Vesmír: 1994/8

datum vydání: 5. 8. 1994

Úvodník

Smrt, vymírání a odumírání

Řekne se smrt a jímá nás ostych a děs. Děláme vše, abychom se jí vyhnuli nebo ji oddálili, nemuseli o ní mluvit ani na ni myslet. Raději o ní ani...

Eseje

O jazyku a společnosti

G. Orwell (1903-1950) se narodil v Indii, sloužil v policejním sboru v Barmě a dobrovolně strávil většinu svého života mezi dělníky. To, co o nich...

Nad knihou

Stanislav Beneš: Obsahy a bilance prvků ve sférách životního prostředí

Půda tvoří největší nerostné bohatství našeho státu. Posledních 40 let byla vystavena radikálním změnám, jako je zvýšená eroze, zhutňování,...

Čemu vděčíme za to, že jsme tady?

Jsme tady proto, že jsme lepší než naši předchůdci, nebo prostě jen proto, že jsme měli víc štěstí než oni? To je hlavní otázka, kterou ve své...

Jazykový koutek

Nepřítomnost, chybění a postrádání

Ve vědě i leckdy jindy často potřebujeme říct, že něco (nebo někdo) není, tj. neexistuje, není přítomno, chybí, schází, nedostává se. Zdálo by se,...

Mozaika

Červen ve vědě

Výpověď glycinu Informace o tom, že Američané našli ve vesmíru molekulu glycinu, jednoho ze základních kamenů života, jednoduché aminokyseliny,...

Děravá pravda o perforinu

Svatým grálem imunologie se stal mechanizmus, kterým NK buňky (populace lymfocytů, natural killer, přirození zabíječi) lyticky přímo zabíjejí buňky...

Mubarak City

Po velkých stavbách, jako jsou pyramidy anebo v současné éře Asuánská přehrada, začal Egypt se skromnějším projektem: Mezi Káhirou a Alexandrií...

Nový hormon – fosfatonin?

Odedávna se ví, že při nádorových onemocněních postihujících kosti se zvyšuje hladina vápníku v krvi. Vápník se při tom uvolňuje z kostí. Zprvu se...

Mezidruhová výměna genetického materiálu

Některé bakterie si vcelku běžně mezi sebou vyměňují různě dlouhé úseky DNA. Již velmi dlouho se ví o konjugaci (spájení) některých druhů, při němž...

Rašelina a Gaia

Rašeliniště, která se rozprostírají od tundry až po tropy na rozloze asi 5 milionů km2, obsahují 500 – 1 000 gigatun uhlíku – zhruba tolik, kolik...

ICTP v Terstu má nového ředitele

Stal se jím fyzik Praveen Chaudhari, dřívější vedoucí vědeckých programů ve Výzkumném středisku Thomase Watsona firmy IBM.

Taxonomický spor o rajče

David Spooner z Wisconsinské univerzity v Madisonu, Gregory Anderson z Connecticutské univerzity ve Storrsu a Robert Jansen z Texaské univerzity...

MORO, INTERMARSNET, COBRAS/SAMBA, STEP

jsou jména čtyř finalistů Evropské kosmické agentury na vědeckou misi středního rozsahu, která by měla být odstartována do r. 2003. Každý z těchto...

Ranní ptáče dál doskáče?

Ráno je v našem organizmu zvýšená agregace krevních destiček a snížená fibrinolytická aktivita krve. V důsledku těchto změn a několika dalších...

Televize: stále na ni nadáváme, ale přesto u ní vysedáváme

Každému z nás je jasné, že tato problematika se zdaleka tak netýká dospělých jako dětí. Němečtí experti vypočetli, že děti ve věku od 6 do 13 let...

Rekombinantní bakterie vyrábí indigo z glukózy

Burt D. Ensley se spolupracovníky z firmy Amgen (Thousand Oaks, Kalifornie) získal pomocí techniky rekombinantní DNA bakterii, která může přímo...

