Vesmír: 1995/11

datum vydání: 8. 11. 1995

Úvodník

Inženýři živých věcí

V minulém čísle jsme se dozvěděli, co všechno lidé v laboratořích dovedou dělat s molekulami nukleových kyselin: nejen je podle promyšleného plánu...

Poznámky a glosy

Proměny matematiky

S matematikou byly, jsou a zřejmě budou vždy problémy, i když ne vždy matematické, jak vyplývá z komentáře o výuce matematiky, uveřejněném...

První valné shromáždění Učené společnosti České republiky

„Učená společnost České republiky vznikla z iniciativy prof. Otto Wichterleho a prof. Rudolfa Zahradníka po třech letech příprav dne 10. května...

Lék proti aidsu léčí také leukemii

Azidothymidin (AZT, v cizí literatuře Zidovudin) nachází uplatnění i v léčbě jiných onemocnění, než je aids. Dvě studie nedávno uveřejněné v New...

Skutečně zajímavá štola

V srpnu 94 jsme se vydali na poloostrov Kola. Cíl akce byl jasný – vzdálit se co nejdále šíleným vedrům, která v Praze panovala. Není proto divu,...

Eseje

Původ mutací a jednorožec na zahrádce

Nad článkem Zuzany Štorchové (viz Vesmír 74, 605, 1995/11) mě napadly dvě myšlenky – za prvé jaké to má tak někdo štěstí, že si může od útlého věku...

Páni vědci, vzpamatujte se!

Občas slýchám, že kolegům-popularizátorům po straně vyčítáte, že by se místo sepisování článků a úvah měli víc věnovat vědě. Ale ruku na srdce,...

O náhodě a spontaneitě

Událost nelze vysvětlit. Ani náhodou. I kdyby náhoda byla vysvětlením. Náhodu rovněž nelze vysvětlit. Je však důležitým prvkem vyprávění. Krásně to...

O osobní knihovně

Na světě je či bylo mnoho slavných knihoven: od Alexandrijské knihovny až po Kongresovou knihovnu v USA. Napsány jsou o nich celé knihy. O osobních...

Jazykový koutek

hamburský, göteborský, edinburský

Dnes se v jazykovém koutku dostane na zeměpisce. S odvozováním adjektiv příponou (formantem) -ský od jmen zeměpisných, tak hojným a potřebným, je...

Mozaika

Září ve vědě

Gen dětského nočního pomočování? Tým dánských vědců soudí, že objevil na 13. chromozomu gen odpovědný za noční pomočování dětí starších šesti let....

Vertikála

Ze starších ročníků Vesmíru

Nový dárek Evropy Americe. E. A. Schwarz zmiňuje se v časopise “Insect Life″ o hmyzu Nicobium (Anobium) Hirtum, který má vlasť svou v již. Evropě...

Výtvarné umění

Morfoskopie

Jak vidíte, zkusil jsem navrhnout nové slovo; v Encyclopaedii Britannice není, takže je buď špatně utvořené, anebo to ještě nikoho nenapadlo. Jde...

Dopisy čtenářů

World-Wide Web aneb všesvětová pavučina

Na doplnění článku o datové síti Internet bych chtěl uvést následující údaje: Z důvodu přetížení známých serverů je dobré mít v zásobě několik...

Ještě jednou o "přirozeném egoizmu"

[...] Kritický rozbor eseje J. Bouzka by mohl být dlouhý. Lze brát větu po větě a zkoumat, zda autor vždy doložil své odvážné tvrzení logickým...

Knihovny ve svízelné situaci

[...] Knihovna byla založena až na počátku tohoto století v r. 1909. Stalo se tak vlastně 10 let předtím, než v r. 1919 vyšel první knihovnický...

Zpráva o usměrněných mutacích

Jednou ze základních vlastností živých organizmů je dědičnost, která je zárukou toho, že se potomci podobají svým rodičům. Důležité je ono slovo...

Smrtiaci vírus Ebola

O zemepise štátu Zair (bývalé belgické Kongo) vie priemerný človek asi toľko, že sa nachádza v Afrike, jeho najväčšia rieka je Zair (Kongo),...

Science Citation Index

V posledních několika letech by okřídlené úsloví Publish or perish mohlo být rozšířeno na: publikuj a buď citován, nebo zhyň. Součástí posuzování...

Vzorně jednotné atomy

Začátkem léta zaujala fyzikální veřejnost zpráva o prvním úspěšném dosažení stavu Boseho-Einsteinovy kondenzace (BEK) v plynu neinteragujících...

Kamenný mozek

Gánovce jsou vedle starších nalezišť (jeskyně Šipka u Štramberka, jeskyně Švédův stůl u Ochozu, jeskyně Kůlna u Sloupu, Šaľa nad Váhom, jeskyně...

Poněkud neobvyklé membránové proteiny

Povrch eukaryotických buněk je tvořen plazmatickou membránou – strukturou složenou z dvojné vrstvy lipidů, v níž jsou zanořeny molekuly proteinů...

Nebezpečné obrněnky

V teplých mořích lze často pozorovat obrovské namnožení bičíkovců obrněnek neboli dinoflagelát (viz též Vesmír 70, 91, 1991/2). Jsou to organizmy...

Královská česká společnost nauk

Je třeba začít známými fakty, jako je zhodnocování vzdělanosti počátkem evropského novověku. S tím souvisel vznik akademií v širokém...

Vliv zvířat na psychiku člověka

Se vztahem člověk – zvíře se setkáváme na nejrůznějších úrovních už od pravěku. Zpočátku člověk zvířata lovil, později je – zejména některé druhy...

