mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Vesmír: 1994/7

datum vydání: 5. 7. 1994

Úvodník

Nepředmětnost a nejistota

Přečtete-li si v tomto čísle dva, v prvním pohledu nepříliš si podobné příspěvky, jeden o nepředmětném myšlení (z pera filozofa Ladislava Hejdánka...

Eseje

Proč píši

Všichni spisovatelé jsou marniví, sobečtí a líní; ale na úplném dně jejich motivů leží tajemství. Od velmi raného věku, možná od pěti nebo šesti...

Letní stagnace

Tímto pojmem označuje hydrobiologie onen stav jezer či rybníků mírného pásma v letním období, kdy po ukončení tepelného rozvrstvení vody dochází...

Nad knihou

Ještě jednou „Kronika techniky“

Laik je možná spokojen, ale odborník žasne. A v tom je hlavní nebezpečí knihy, protože každý sebelepší odborník je odborníkem jen ve svém oboru...

Karl Raimund Popper, Otevřená společnost a její nepřátelé, díl I.: Platón

K. R. Popper (nar. 1902) patří mezi evropskými filosofy k těm nejvlivnějším. Po krátkém „mladickém“ okouzlení marxismem se záhy dostává do vlivu...

Jazykový koutek

ustavit a ustanovit

Za dlouhá léta, co sleduji češtinu, jsem zjistil, že existují dva druhy jazykových „chyb“ (chcete-li to tak nazývat), totiž chyby aktuální (či...

Mozaika

Květen ve vědě

Pravda o kvarku pravda stále nejasná V květnu přicházely zevrubnější zprávy o možném objevu chybějícího šestého kvarku top (pravda). Pracovníci...

Final exit

D. Humphry napsal knihu Final Exit (s delším podtitulem) a Hemlock Society, která je zastáncem dobrovolné eutanazie, ji r. 1991 uveřejnila. Titul...

Sója a epitelové buňky tlustého střeva

Sójové produkty se stále častěji objevují v lidské stravě namísto živočišných bílkovin. V rámci sledování účinku této dietní změny na organizmus...

Kotinin prokazatelný ještě dlouho 

Američtí experti došli k závěru, že tabáková reklama, která byla v pozdních 60. letech adresována především mladým dívkám „vstupujícím do života“,...

Zdravotnická osvěta v australském buši

Domorodý malíř Les Midikuria z kmene Rembrranga z Maningridy (na severním pobřeží Arnhemské země v Austrálii) namaloval r. 1988 na eukalyptovou...

Kosmetická psychofarmakologie

Američané mají novou módu: 5 milionů jich užívá a ročně utratí miliardu dolarů za nový psychofarmakologický přípravek, fluoxetin. Vyšla o něm...

Apo E4 a Alzheimerova nemoc

Alzheimerova nemoc (AN) postihuje starší lidi; je čtvrtou nejčastější základní nemocí vedoucí ke smrti. Její výskyt se – počínaje věkem 52,5 roku,...

Aids a afričtí sirotci

Podle odhadu světové zdravotnické organizace bude koncem roku 2000 v celé Africe asi 10 milionů sirotků, jejichž rodiče zemřeli na aids. Otřesná...

Clintonův boj proti nikotinu

Prezident Clinton hodlá prosadit návrh na zdražení jedné dvacítky cigaret až na dva dolary, aby se takto získanými finančními prostředky podařilo...

Příroda a výchova

Názory na vliv dědičnosti a výchovy na lidské vlastnosti kolísají od naprostého vlivu dědičnosti po naprostý vliv výchovy (učení, prostředí)....

Vertikála

Ze starých ročníků Vesmíru

[...] krajní pohled důsledně předmětného myšlení: tu celé kosmické dějství se stává jediným nesmírným předmětem, který je alespoň před zraky...

Diskuse

Ekonomika a zdravotnictví

Titulek článku asi leckoho uvede do rozpaků; vždyť ekonomika je přece převážně politickým či technickým oborem a v časopise typu Vesmíru vlastně...

Výtvarné umění

Čím blíž, tím dál (Ondřej Michálek)

Na grafických listech Ondřeje Michálka, provedených technikami, pro něž mi slovo „rafinované“ připadá chabé, jsou zobrazeny podivné objekty, velice...

Paměti

Josef Charvát a jeho doba

Neděle, 29. května 1955Stalo se, co jsem čekal. Aféra nových titulů začala. Vyšlo nařízení, že je možno výjimečně přiznat titul doktora věd těm...

Dopisy čtenářů

Chromozóm

Tak čo sme sa vlastne dozvedeli? Pretože to už vie každý stredoškolák, nepovažuje P. Fedoročko za potrebné ani definovať, čo to chromozóm je, ako...

Z průvodního dopisu k autorské korektuře

Vážnější je skutečnost, že jste mi všude opravili „filosofii“ na „filozofii“ (celkem v 11 případech, z toho ovšem jeden v informaci pod čarou). Mám...

Několik poznámek

Úspěšnost politika ve volbách (a s výjimkou extrémních případů – např. občanské či jiné války – vlastně vždycky) závisí pouze na tom, kolik lidí...

Lze dokázat, že počítače nemohou myslet?

V dubnovém čísle (Vesmír 73, 190, 1994/4) jsme uveřejnili příspěvek J. Záworky „Mohou počítače myslet?“ spolu s poznámkou (v rámečku) I. M. Havla...

Editování RNA

Jedno odpoledne roku 1984 přišel Just Brakenhoff, student molekulární biologie na Amsterdamské univerzitě, za svým vedoucím Robem Bennem a oznámil...

Geny a jejich čtení

Bizarní zacházení s genetickou informací, jak je popsáno v Lukešově článku, by ještě před dvaceti lety vyvolalo zděšení. V osmdesátých letech, kdy...

Zvyšuje se intenzita slunečního ultrafialového záření ?

Měření prováděná jak prostřednictvím sítě pozemských stanic, tak pomocí přístrojů na satelitech jasně ukázala, že se v jarních měsících nad...

Ohrožené druhy naší fauny – ťuhýkovití

Rozvoj lidské civilizace přináší negativní změny i v druhovém zastoupení avifauny. Na celém světě již mnoho ptačích druhů vyhynulo úplně anebo...

Nepředmětnost ve skutečnosti a v myšlení

Tradiční evropské myšlení se stále, a zejména v teorii, drží jednoho paradigmatu, které je spjato již se samotnými počátky...

Ekonomie z pohledu neekonoma

Během posledních čtyř let pražská Vysoká škola ekonomická sledovala hluboké změny v celé společnosti. Její zaměření se posunulo od socialistické...

Jak začíná zdvojení dědičné informace

Prvním a zásadním krokem při uchovávání dědičné informace a při jejím přenosu z rodičů na potomky je její zdvojení. Základní mechanizmus tohoto...

Za profesorem Zdeňkem Kopalem

Smutnou shodou okolností se stalo, že když vyšel tiskem záznam přednášky Zdeňka Kopala: Astronomie v Čechách (Vesmír 72, 394, 1993/7), nebyl už náš...

Zmatek mezi archeometry – kdy vybuchl vulkán Théra?

Archeometrie se zabývá měřením různých číselných charakteristik archeologických objektů. Často to bývají obsahy stopových prvků anebo stáří. Jednou...

Životní prostředí a délka života

Průměrná délka lidského života se v posledních desetiletích v mnoha vyspělých zemích prodloužila. Československá republika začala v tomto směru...

Pedagogika obratu, pedagogika Jana Patočky

Tak se jmenovala přednáška doktora honoris causa Univerzity Karlovy Klause Schallera. Přeplněná posluchárna v Celetné ulici vyslechla dvouhodinový,...

Červi a voda

Shromažďování znalostí o půdě a vodě má velice dlouhou historii, sahající svými kořeny až k prvým pozemským civilizacím. Za jeden z početných...

Integrace badatelské sféry s moderním podnikáním ve světě vyhrává

Frekvence změn technologických postupů v poslední době natolik vzrostla, že nové technologie nastupují již v průběhu několika málo let. Toto...

Aktuality

Nález nejstarší africké želvy

Želvy jsou důležitou skupinou pro morfologická a fylogenetická studia, neboť jejich nejstarší fosilní nálezy pocházejí již z mladšího triasu a...

Varování před genetickými testy náchylnosti k rakovině

Národní poradní výbor pro výzkum lidského genomu při Národních ústavech zdraví (NHI) vydal v březnu prohlášení, které varuje před všeobecným...

Papežův výbor pro biomedicínskou etiku

Papež chce ustavit „Pontifikální akademii života“, která mu má radit v otázkách biomedicínské etiky. Jejím prezidentem bude Jérome Lejeune, ředitel...

Roger W. Sperry /1913–1994/

V Pasadeně v Kalifornii zemřel 17. května 1994 R. W. Sperry, nositel Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu za rok 1981 (viz rovněž článek J. Syky,...

Benveniste, INSERM a svoboda myšlení

Dvanáct prominentních francouzských intelektuálů veřejně protestovalo proti rozhodnutí francouzské výzkumné biomedicínské organizace INSERM zavřít...

Modrá dioda, superparamagnetika a ozonová vrstva Země, „předcyklování“ nahradí recyklování

Z 2 200 prací přednesených na jarním zasedání americké Společnosti pro výzkum materiálů (4.–8. 4.1994 v San Francisku) nám Science nabízí 3...

Úplná sekvence DNA 11. chromozomu kvasinky Saccharomyces cerevisae

Přes obrovský technický pokrok jsou úplné sekvence složitých genomů dosud nedostupné. Proto je pozornost soustředěna zatím na sekvence...

Ozonová vrstva Země a erupce vulkánu Mount Pinatubo

Úbytek ozonové vrstvy vypadal na jaře 1993 velmi hrozivě – ve středních šířkách severní polokoule činil 9 % proti normálu. Někteří chemici...

Sonda Clementine není ztracena

Sonda, která kvůli vadnému příkazu palubního počítače začala rotovat rychlostí 70 otáček za minutu, není podle představitele programu Clementine...

Člověk z Boxgrove – první Evropan

Británie byla před půl milionem let poloostrov a nosorožci, medvědi a hraboši migrovali stejně jako člověk. Člověk však byl doložen pouze nálezy...

Úbytek zpěvného ptactva a kyselé deště

Že některých druhů ptáků ubývá, není nic nového. Zná to z vlastní zkušenosti každý přírodovědec. Příčiny mohou být mnohé. U tažných ptáků jistě...

Kouření: jedna z největších epidemií lidstva

Konzumování tabáku se stalo v západních zemích světa nejvýznamnější příčinou smrti, a to především u osob středního věku. Jen v USA zemře ročně na...

Debaty o novém jazykovém zákonu ve Francii

Už kuriózní politická koalice, která odhlasovala schválení návrhu zákona o užívání jazyka francouzského ve francouzském senátě v dubnu 1994, dávala...