Duševně nemocní v USA

Skupina vedená R. C. Kesslerem (Arch. Gen. Psych. 51, 8, 1994) zjišťovala nemocnost duševními chorobami u obyvatel USA ve věku 15 – 54 let, kteří...

Vědci v ohrožení

Výzkumné laboratoře provádějící pokusy na zvířatech zvyšují každoročně výdaje na ochranu svých objektů v době celosvětové protestní akce proti...

Vertikála

Ze starých ročníků Vesmíru

O pamětihodných vynálezech amerických promluvil u příležitosti stoleté slavnosti zákona patentového (výsadního) Robert S. Taylor, zmíniv se v...

Výtvarné umění

Oslava pomíjivosti?

Když přijde nový Vesmír, hledám, co by tu bylo ke čtení o kosmologii, a nenajdu-li, obrátím rovnou na poslední stránku se snímky výtvarných děl....

Rehabilitace rehabilitace

Ty, kteří znají Vladimíra Škodu, českého umělce žijícího v Paříži od r. 1967, a kteří si třeba všimnou toho, že Škoda je prvním „exilovým“ umělcem,...

Paměti

Josef Charvát a jeho doba

Ještě o otci Nevím, jestli se mi podaří přesně vylíčit mého otce. Vysoký, štíhlý, s narezavělou kozí bradkou, svým způsobem hezký. V mládí trpěl...

Dopisy čtenářů

Jak navigovat lokomoční roboty?

Koncem loňského roku jsem se zapojil do projektu lokomočního robotu, který by měl umožňovat samostatnou orientaci a bezpečný pobyt v částečně...

Josef Charvát a jeho doba

S chutí a s velkým zájmem jsem přečetla výňatky z deníků a pamětí prof. Josefa Charváta. Těším se, až vyjdou paměti celé, jak slibujete. Beztoho je...

Lidská krev je dar

Lidská krev není a nemůže být zbožím. Je to dar, který poskytuje dárce buď zcela bezplatně, nebo přijme náhradu za ztrátu času, výdělku,...

Blížíme se k poznání podstaty biologických hodin?

Všechny živé organizmy, od nejjednodušších po nejsložitější, vykazují denní rytmy. Například u jednobuněčné mořské řasy Gonyaulax polyedra lze...

Druhý posel a molekulární biologické hodiny

Jednobuněčné fotoasimilující řasy a sinice mají biorytmy s periodou přibližně 24 hodin (tzv. cirkadiánní rytmy), a to jako pasivní odpovědi na...

O mitochondriích, mapách a přitažlivosti kruhu

Začalo prý to všechno docela nevinně. Kdysi, když ještě na Zemi nežilo nic než podivné prabakterie a zelenkavé sinice, spolkla jedna prabakterie...

Transgenové krůty nebudou kvokat

Američtí producenti krůtích vajec jsou nespokojeni s tím, že některé krůty se již po kratší době snášení stávají kvočnami, přestávají snášet...

Krevničky napadají člověka i v Čechách

Krevničky – schistosomy (rod Schistosoma) – jsou známy jako původci druhého nejvýznamnějšího parazitárního onemocnění na světě. O jejich významu...

„Komárový“ Patrick Manson

Když někdo ke konci minulého století viděl na londýnské ulici, že se k němu blíží Manson, se kterým se znal, rychle mizel. Manson byl totiž znám,...

Sir A. C. Doyle a tropické nemoci

Mnozí čtenáři příběhů Sherlocka Holmese patrně vědí, že jejich autor Sir Arthur Conan Doyle (1859 – 1939) začínal svou životní dráhu jako lékař,...

Etika práce s laboratorními zvířaty

Etika práce s laboratorními zvířaty je téma, které u nás zatím není zdaleka diskutováno tak, jak je tomu v zemích na západ od našich hranic. Důvodů...

