Aktuální číslo:

2021/9

Téma měsíce:

Vzdělávání

Ze starších ročníků vesmíru

5. 2. 1996
 |  Vesmír 75, 118, 1996/2

Psí pečeně. O Číňanech je známo, že s neobyčejnou péčí a starostlivostí vychovávají své psíky, aby hezky se vykrmili a poskytli lahodnou, šťavnatou pečínku. Pes v Číně na krmníku chovaný má tělo krátké a zavalité, oči malé, černé, čelo široké, čenich zašpičatělý, ucho krátké, vzpřímené a na konci ocasu chvost. Význačným jest černý namodralý jazyk. V Evropě jsou tyto druhy velmi vzácné, a jen někteří šlechtici angličtí honosí se tímto vzácným majetkem. [...] Číňané, kteří říkají těmto psům šu-šu, připravují psí pečeni tak, jako se u nás připravuje selátko, a téměř žádná větší hostina neb úřední banket neobejde se bez výtečné této pochoutky. Ostatně si psím masem pochutnávali již staří Egypťané, z nichž někteří, místo aby psy balsamovali, raději si na nich pochutnávali, jak Plutarch vypravuje. Hippocrates tvrdí, že psí maso rozehřívá i posilňuje, ale že jest těžce stravitelné. Podobně Plinius zmiňuje se o tom, že Římané nepokládali psí maso za nečisté a dosti často mladé psíky jídali.

Vesmír 15. února 1896, str. 108

Nový způsob dobývání argonu. Maquenne předložil v prosinci m.r. zprávu, jak lze lacino nabýti argonu. V uzavřené nádobě zahřívá se nehašené vápno a prášek magnesiový. Asi v 5 minutách pohltí směs všechen kyslík i dusík z čistého vzduchu v nádobě se nalézajícího a zbude argon.

Vesmír 15. února 1896, str. 108

Zuřivosť a odvaha lasice. P. Horáček, fiakrista z Chrudimi, jeda jednou mezi poli, spatřil nenadále před sebou zajíce, který zoufale sem a tam poskakoval. Popatřiv blíže, poznal, že mu na krku sedí kolčava. Skočiv ihned s vozu, běžel k místu zajímavého zápasu. Lasice však, nemíníc s někým o kořisť svou se děliti, skočila nezvanému hosti na nohu a zuřivě se mu do nohavice zakousla. Pan Horáček klepal nohou, chtěje ji s nohy setřásti, ale lasice nepustila dříve, až ji smrtelná rána k zemi srazila. Mezitím zajíc zpola dorostlý dokonával svůj život. Zajímavý to zajisté doklad o dravosti a zuřivé odvaze malého to lupiče. Vesmír 1. února 1895, str. 95

Z biologie rozsivek (Diatomaceae). V předešlém roce podal pod titulem „De la culture artificielle des Diatomées“ drobný příspěvek P. Miquel ku množení se těchto záhadných organismů. Autor shledává, že se diatomy v obyčejné vodě zcela dobře vyvíjejí tehdy, když bylo několik úlomků travných stonků v nádobu vloženo. Přídavek uhlovodíku, bílkovin, gelatiny, klovatiny jest buď bezúčelný nebo i škodlivý [...]

Vesmír 1. února 1896, str. 96

Nebezpečná vzduchoplavba přes Sund. Dánský vzduchoplavec Johannsen podnikl dne 14. července t.r. s anglickým vzduchoplavcem Loyalem z Kodaně plavbu přes Sund. Loyal četl nadšené líčení krás Oresundu a dostal chuť podívati se na něj s ptačí perspektivy. Balon vzlétl vysoko a octl se brzo nad ostrovem Salthamem. Ale slet se nezdařil. Balon hnán větrem pryč od ostrova, na moře. I letěno k břehům Švédska. Když shozena poslední přítěž, balon sice stoupl, avšak nedostatečně [...] Další cesta byla řada „skoků“ vodou. Johannsena ovládl při tom tak „šibeniční“ humor, že bezděky, jakmile jen hlavu z vody vystrčil a dechu nabrati mohl, volal „hurrá“ [...]

Vesmír 1. února 1896, str. 95

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé
RUBRIKA: Vertikála

Doporučujeme

Záhada zhasínající hvězdy vyřešena

Záhada zhasínající hvězdy vyřešena

Záhada velkého pohasnutí Betelgeuze (Vesmír 100, 106, 2021/2) se zdá být více méně rozřešena. Důležitým klíčem byla pozorování povrchu hvězdy...
Převrácená výuka a nová role učitele

Převrácená výuka a nová role učitele

Zdeněk Hurák  |  6. 9. 2021
Co je a co určitě není převrácená výuka? Jaké jsou její cíle? Pokusím se vyvrátit několik oblíbených mýtů a nabídnu vlastní učitelské zkušenosti...
O myších (v podzemí) a lidech

O myších (v podzemí) a lidech uzamčeno

Radim Šumbera  |  6. 9. 2021
Čtenář dobrodružné literatury ví, že pro člověka a jeho žaludek byla důležitá velká zvířata, zejména savci. Vzpomeňme na lovce mamutů, indiány a...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné