Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Vlček Emanuel

Prof. MUDr. et RNDr. h. c. Emanuel Vlček, DrSc., antropolog a lékař, se letos dožívá osmdesáti let (narodil se 1. března 1925 v Rožmitále pod Třemšínem). Čtenáři Vesmíru pana profesora znají především jako autora článků o výzkumu pozůstatků historických osobností. Kromě padesátky knih napsal monografickou trilogii Fyzické osobnosti českých panovníků, kterou v letech 1997–2000 vydalo nakladatelství Vesmír (jednotlivé díly: Nejstarší Přemyslovci, Čeští králové I, Čeští králové II). První článek pro Vesmír napsal již jako gymnazista („Speciální vsunutá kost“, Vesmír 22, 203, 1944/9–10). Nejdůležitějším okruhem jeho zájmů je však paleoantropologie ­Evropy (napsal monografie Neanderthaler der Tschechoslowakei, Fossile Menschenfunde von Weimar-Ehringsdorf a nejnověji Der fossile Mensch von Bilzingsleben).

Počet článků: 18

Co zabilo Mozartauzamčeno

10. 7. 2023  |  Vesmír 102, 440, 2023/7
Už 232 let trvá vědecký spor o příčinu smrti skladatele Wolfganga Amadea Mozarta. Za tu dobu vzniklo téměř 150 různých lékařských diagnóz, které...
 

Nález střepů popelnice

10. 7. 2023  |  Vesmír 102, 454, 2023/7
V Hlubočepích, v jedné z četných jeskyň „U lesíka“ jsem nalezl zbytky jakési nádoby, pravděpodobně popelnice. Popelnice byla úplně rozpadlá,...
 

Přirozená mumie matky Marie Elekty od Ježíše

17. 3. 2005  |  Vesmír 84, 160, 2005/3
Neobvykle zachovalé tělo matky Marie Elekty od Ježíše, zakladatelky pražského Karmelu, vzbudilo velký zájem již tři roky po její smrti. Tehdy bylo...
 

Poslední věci Bohuslava Martinů

12. 11. 2004  |  Vesmír 83, 653, 2004/11
Dne 28. srpna 1959 zemřel ve Švýcarsku hudební skladatel Bohuslav Martinů. Pohřben byl na soukromém pozemku manželů Maji a Paula Sacherových v...
 

Kůže stažená z živého člověka

2. 2. 2003  |  Vesmír 82, 94, 2003/2
V majetku Národního muzea je od roku 1981 unikátní exponát – vysušená kůže stažená z živého člověka. Pochází z majetku Václava Kopeckého,...
 

Judita Durynská – paní znamenité krásy a ducha neobyčejného

5. 10. 2002  |  Vesmír 81, 561, 2002/10
Královniny pozůstatky byly objeveny při archeologickém výzkumu románské baziliky a kláštera v Teplicích, které Judita založila na počátku 2....
 

Lebka sv. Lukáše z pražské katedrály sv. Víta

5. 10. 2000  |  Vesmír 79, 577, 2000/10
Již po staletí přicházejí poutníci z celého křesťanského světa do kostela sv. Justiny v padovském benediktinském opatství, aby se poklonili hrobu...
 

Pádem vzhůru

5. 4. 1998  |  Vesmír 77, 218, 1998/4
[...] byl nyní Karel šťastnějším, nežli Václav II před 54 lety: návrh o zřízení university v Praze potkal se tentokráte se všeobecnou pochvalou, a...
 

Svatý Vojtěch

5. 4. 1997  |  Vesmír 76, 218, 1997/4
Slavníkovec Vojtěch představuje třetí, vrcholnou fázi christianizace Čech – prosazování benediktinských ideálů. Podle tradice se narodil jako syn...
 

Srdce Habsburků

5. 11. 1996  |  Vesmír 75, 621, 1996/11
Mumifikované orgány (srdce a mozek) byly pohřbeny ve viscerálních nádobách vložených do rakví k tělům panovníků, a to Ferdinanda I., Maxmiliána II....
 

Z dob českých a slovenských opic

5. 9. 1996  |  Vesmír 75, 516, 1996/9
Poslední opice žily ve střední Evropě ještě před půl milionem let. V současné době je z Evropy však známe jen z Gibraltaru (viz text na křídové...
 

Syfilis v Čechách

5. 2. 1996  |  Vesmír 75, 78, 1996/2
Původ a výskyt jedné z nejzhoubnějších chorob novověku v Evropě - syfilis - byly a jsou diskutovány z mnoha aspektů. Existenci prokazují historické...
 

Kamenný mozek

8. 11. 1995  |  Vesmír 74, 615, 1995/11
Gánovce jsou vedle starších nalezišť (jeskyně Šipka u Štramberka, jeskyně Švédův stůl u Ochozu, jeskyně Kůlna u Sloupu, Šaľa nad Váhom, jeskyně...
 

Marie Amálie, numizmatika a antropologie

5. 3. 1995  |  Vesmír 74, 156, 1995/3
Roku 1804 byla v hrobce českých králů katedrály sv. Víta na Pražském hradě pohřbena Marie Amálie, dcera císařovny a královny Marie Terezie a...
 

Poselství Jana Masaryka

5. 9. 1994  |  Vesmír 73, 490, 1994/9
Připomínáme-li si letos 14. září 58. výročí dne, kdy nás opustil pan prezident T. G. Masaryk, nemůžeme nemyslet na jeho syna Jana Masaryka, jehož...
 

Rudolf II. a jeho sestra Eleonora

5. 5. 1994  |  Vesmír 73, 258, 1994/5
Na exhumaci habsburských panovníků první a druhé generace, kteří vládli na českém trůnu, navázal výzkum představitelů třetí generace. Měděná rakev...
 

Homo erectus z Bilzingslebenu

5. 3. 1994  |  Vesmír 73, 135, 1994/3
Již od r. 1972 probíhá v Bilzingslebenu v okrese Artern systematický archeologicko-geologický výzkum sídliště fosilního člověka. Sídliště se...
 

Čeští Habsburskové očima antropologa

5. 2. 1994  |  Vesmír 73, 95, 1994/2
Nástup dynastie Habsburků na český královský trůn Když se mladý český a uherský král Ludvík Jagellonský (1506 - 1526) pokoušel u Mohače čelit...