Hromadná vymírání bořící a tvořící

Geologická historie života byla poznamenána řadou krizí. Ty, které vynikají mimořádnou ničivostí a rychlostí, označujeme jako katastrofy....

Dinosauři a vymírání

Dinosauři byli velmi zvláštní skupinou plazů, kteří nemají (snad až na jednu výjimku, jak o tom bude dále řeč) v recentní fauně obdobu....

Vedecká ilustrácia v paleontológii

Vedecká ilustrácia zohráva v paleontológii dosť významnú rolu. Aj keď sa to zdá nepravdepodobné, často má výtvarný prejav vplyv na vizuálnu...

Využití „semifosilních“ zdrojů energie – úspěšná strategie při krizích bioty?

Jednou z klíčových otázek při studiu krizí bioty je i tato: Jaké životní strategie jsou úspěšné v období velkých krizí a v následných obdobích...

Geometrie, fyzika a Václav Hlavatý

V chronologickém přehledu fyzikálních teorií, které si zaslouží označení „skvostné“ (superb), uvádí Roger Penrose na prvním místě eukleidovskou...

Výživa pro zdravé zuby

Je zřejmé, že dnešní člověk se chová z hlediska zdravé výživy rozumněji než kdykoliv předtím, i když se často setkává s doporučeními, která si...

K stému výročí narození prof. Václava Hlavatého, matematika světového jména

27. 1. t. r. uplynulo 100 let od narození význačného českého matematika světového formátu, profesora Václava Hlavatého. Pokusím se přiblížit...

Je možné pít alkohol a zůstat střízlivý?

Mnoho výsledků nejnovějšího výzkumu látkové přeměny alkoholu u člověka ukazuje, že ano, předpokladem k tomu jsou příslušné metabolické vlohy...

Svět madagaskarského trnitého buše /I./

Těchto pár řádků je asi to jediné, co kdy bylo o Hatokaliotsy napsáno. S těmito „informacemi“ jsme také v únoru loňského roku opouštěli Českou...

Proces ozývání

Staré úsloví o volání do lesa a ozývání se z něj má ještě jednu hlubší a méně triviální rovinu nežli tu, kterou lze vyjádřit naučením, že co sami...

Aktuality

Ztratí Rusko cennou výzkumnou loď?

Moskevský Oceánologický ústav je v nebezpečí, že přijde o cennou výzkumnou loď „Akademik Ioffe“, která byla postavena r. 1990 pro polární výzkumy....

Vývoj amerického zemědělství

Jak orientovat zemědělskou vědu a zemědělce samotné? Úvaha P. Absolona v úvodníku amerického časopisu Science ukazuje americkou vizi. Většinu...

Peer review a historické publikace

Američtí novináři manželé Jerrold a Leona Schecter publikovali část pamětí (údajně z magnetofonového záznamu) bývalého agenta KGB Pavla Sudoplatova...

Greifswald sídlem chystaného reaktoru ITER?

Společnost Maxe Plancka odsouhlasila založení pobočky Ústavu pro fyziku plazmatu v Greiswaldu. Druhá generace stellátoru Wendelstein 7-X se nebude...

Přednost budou mít levnější projekty?

Žádného badatele nepotěší omezení prostředků na výzkum. Ani tvůrci příštích projektů NASA nebyli potěšeni dopisem, který podepsal administrátor pro...

Nový oxidační katalyzátor a spor mezi firmou Procter a Gamble a holandskou firmou Unilever o prací prostředky

Ronald Hage a jeho spolupracovníci z laboratoří firmy Unilever z Holandska a New Jersey popsali novou třídu oxidačních katalyzátorů používaných...

Globální ochlazení

Mladší dryas je epizoda klimatického ochlazení, která nastala po poslední době ledové již po ústupu ledovců. Na severní polokouli je dobře...

Lze zamezit ztrátám ozonu?

Že člověk může škodit v globálním měřítku, se stalo již běžným kánonem – nejen zelených. Může však také v globálním měřítku napravovat? Fyzik...