Kontrast v optické mikroskopii

Kvalitu zobrazení mikroskopických objektů charakterizují tyto parametry: zvětšení, rozlišovací schopnost mikroskopu a obrazový kontrast. Zvětšení...

Paleontologie jako životní elixír

Když jsem začátkem letošního roku vyjadřoval na stránkách Vesmíru svoji radost z poslední knihy Zdeňka Špinara „Velcí dinosauři“ (Vesmír 74, 104,...

Radiové záření při pádech úlomků komety na Jupiteru

Je známo již od r. 1955, že Jupiterova atmosféra a magnetosféra je zdrojem radiových záblesků v oboru dekametrových vln (Vesmír 43, 265, 1964/9)....

Aktuality

Ve Verneových stopách

Frankofonní svět – jeden z největších konzumentů populárněvědeckých časopisů – uvítal právě nový titul: časopis Eurêka. Čtyřiaosmdesátistránkový...

OSPREY 2

Od r. 1983 je výzkum jak získávat energii z mořských vln převážně záležitostí soukromých firem. Britská vláda tehdy během 10 let utratila více než...

Čína souhlasí s diskusí o eugenice

Hrozba, že kongres Mezinárodní genetické federace, který se má v Pekingu konat r. 1998, bude na protest proti rozhodnutí čínské vlády zavést...

Zneužívání vědeckých dat

Kalifornský republikánský kongresman D. Rohrabacher, předseda podvýboru pro energii a životní prostředí, hodlá předvolat jako svědky před výbor...

Madam Curie

nebyla za svého života kontaminována letální dávkou radia, uzavírají badatelé, kteří při příležitosti převozu ostatků slavné badatelky na pařížský...

Geny versus prostředí?

Působí roztroušenou sklerózu genetické faktory, anebo faktory prostředí, jako jsou infekce ap.? Velmi pracnou analýzou 15 000 pacientů došla...

Kapalné krystaly jako médium pro optické uchovávání dat

Kapalné krystaly se jako rovinné displeje používají již mnoho let. Pokusy použít kapalné krystaly jako média pro optické uchovávání dat narážely na...

Proč neurony nechtějí regenerovat

Ještě před 15 lety se většina neurologů domnívala, že neurony mozku a míchy nemohou regenerovat. Pak se objevily lokální faktory, které podporují...

Neem

Už jsme se několikrát zmiňovali o pesticidních účincích extraktů z rostliny neem (azadirachta indica, viz Vesmír 71, 416, 1992/7 a Vesmír 71, 676,...

Rozluštěna Etruská tabulka

Přestože po Etruscích zůstala řada textů, scházel dosud překlad. V létě se skupině etruskologů pod vedením M. Cristofaniho podařilo odhalit význam...

Ztráty nitrátů v oceánu a koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře

Dostupný fixovaný dusík řídí i v oceánech růst rostlin, proto by změny v jeho koncentraci mohly mít vážné důsledky např. pro schopnost oceánu...

Novináři, etika a věda

Francouzský poradní výbor pro etiku ve společenských vědách a ve zdravotnictví vydal své prohlášení č. 45, kterým se vyjadřuje k situaci v psaní...

Výsledky jednoho průzkumu v USA

Peněžní částky určené ze státního rozpočtu na vědu jsou v současném světě stále více omezovány, a to i v bohatých zemích. Občas k nám v tisku pak...

Stupně svobody

Mnozí učitelé a badatelé volají po změně školského systému, který produkuje mnohem více doktorandů, než se jich v badatelském výzkumu může...

Levandule do peřin...

Poruchy spánku se běžně léčí psychoterapií, hygienou spánku a v nejhorším tabletami uspávadel. Lékaři to mají neradi, a to zejména u starých lidí,...

Modré pondělí a infarkt myokardu

Rozsah dílčích poznatků o mechanizmech akutního infarktu myokardu je stále příliš malý na to, aby prevence nemoci mohla být dost účinná. Projekt...

Fosilní materiál v USA informuje

Americká Association of Systematic Collections se sídlem ve Washingtonu zveřejnila nedávno zajímavé údaje o celkových počtech exemplářů ve všech...

Nejmenší lemur znovu na světě

Z ostrova Madagaskar byly doposud známy dva druhy makiů z rodu Microcebus – větší šedě zbarvený maki trpasličí (Microcebus murinus), obývající...

Hromadné omdlévání na rockových koncertech

Dočetli jsme se v tisku, kolik stovek lidí bylo ošetřeno na zdravotnických pohotovostních stanicích při koncertu Rolling Stones v Praze začátkem...

Fluoreskující Batman, Jackson a spol.

Nový superhit amerického filmového průmyslu, Batman Forever (nepochybně jej uvidíme i v našich kinech), překvapivě není postaven na velmi drahých...

Selénovým cesnakom proti rakovine?

Už pred rokmi sa zistilo, že neveľké množstvá selénu môžu znížiť riziko vzniku nádorovej choroby u človeka, teda chrániť ho pred jej vznikom. Vie...

Otakar Batlička (12. 3. 1895 – únor 1942)

„Bylo asi půl čtvrté ráno, když pojednou les ožil! Ptáci spustili povyk, zprvu jen několik jich přelétlo mýtinu, po chvíli již celá hejna s křikem...

Methylbromid u výslechu 

Atmosférický methylbromid CH3Br je pravděpodobně hlavním zdrojem bromu ve stratosféře. Je to nesmírně účinná látka zprostředkující přeměnu ozonu na...