Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Gullár Juraj

Juraj Gullár (*1963) vyštudoval SOU-ČSA Ruzyně v Prahe. V rokoch 1979 – 1981 navštevoval atelier Zdeňka Buriana. Od r. 1983 spolupracuje s Dr. J. Klembarom ako ilustrátor. Ilustrácie publikuje doma i v zahraničí.

Počet článků: 1

Vedecká ilustrácia v paleontológii

5. 8. 1994  |  Vesmír 73, 444, 1994/8
Vedecká ilustrácia zohráva v paleontológii dosť významnú rolu. Aj keď sa to zdá nepravdepodobné, často má výtvarný prejav vplyv na vizuálnu...