní formu veřejných výzkumných institucí. Podstatou tohoto přechodu je uvolnění prostoru pro...
 

Které z publikací, jež jste četl v uplynulém roce, byste doporučil čtenářům Vesmíru (a proč)?

16. 1. 2006  |  Vesmír 85, 52, 2006/1
S velkým zájmem čtu knihu Iaina Pearse Neviditelná chvíle rozhodnutí, kterou vydalo nakladatelství Academia. Obsahuje vylíčení téže události a...
 

Bakteriální genomika: úspěch za úspěchem

5. 4. 1999  |  Vesmír 78, 195, 1999/4
Genomika je nový vědní obor, který se osamostatnil od molekulární genetiky. Je založen na současných možnostech stanovit úplnou dědičnou informaci...
 

Profesor biochemie Josef V. Koštíř slaví devadesátiny

5. 3. 1997  |  Vesmír 76, 176, 1997/3
Slaví je v plné svěžesti fyzické, a zejména duševní, s břitkým myšlením, zásobou nápadů, vtipných vzpomínek a historek. O životě J. Koštíře se už...
 

Dědičné informace prvních buněk přečteny

5. 7. 1996  |  Vesmír 75, 391, 1996/7
V současném biologickém výzkumu mají významné místo tzv. genomové projekty, jejichž cílem je „přečíst“ úplnou dědičnou informaci...
 

Co se děje s informací o genomech

5. 5. 1996  |  Vesmír 75, 271, 1996/5
V dnešní době biologii ovládají genomové projekty, jejichž cílem je přečíst dědičnou informaci studovaného organizmu. Největší úsilí se ovšem...
 

O přeskakujících genech

5. 4. 1996  |  Vesmír 75, 196, 1996/4
Lidská buňka má v jádře 23 párů chromozomů. Dvaadvacet párů jsou tzv. autozomy a jeden pár jsou pohlavní chromozomy. U žen je tento pár tvořen...
 

K čemu je dobrá fugu

5. 4. 1996  |  Vesmír 75, 235, 1996/4
K tomu, aby pro vás japonský kuchař připravil rybu fugu, musí být ve speciálních kursech vyškolen a mít licenci. A i tak se každoročně několik...
 

Jak začíná zdvojení dědičné informace

5. 7. 1994  |  Vesmír 73, 389, 1994/7
Prvním a zásadním krokem při uchovávání dědičné informace a při jejím přenosu z rodičů na potomky je její zdvojení. Základní mechanizmus tohoto...
 

Objev nové funkce RNA

5. 5. 1994  |  Vesmír 73, 296, 1994/5
Ještě nedávno bylo rozdělení základních funkcí v organizmech jasné. Nukleové kyseliny jsou „informační“ molekuly, v nichž je uchovávána dědičná...
 

Severo Ochoa

5. 4. 1994  |  Vesmír 73, 224, 1994/4
1. listopadu 1993 zemřel Severo Ochoa, legenda biochemie a molekulární biologie, jeden z těch, kdo tyto obory zakládali. Narodil se 24. 9. 1905 v...
 

Nobelovy ceny 1993

5. 1. 1994  |  Vesmír 73, 8, 1994/1
CHEMIE Už to nikoho ani nepřekvapuje, že letošní Nobelovy ceny za chemii a i za fyziologii nebo lékařství byly uděleny za práce v oboru molekulární...