mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Vesmír: 1996/2

datum vydání: 5. 2. 1996

Úvodník

Čas přítomný a nepřítomný

Píši toto v poslední den roku, zítra začneme znovu tam, kde jsme už jednou byli, a tak bych snad k tomu měl něco i napsat. A tu si uvědomuji, že...

Rozhovor

Dokud akce trvá!

B.B.: Obávám se, že vztahy našich zemí jsou zatím dost zanedbané. M.M.: To je pravda, po čtyřiceti letech uzavřených hranic jsou zábrany na obou...

Poznámky a glosy

Vyhořelé palivo z (nejen) amerických jaderných reaktorů

Palivo jaderných elektráren vyhoříváním v reaktoru mění svoje izotopické složení a stává se vysoce radioaktivním. Palivo je "horké" nejen z...

Eseje

Co je CHIBA sic?

Taková strašlivá díra do vesmíru, kde něco chybí. Jde z ní hrůza, jako by hrozila, že do sebe stáhne celý kosmos a pohltí jej jako černá díra....

Chemofobie, pokrok, ...

Svět stojí tváří v tvář třem velkým problémům. Dva z nich jsou dobře známy, třetí se před námi právě vynořuje. První - a patrně největší - je...

Umělá inteligence jako experimentální filozofie

Pro jasnost je třeba uvést, že neexistuje umělá inteligence ani experimentální filozofie - existují pouze jejich zárodky a předzvěsti. Tento stav...

Komentáře a názory

Nezávislost, důvěra a profit

„Nemá smysl stěžovat si, že veřejnost je jednoduše špatně informovaná a potřebuje převýchovu,“ řekl sir Michael Atiyah, přední britský matematik,...

Nad knihou

ERAZIM KOHÁK: Hesla.

E. Kohák přednášel téměř čtyři desetiletí filozofii na Bostonské univerzitě v USA. Zabýval se zejména fenomenologií a mnoho svých prací spojil se...

Pojem pojmu u Materny

Non notationes, sed notiones. C. F. Gauss Po staletí jeden z ústředních pojmů logiky, totiž pojem sám, se z moderní logiky vytratil. Stalo se tak...

Jazykový koutek

dohledat, došetřit, dopracovat apod.

Ve zpravodajství známé expedice „Africká odysea“, pátrající po zimovištích černých čápů a cestě, kterou se tam dostávají, objevilo se sloveso...

Mozaika

Prosinec ve vědě

Šest let nadějí GalileaSledovali jsme přípravy, vypuštění i let americké meziplanetární sondy Galileo k Jupiteru (viz Vesmír 74, 530, 1995/10)....

Vertikála

Ze starších ročníků vesmíru

Psí pečeně. O Číňanech je známo, že s neobyčejnou péčí a starostlivostí vychovávají své psíky, aby hezky se vykrmili a poskytli lahodnou, šťavnatou...

Diskuse

Pokusná zvířata

Zákon na ochranu zvířat, platný v České republice od r. 1992, je dobrý zákon. Lepší než leckde jinde. Jelikož čert vězí v jednotlivostech, bude...

Přírodověda a zvířata

Článek odborníka pro vědu o laboratorních zvířatech Ivo Kunstýře oživuje probíhající diskuse o oprávněnosti pokusů na zvířatech tím, že uvádí...

Výtvarné umění

Vynoření ornamentu z ducha postmoderny

Je tomu už dávno, velmi dávno, co se zrcadlo rozbilo. Myslím zrcadlo, které mělo věrně, adekvátně zobrazovat skutečnost jak je, ,objektivní...

Dopisy čtenářů

O osobní knihovně

„Lidé kupovali knihy, aby je měli v případě budoucí potřeby. Zmeškat zajímavou knihu znamenalo již ji nikdy nekoupit. Dnes kupujeme knihy, jen když...

Způsob života oddalující kalamitu

Jsem rád, že se socioložka H. Librová zapojila do diskuse o trvale udržitelném způsobu života, aby nás, ekology, nepřímo poučila, že v daném...

O šíření signálů v živých organizmech

Každému z vás už se asi někdy stalo, že se neopatrně přiblížil příliš blízko k ohni a spálil si ruku či nohu. Přitom jste si jistě všimli, že ta...

Reflexia priestoru v prirodzených jazykoch

Naivne chápaný priestor (tak ako sa reflektuje v jazyku) je na rozdiel od geometrického priestoru nerovnorodý. Hovoriaci vníma svoje najbližšie...

Evoluce neotenií

Při procházce jarní přírodou, kdy na horách mizí poslední zbytky sněhu, můžeme v tůňkách spatřit něco, co se na první pohled může jevit dost...

Miroslav Katětov /1918-1995/

Když jsem byl studentem matematiky na Přírodovědecké fakultě v Brně, zamiloval jsem se do topologie. Byla to tehdy ovšem už dáma v letech (ale v...

Syfilis v Čechách

Původ a výskyt jedné z nejzhoubnějších chorob novověku v Evropě - syfilis - byly a jsou diskutovány z mnoha aspektů. Existenci prokazují historické...

Na co zemřel Tycho Brahe?

Tycho Brahe zemřel 24. října 1601 ve svých 54 letech. O jeho smrti se zachovala tři důvěryhodná svědectví. První napsal latinsky jeho hvězdářský...

Debilus loci?

Počátkem října uspořádala Hana Svobodová, členka IALE (International Association of Landscape, working group: Culture and Landscape), další ze...

Babuškova cena za rok 1995

V pondělí 18. prosince 1995 udělily Česká společnost pro mechaniku a Jednota českých matematiků a fyziků již podruhé Cenu profesora I. Babušky za...

Aktuality

Z odborných časopisů

Pomůže imunizace kokainově závislým?Dosud neexistuje žádný efektivní léčebný postup pro kokainovou toxikomanii. Konvenční postupy zahrnují...

Zinkové prsty a léčba aidsu

Řadu let je zřejmé, že dosavadní antivirové léky v léčbě aidsu nemají velkou šanci. Hlavní cesta řešení problému aidsu je manipulace nukleových...

Internet – informační stoka?

Prof. Harold Timbleby šetřil, o co je mezi uživateli Internetu největší zájem. Průzkumem milionů požadavků na počítačovou síť překvapivě zjistil,...

Poruchy sluchu u mladých lidí

Každý čtvrtý mladý muž ve věku 16 až 24 let trpí sluchovou poruchou, jejíž původ lze hledat v dlouhodobém poslechu nadměrně hlasité moderní hudby...

Úpadek matematických dovedností, dril a prostor pro tvůrčí činnost

Společná zpráva tří britských učených společností varuje před úpadkem matematických dovedností britských žáků. Za úpadek činí odpovědným National...

Oxid dusnatý a sex

Oxid dusnatý (NO) je endokrinologů pýcha: hormonem může být i plyn. Rozšiřuje koronární cévy (Alfred Nobel se k stáru musel léčit nitroglycerinem),...

Motýlí křídla

Každý, kdo si prohlédl motýlí křídla pod drobnohledem, ví, jak jsou i na této úrovni krásná. Jejich barevnost, pro neozbrojené oko jednolitá, je...

Pomôže nám vanád?

Vanád je prvkom, ktorého veľmi nízke, stopové množstvá sú nevyhnutné k zdravému životu cicavcov. Indickí výskumníci však zistili, že táto látka...

Čí je to dítě?

Věta: „To dítě je celý tatínek!“ patří k obvyklým frázím pronášeným při uvádění potomka do lidské smečky. Experiment N. J. S. Christenfelda a E. F....

Drogy, léky a řidiči

Ve Francii podle patologa Clauda Gota z nemocnice Ambroise Parého zahyne ročně 100 lidí při nehodách souvisejících s užíváním drog či léků. Francie...

Brdo a skalnaté kopečky v Čechách

Brdo je část tkalcovského stavu obsahující tzv. paprsky (brdem se řada paprsků zdvihá a zase spouští), odtud být dělán na jedno brdo – tj. pořád...

Prečo vyvoláva uracil rakovinu?

Uracil pridaný do potravy v množstve 3 % vyvolal u pokusných potkanov nádorovú chorobu močového mechúra. Výskumníci podávali jednej skupine...

Ecstasy těžce poškozuje játra

Tato droga složitého chemického vzorce (viz M. Dundr: Původ a rozšíření drog, Vesmír 74, 189, 1995/4), nazývaná narkomany též „Adam“, XTC nebo...

Sarin není jen hrozba, ale i klíč

Všichni zahrádkáři vědí, že na obalech jejich postřiků proti mšicím a jiným škůdcům je napsáno, že kromě hmyzu zahubí i ryby a ptáky. Proč? Protože...