Zloch Zdenek

Doc. Ing. Zdeněk Zloch, CSc., (*1937) vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Na Lékařské fakultě UK v Plzni se zabývá biochemií výživy.

Počet článků: 1

Je možné pít alkohol a zůstat střízlivý?

5. 8. 1994  |  Vesmír 73, 455, 1994/8
Mnoho výsledků nejnovějšího výzkumu látkové přeměny alkoholu u člověka ukazuje, že ano, předpokladem k tomu jsou příslušné metabolické vlohy...