Storchová Zuzana

Prof. Zuzana Storchová, Ph.D., (*1970) v roce 1989 obsadila 17. až 20. místo biologické olympiády. Vystudovala PřF UK Praha. Po doktorandském studiu u Vladimíra Vondrejse zamířila na dva roky do Curychu, kde se věnovala studiu postreplikativních oprav DNA. Od roku 2001 do roku 2007 pracovala na Dana Farber Cancer Institute/Harvard Medical School v Bostonu na projektu zaměřeném na studium polyploidie v kvasinkách. Od r. 2008 vede pracovní skupinu v Ústavu Maxe Plancka pro biochemii v Martinsriedu u Mnichova. Její skupina studuje vliv abnormálního počtu chromozomů na lidské buňky. V roce 2016 byla jmenována profesorkou molekulární genetiky na Technické univerzitě v Kaiserslauternu.

Počet článků: 27

Nemocné geny

9. 6. 2016  |  Vesmír 95, 321, 2016/6
Hned v prvním odstavci tvrdí prof. Storchová, že Downův syndrom je „nejčastější dědičné onemocnění na světě“. Žádná čísla kupodivu neuvádí. Podle...
 

Záhada třetího chromozomuuzamčeno

7. 4. 2016  |  Vesmír 95, 216, 2016/4
Downův syndrom je způsoben změnou v počtu genů, která – přestože jde o geny normální, nepoškozené – působí řadu fyziologických změn ve vývoji,...
 

Proč rozumět geneticeuzamčeno

3. 3. 2016  |  Vesmír 95, 138, 2016/3
21. století pomalu vyrůstá z dětských bot, a jakkoliv se nám mohou zdát problémy biologů ve srovnání s ekonomickou a sociální krizí malicherné,...
 

Původ rakovinyuzamčeno

5. 9. 2013  |  Vesmír 92, 478, 2013/9
Rakovina je zvláštní nemoc. Bez jakýchkoliv příznaků, zničehonic, se naše vlastní buňky vzbouří. Nekontrolovaně se rozmnoží a vytvoří novotvar,...
 

Počátek života

8. 9. 2011  |  Vesmír 90, 517, 2011/9
Nikdo z nás nedohlédne na počátek věků, nevíme a možná ani nikdy nebudeme vědět, jak vznikl život na Zemi. To ale neznamená, že se nemáme ptát, už...
 

Abnormální počty chromozomů a rakovina

9. 4. 2009  |  Vesmír 88, 265, 2009/4
Většina eukaryotických organismů má diploidní genom, to znamená, že obsahují genetickou informaci ve dvou sadách chromozomů. Přesto se vyskytují...
 

O jménech genů a vědcích

13. 4. 2006  |  Vesmír 85, 200, 2006/4
Příslušníci různých sekt či tajných společností se často pokoušejí o zavedení tajného jazyka. Jedna z takových sekt se svou snahou pokročila daleko...
 

Buněčné dělení

17. 3. 2005  |  Vesmír 84, 138, 2005/3
Dělení majetku je vždycky problém, ať už po rozpadu státu či manželství. Při dělení majetku buněk jde ovšem o otázku života a smrti, protože jenom...
 

O buněčném odpadu

17. 2. 2005  |  Vesmír 84, 73, 2005/2
Z dnešního pohledu se nám zdá spíše logické, že přebytečné, pokažené nebo nepotřebné bílkoviny musí být z buňky účinně a pokud možno kontrolovaně...
 

Dům, v němž přebývá Pelé

2. 2. 2003  |  Vesmír 82, 109, 2003/2
Pelé opustila Tahiti s celou svou rodinou. Její bratr, žraločí bůh Kamohoali’i, je skvělý navigátor, a tak se obě majestátní mořské kánoe dotkly...
 

Kolik mutací je potřeba k evoluci?

5. 5. 2001  |  Vesmír 80, 263, 2001/5
V každé buňce každého organizmu existuje soubor genů, který musí být před rozdělením buňky opsán. Ze vzniklých dvou kopií obdrží každá buňka jednu....
 

Homo sapiens sapiens: přečteno!

5. 8. 2000  |  Vesmír 79, 427, 2000/8
Všechno to nejspíš začalo v roce 1983, kdy laboratoř v Los Alamos a laboratoř Lawrence Livermoore začaly připravovat neobvyklou genetickou...
 

Mezinárodní biologická olympiáda

5. 9. 1998  |  Vesmír 77, 484, 1998/9
V šestém čísle Vesmíru jsme psali o celostátním kole biologické olympiády a o tom, že čtyři vybraní řešitelé se zúčastní olympiády mezinárodní. Ta...
 

Molekuly na povel V.

5. 9. 1998  |  Vesmír 77, 512, 1998/9
Každý organizmus potřebuje pro to, aby vypadal a fungoval tak, jak má, nějaké pokyny, informaci. Tato informace je z podstatné části zapsána v...
 

Molekuly na povel IV.

5. 8. 1998  |  Vesmír 77, 444, 1998/8
V našem rychlokurzu metod molekulární biologie již pozorný čtenář pokročil tak daleko, že by se bez větších problémů mohl uplatnit v leckteré...
 

Molekuly na povel III.

5. 7. 1998  |  Vesmír 77, 372, 1998/7
Díky pilné práci novinářů bulvárních i seriózních plátků má běžný občan vcelku vyhraněnou představu o molekulární genetice i o molekulárním...
 

Molekuly na povel I.

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 257, 1998/5
V novinách i nejrůznějších časopisech se často dočítáme o úžasných úspěších molekulární biologie, genetiky, biotechnologií a dalších podobných věd....
 

Molekuly na povel II.

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 312, 1998/6
Jan Amos Komenský a možná ještě i Johann Wolfgang Goethe měli to obrovské štěstí, že žili v době, kdy mohli porozumět fungování většiny strojů a...
 

Biologická olympiáda

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 351, 1998/6
Ve dnech od 4. do 9. května proběhlo celostátní kolo 32. ročníku biologické olympiády. Biologická olympiáda, jíž se účastní studenti středních...
 

Priony

5. 1. 1998  |  Vesmír 77, 15, 1998/1
Rozruch a klevety kolem nemoci šílených krav, Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci a nebezpečného hovězího masa již utichly, novináři a televizní...
 
Strana: [1]  [2]