JMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTop

Aktuální číslo:

2023/11

Téma měsíce:

Zapomínání

Obálka čísla

Dějiny zoologie bez historie zoologie

Zbyněk Roček : Kronika zoologického poznáváníAcademia, Praha 2013, 796 stran, ISBN: 978-80-200-2240-0
 |  13. 2. 2014
 |  Vesmír 93, 108, 2014/2

Recenze olbřímí publikace Zbyňka Ročka Kronika zoologického poznávání se mi z řady důvodů nepsala snadno.1) Na jednu stranu je třeba vzdát hold obrovskému množství práce, kterou si toto téměř 800stránkové, ilustracemi a fotografiemi bohatě opatřené dílo bezesporu vyžádalo. Na druhou stranu se nemohu ubránit jistému rozčarování. Knihu jsem měl možnost vidět již před časem ve formě rukopisu, a pokud jsem schopen posoudit, její text od té doby nezaznamenal téměř žádných změn.

Předně mi není zcela jasné, zda má být populárním příspěvkem k dějinám vědy (pak by byla jednou a provedením spíše průměrnou knihou mezi mnoha podobně koncipovanými), nebo zda si v rámci oboru dějin přírodních věd klade jiné ambice. V případě prvním by zřejmě v konkurenci obstála, a to především díky své výpravnosti. Podstatnou část celé publikace tvoří obrázky, byť se jedná z valné části o portréty různých významných osobností řazených do (nejen) zoologické tradice. Avšak až na výjimky jde o materiály přejaté z internetových zdrojů, kde je lze vyhledat a třeba i využít snáze a lépe než v tištěné knize, a proto se nabízí otázka, zda by obrázky obsahem (důstojně se tvářící pánové) a „analogovou“ formou ještě dokázaly průměrného recipienta populární literatury zaujmout. Situaci by jistě mohl zachránit vytříbený, srozumitelný literární styl. Pokud by se mělo jednat o populární text, poněkud v něm postrádám nějakou jednotnou výkladovou linii, poutavý narativ, který pro čtenáře představuje určitý rámec, v němž se pohybuje a který jej navádí k tomu, aby si přečetl další stránku, jelikož jej zajímá, jak to bude dál. Vzhledem k tomu, že kniha zahrnuje období let 10 000 př. n. l. až 1963 a řadu různých sfér lidského poznání, kulturních kontextů a modů myšlení evropských i mimoevropských, bylo by nalezení nějaké nebanální „červené nitě“ jakýmsi popularizátorským zlatým grálem. Avšak jak se uvádí i na deskách knihy, „měla by být též vhodným doplňkem pro všechny, kteří se zajímají o přírodu“, a lze si tedy představit, že v takto široké skupině si svého čtenáře jistě najde. I přes ubezpečení, že se nejedná o pouhý encyklopedický souhrn, ale že publikace uvádí dané autority do dobového, sociálního a kulturního kontextu, je v ní pasáží, které by například alespoň částečně objasnily východiska nebo motivace daného vědce k danému objevu a které by překračovaly rámec běžného biografického záznamu, pomálu, stejně jako se nezdařilo překročit rámec encyklopedického vršení faktů, mezi nimiž ovšem chybí, alespoň ve značné části Ročkova podání, jakákoliv souvislost a slibovaná kontextualizace. O tom, že však publikace zřejmě nemá mít (jen) popularizační charakter, svědčí mj. její nebývalý rozsah.

Nyní vidíte 21 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Biologie
RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Marco Stella

Marco Stella (*1982) je kurátorem sbírek Hrdličkova muzea. Působí také na katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK.

Doporučujeme

Toto jsme my

Toto jsme my

Ondřej Vrtiška  |  30. 10. 2023
Z kolika buněk je tvořeno lidské tělo? A jaký je podíl jednotlivých buněčných typů? Odpovědět na tyto otázky není z řady důvodů snadné a jakákoli...
Jak si  pamatovat  10 000 fotek

Jak si pamatovat 10 000 fotek uzamčeno

Filip Děchtěrenko  |  30. 10. 2023
Ke schopnosti rozlišit pravdu od lži potřebujeme dobře fungující paměť. Podněty z okolního světa do ní ukládáme pro okamžité nebo pozdější...
Proč je  špatná paměť  dobrá

Proč je špatná paměť dobrá

Radkin Honzák  |  30. 10. 2023
Nedávno mi kamarádka poslala článek, v němž jakási profesorka s nádherným křestním jménem Lorraine (příjmení jsem zapomněl) vysvětluje zhoršené...