Aktuální číslo:

2021/1

Téma měsíce:

Roboti

Ze starších ročníků vesmíru

5. 2. 1996
 |  Vesmír 75, 118, 1996/2

Psí pečeně. O Číňanech je známo, že s neobyčejnou péčí a starostlivostí vychovávají své psíky, aby hezky se vykrmili a poskytli lahodnou, šťavnatou pečínku. Pes v Číně na krmníku chovaný má tělo krátké a zavalité, oči malé, černé, čelo široké, čenich zašpičatělý, ucho krátké, vzpřímené a na konci ocasu chvost. Význačným jest černý namodralý jazyk. V Evropě jsou tyto druhy velmi vzácné, a jen někteří šlechtici angličtí honosí se tímto vzácným majetkem. [...] Číňané, kteří říkají těmto psům šu-šu, připravují psí pečeni tak, jako se u nás připravuje selátko, a téměř žádná větší hostina neb úřední banket neobejde se bez výtečné této pochoutky. Ostatně si psím masem pochutnávali již staří Egypťané, z nichž někteří, místo aby psy balsamovali, raději si na nich pochutnávali, jak Plutarch vypravuje. Hippocrates tvrdí, že psí maso rozehřívá i posilňuje, ale že jest těžce stravitelné. Podobně Plinius zmiňuje se o tom, že Římané nepokládali psí maso za nečisté a dosti často mladé psíky jídali.

Vesmír 15. února 1896, str. 108

Nový způsob dobývání argonu. Maquenne předložil v prosinci m.r. zprávu, jak lze lacino nabýti argonu. V uzavřené nádobě zahřívá se nehašené vápno a prášek magnesiový. Asi v 5 minutách pohltí směs všechen kyslík i dusík z čistého vzduchu v nádobě se nalézajícího a zbude argon.

Vesmír 15. února 1896, str. 108

Zuřivosť a odvaha lasice. P. Horáček, fiakrista z Chrudimi, jeda jednou mezi poli, spatřil nenadále před sebou zajíce, který zoufale sem a tam poskakoval. Popatřiv blíže, poznal, že mu na krku sedí kolčava. Skočiv ihned s vozu, běžel k místu zajímavého zápasu. Lasice však, nemíníc s někým o kořisť svou se děliti, skočila nezvanému hosti na nohu a zuřivě se mu do nohavice zakousla. Pan Horáček klepal nohou, chtěje ji s nohy setřásti, ale lasice nepustila dříve, až ji smrtelná rána k zemi srazila. Mezitím zajíc zpola dorostlý dokonával svůj život. Zajímavý to zajisté doklad o dravosti a zuřivé odvaze malého to lupiče. Vesmír 1. února 1895, str. 95

Z biologie rozsivek (Diatomaceae). V předešlém roce podal pod titulem „De la culture artificielle des Diatomées“ drobný příspěvek P. Miquel ku množení se těchto záhadných organismů. Autor shledává, že se diatomy v obyčejné vodě zcela dobře vyvíjejí tehdy, když bylo několik úlomků travných stonků v nádobu vloženo. Přídavek uhlovodíku, bílkovin, gelatiny, klovatiny jest buď bezúčelný nebo i škodlivý [...]

Vesmír 1. února 1896, str. 96

Nebezpečná vzduchoplavba přes Sund. Dánský vzduchoplavec Johannsen podnikl dne 14. července t.r. s anglickým vzduchoplavcem Loyalem z Kodaně plavbu přes Sund. Loyal četl nadšené líčení krás Oresundu a dostal chuť podívati se na něj s ptačí perspektivy. Balon vzlétl vysoko a octl se brzo nad ostrovem Salthamem. Ale slet se nezdařil. Balon hnán větrem pryč od ostrova, na moře. I letěno k břehům Švédska. Když shozena poslední přítěž, balon sice stoupl, avšak nedostatečně [...] Další cesta byla řada „skoků“ vodou. Johannsena ovládl při tom tak „šibeniční“ humor, že bezděky, jakmile jen hlavu z vody vystrčil a dechu nabrati mohl, volal „hurrá“ [...]

Vesmír 1. února 1896, str. 95

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé
RUBRIKA: Vertikála

Doporučujeme

Jeden trhák, co zaplatí náklady

Jeden trhák, co zaplatí náklady

Eva Bobůrková  |  4. 1. 2021
Po vysoké škole aspirantura, pak vojenská služba, návrat do ústavu na jaře 1987. Ale pak přišla turbulentní devadesátá léta. „V roce 1992 jsem se...
Autonomní zabijáci

Autonomní zabijáci

David Černý  |  4. 1. 2021
O životě a smrti na bitevním poli stále ještě rozhoduje člověk, i když samotné provedení smrtícího útoku se čím dál více svěřuje dronům a moderním...
Kriminalizace amatérské entomologie

Kriminalizace amatérské entomologie

Sběr a výzkum hmyzu má v České republice pevné kořeny a dlouholetou tradici. V současné době však zažívá těžké časy. Kromě odlivu zájmu mladých...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné