Vesmír: 2003/2

datum vydání: 2. 2. 2003

Úvodník

Normální a abnormální

Pamatuji se, jak před lety slavný český psychiatr profesor Vondráček, dlouhý štíhlý muž s donkichotovským plnovousem, zahájil svou přednášku o...

Nobelovy ceny

Kosmická neutrina

O tom, že byla Nobelova cena udělena za dva průkopnické příspěvky astrofyzice, jsme četli už v minulém čísle Vesmíru (Vesmír 82, 42, 2003/1)....

Eseje

Gesta Romanorum

Staročeská verze výše zmíněného souboru středověkých exempel (nově jako Příběhy římské, Odeon 1967) je neobyčejně pozoruhodným čtením. K nějaké...

Komentáře a názory

Vypouštění odpadu a vypuštěná informace

Děkuji J. Hofmeisterovi a J. Hruškovi (82, 34, 2003/1) za doplňující komentář k mému článku (82, 32, 2003/1). Oba autory mohu ujistit, že naše...

Nostradamus v rouše Koperníkově

Neznalost hraje klíčovou roli v metodologii statistiky. Klinické zkoušky léků vyžadují dokonce dvojitou neznalost: ani pacienti, ani personál...

Nad knihou

MARTIN MYKISKA: Afghánistán, prach a růže

Nemám rád klasické cestopisy. Takové ty nudné knihy, v nichž více, ale většinou spíš méně význační světoběžníci líčí, jak uvízli na špatných...

Jazykový koutek

Domestikace koně a mapa Čech

Původní význam slova domestikovat je zdomácňovat. Odvíjí se od latinského domesticus – patřící k domu (domus – dům). Odborný termín domestikace je...

Mozaika

Mozaika

Bilancování kosmického smetí Podle zprávy z Toulouse způsobilo čtyřicetileté pronikání do kosmu, při němž se „vysloužilé“ družice a vesmírné sondy...

Vertikála

O čem psal Vesmír před lety

Mongolský divoký kůň (Equus Przevalskii), jenž sice pojmenován jest po svém objeviteli, ruském cestovateli generálu Nikolaji Převalském, o jehož...

Výtvarné umění

Lyrické bodové struktury

Alena Kučerová vstupovala do světa výtvarného umění na konci padesátých let po absolvování grafické speciálky prof. A. Strnadela na Vysoké škole...

Dopisy čtenářů

Nevtíravý půvab přetvářky a odstrašení

Článek Stanislava Komárka „o mimikrách“ potěší efektními obrázky i upozorněním na podivný fenomén – všichni o něm víme, že existuje, vždyť o něm...

Proč (taky) píšu do Vesmíru

Přiznám se, že mi dělá dobře, když mi přátelé, známí nebo i mně vcelku neznámí lidé při různých setkáních řeknou, že si něco ode mne ve Vesmíru...

Kam s klestím

S vyzněním článku souhlasím. Z ekologického hlediska by se za alternativní zdroj měla považovat právě jaderná energie, neboť, jak plyne i z údajů...

Podněcování normálního růstu a vznik nádoru

„Tanec mezi normálním růstem a vznikem nádoru“ – tak je nadepsán článek v rubrice „Klinické důsledky základního výzkumu“ New Engl. J. Med. (347,...

Administrátor na poušti

Je takové obecně uznávané klišé, že pouště Předního východu a severní Afriky byly kdysi – ještě za římských dob – mnohem úrodnější, protože i klima...

Předpovídat neznamená vysvětlovat

René Thom, jeden z velkých matematiků 20. století, se narodil r. 1923. Na lyceu byl premiantem nadaným nejen pro exaktní vědy, ale i pro...

Ambiciózne projekty Craiga Ventera

Ešte ani poriadne neskončil projekt úplného sekvenovania ľudského genómu a už sa rýsujú nové vedecké plány: sekvenovanie genómu šimpanza,...

Molekulárni biológovia pomáhajú v boji s infekčnými chorobami

Známy je prípad amerického zubného lekára, ktorého podozrievali, že nakazil svojich pacientov nebezpečným HIV-1 spôsobujúcim AIDS; toto podozrenie...

Lovec trilobitů v prvohorních mořích

Paleozoický (prvohorní) vrstevní sled barrandienu tvoří uloženiny kambria, ordoviku, siluru a devonu (podle Barranda zde byla všechna...

Hranice výzkumu embryonálních kmenových buněk

O žádném jiném tématu se v Německu před 11. zářím 2001 nediskutovalo tak vášnivě jako o výzkumu kmenových buněk. Spolkový kancléř Gerhard Schröder...

Koně ničím nenahradíš

Člověk si během své (z hlediska paleontologů poměrně krátké) cesty k dnešní „dokonalosti“ vybral několik vynikajících pomocníků z živočišné říše....

Němé tváře

Častým tématem v pozdním dvacátém století je ochrana zvířat před týráním a špatným zacházením. Dříve než začneme argumentovat v úzkých hranicích...

Kůže stažená z živého člověka

V majetku Národního muzea je od roku 1981 unikátní exponát – vysušená kůže stažená z živého člověka. Pochází z majetku Václava Kopeckého,...

Motýli kalifornských písčin

Náhoda hraje ve vědě významnou roli. Například Albert Einstein se při přijímání vědeckého dorostu zajímal o to, zda má uchazeč štěstí. Věděl, že...

Ankomba malandy aneb hedvábný lemur

V posledních dvaceti letech bylo z Madagaskaru popsáno asi třináct nových druhů lemurů. Slůvko asi je tu záměrně, neboť právě nyní jsou v tisku...

Dům, v němž přebývá Pelé

Pelé opustila Tahiti s celou svou rodinou. Její bratr, žraločí bůh Kamohoali’i, je skvělý navigátor, a tak se obě majestátní mořské kánoe dotkly...

Aktuality

Bakterie prospektorem zlatých ložisek

V geologickém průzkumu se stále více využívají poznatky z biologie. Předběžná studie 11 půdních profilů z oblastí zlatých dolů v Číně ukázala, že...

Centrum pro rozvoj míru a blaha

Ředitelem Centra se stal psycholog Frank Fujita z Univerzity v Indianě. Jsa unaven, ale i zocelen válkami a nenávistí, rozhodl se, že se bude...

Evropská unie pohromou pro polní ptactvo

V posledních 40 letech produktivita zemědělství v zemích západní Evropy stále rostla (jak vyplývá z produkce plodin či z počtu kusů dobytka na...

Nová strategie v léčbě aidsu

Nová kombinace inhibitorů reverzní transkriptázy a léků zaměřených na proteázu HIV dávala před šesti lety naději na úplné vyléčení aidsu. U mnoha...

Alergie na vejce a prach z katedrály

Dvacetiletá žena ze španělského města Valladolidu trpěla těžkou kožní alergií a alergickým astmatem. Uzdravila se díky tomu, že úplně přestala jíst...

Archeologie šimpanzů

Na fakt, že i jiní primáti než my používají nástroje, jsme si již zvykli (viz rovněž Vesmír 79, 77, 2000/2). Proto by nás nemělo příliš překvapit,...

Zvuky reálnější než skutečné

Na výroční schůzi Americké akustické společnosti loni koncem května v Pittsburghu bylo jedním z témat „napodobování zvuků jednoduchými a lacinými...

Zásnuby papoušků ve světle ultrafialové lampy

Andulky vlnkované (Melopsittacus undulatus) mají podobně jako někteří jiní ptáci oči schopné vnímat ultrafialové záření (viz Vesmír 74, 275,...