Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Roček Zbyněk

Prof. RNDr. Zbyněk Roček, DrSc., (*1945) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, obor zeměpisbiologie. Na této fakultě působil na katedrách zoologie a paleontologie, přednášel předměty související s vývojovou morfologií živočichů a evolucí obratlovců. V současné době sev laboratoři paleobiologie Geologického ústavu AV ČR zabývá evolucí obojživelníků, především žab. Za knihu Historie obratlovců získal cenu Českého literárního fondu.

Počet článků: 9

Kronikářství není dějepisectví

7. 5. 2014  |  Vesmír 93, 299, 2014/5
Kronikářství není dějepisectví, abych parafrázoval titul recenze na moji knihu Kronika zoologického poznávání (viz Vesmír 93, 108, 2014/2) od Marca...
 

Proč žáby skáčouuzamčeno

13. 3. 2014  |  Vesmír 93, 156, 2014/3
Děti mají někdy záludné otázky. Proč je obloha modrá? Jak najde včela cestu do úlu? A tati, proč žáby skáčou? Většina z nás ví, jak je někdy...
 

Proměna pulce v žábu jako vzpomínka na devon

16. 2. 2004  |  Vesmír 83, 105, 2004/2
Vesmír: Jak jste se vyrovnal se sepisováním encyklopedického díla Historie obratlovců? Je to v dnešní době vůbec uskutečnitelný úkol? ZR: Každý by...
 

Lapides figurati na konci dvacátého století

5. 1. 1997  |  Vesmír 76, 23, 1997/1
Tvarované kameny, lapides figurati, nebo také hříčky přírody – tak byly v 16. století označovány zkamenělé zbytky rostlin a živočichů, protože...
 

Jak ještěrka přichází o ocásek? Jak to, že se ocásek ulomí, jen když se to ještěrce „hodí“?

5. 11. 1996  |  Vesmír 75, 643, 1996/11
Autotomie je obranný mechanizmus, při němž se jako prostředek úniku před predátory (živočichy živícími se dravým způsobem) odvrhují periferní části...
 

Paleontologie a amatérští sběratelé

5. 4. 1996  |  Vesmír 75, 207, 1996/4
Po celém světě se diskutuje o tom, jak se vyrovnat s negativními důsledky skutečnosti, že za zkameněliny se platí velké částky a že se proto staly...
 

Evoluce neotenií

5. 2. 1996  |  Vesmír 75, 72, 1996/2
Při procházce jarní přírodou, kdy na horách mizí poslední zbytky sněhu, můžeme v tůňkách spatřit něco, co se na první pohled může jevit dost...
 

Fosilní materiál v USA informuje

8. 11. 1995  |  Vesmír 74, 655, 1995/11
Americká Association of Systematic Collections se sídlem ve Washingtonu zveřejnila nedávno zajímavé údaje o celkových počtech exemplářů ve všech...
 

Dinosauři a vymírání

5. 8. 1994  |  Vesmír 73, 443, 1994/8
Dinosauři byli velmi zvláštní skupinou plazů, kteří nemají (snad až na jednu výjimku, jak o tom bude dále řeč) v recentní fauně obdobu....