Süliová Judita

RNDr. Judita Süliová, CSc., (1952) vyštudovala Prírodovedeckú fakultu UPJŠ v Košiciach. Pracuje na katedre infektológie a tropickej veterinárnej medicíny UVL v Košiciach a v Národnom referenčnom centre pre výskum besnoty.

Počet článků: 2

Choroba šialených kráv

5. 9. 1996  |  Vesmír 75, 503, 1996/9
V apríli roku 1985 pozorovali vo Veľkej Británii na dospelom hovädzom dobytku novú, pomaly sa rozvíjajúcu, letálnu chorobu. Jej príznaky...
 

Smrtiaci vírus Ebola

8. 11. 1995  |  Vesmír 74, 610, 1995/11
O zemepise štátu Zair (bývalé belgické Kongo) vie priemerný človek asi toľko, že sa nachádza v Afrike, jeho najväčšia rieka je Zair (Kongo),...