Vesmír: 1994/9

datum vydání: 5. 9. 1994

Úvodník

Jaké je to být opičákem?

Občasné létání ve snu (které se mi tu a tam kupodivu podaří) mi bohužel nestačí na to, abych ukojil svou zvědavost, jak asi takové zvíře, třeba...

Eseje

Konečné řešení1)

Lidský vztah k diverzitě, k mnohosti, mnohotvarosti je více než dvojznačný. Na jedné straně potěšení z různorodosti v užitém umění i v přírodě,...

Jak úspěšně publikovat

Jednou z hlavních složek vědeckého úspěchu je úspěšná publikace. Soustřeďme se proto na ni. Už Faraday napsal „Work, finish, publish!“ a i ty...

Nad knihou

Okultismus a věda

Je to citlivá oblast, do které kniha vstupuje. Na jedné straně věda se svými přesnými i přísnými požadavky na zkoumané skutečnosti a vlastně i do...

Valentin Weinzettl: Kosmologie, dogmata a mýty

Kniha podává přehled některých empirických poznatků, které jsou základem současné představy o vesmíru, a jejich rozbor z hlediska autorových...

S. Silbernagl, A. Despopoulos: Atlas fyziologie člověka

Letos vyšlo druhé české vydání Atlasu fyziologie člověka, který přeložil kolektiv pracovníků Fyziologického ústavu 1. LF UK pod vedením prof. MUDr....

Jazykový koutek

Termina ’94

Věda má mnoho společného se sdělováním. Přesněji řečeno, sdílení informací představuje přímo jednu ze základních složek vědeckého procesu...

Mozaika

Červenec ve vědě

Před bombardováním Jupitera Astronomové nás postupně připravili na to, že ze Země žádné efektní divadlo při dopadu dvacítky kusů rozpadlé komety...

Katalytické protilátky pro léčbu drogové závislosti

V USA byly vyvinuty katalytické protilátky schopné štěpit molekuly kokainu. Jejich použití představuje první potenciální lékařskou aplikaci...

Imunoendokrinní hypotéza aidsu

Po deset let je známo, že při vzniku aidsu u HIV-pozitivních jedinců hraje roli stres. Dokonce jsme r. 1987 vyslovili myšlenku, že extrémní...

Násilí na obrazovkách

Čtyřicet let výzkumu, více než 3 000 vědeckých prací uvedených v mezinárodní bibliografii a výrok L. D. Erona, jednoho z vedoucích amerických...

60 milionů dolarů na neurologický výzkum

darovali I. a L. Goldensonovi Harvardově lékařské fakultě jako uznání za péči, již poskytli vědci této fakulty v 50. letech jejich dceři, která...

Profesor Jiří Koryta

Svět utrpěl velkou ztrátu 30. května 1994. Byla to ztráta, které si v ruchu každodenního života všiml málokdo, možná s výjimkou Prahy, kde Jiří...

Blechy a “umělý pes“

V USA je trvalá poptávka po blechách používaných pro výzkumné a průmyslové účely. Ve snaze zajistit spolehlivý zdroj těchto parazitů zkonstruovali...

Zlatá medaile teploměru

V německém Gerabergu existuje nejstarší továrna na výrobu teploměrů v Evropě. Jejím pracovníkům se nyní podařilo nahradit jedovatou rtuť...

Nový hormon – thrombopoetin (konečně)

Nature (369: 519, 1994) přináší současně čtyři zprávy, že dlouho očekávaný hormon stimulující tvorbu krevních destiček (účastnících se srážení...

Předčasné zániky činnosti vědeckých a komunikačních satelitů

Zatím nebyl zjištěn ani jediný případ zániku satelitu způsobený srážkami s přirozeným tělískem či s pozůstatky lidských produktů v meziplanetárním...

Vertikála

Ze starých ročníků Vesmíru

Srážlivost je velmi důležitou vlastností krve. Normální krev, jakmile opustí cévu, ssedá. Odehrává se v ní totiž chemicko-fyzikální proces. V...

Diskuse

Nedorozumění v Třešti

Kulturou obchází strašidlo – postmodernizmu strašidlo. Strašidlo je bytostí mýtickou a mýtotvornou. Mýtus není výklad světa – přičemž se většinou...

Výtvarné umění

Kámen a strom

S kamenem jsou odpradávna spojovány atributy trvalosti, stability, spolehlivosti, neměnnosti, nepomíjejícnosti, věčnosti, nezničitelnosti,...

Dopisy čtenářů

post- a ex- jako houby po dešti

Na doplnění článku uvádím, že „ex“ se v Kalifornii říká nebožtíkům-kryonikům, které Cryonics Society v jinak vědeckém Silicon Walley v USA (viz...

„Senzibilem“ proti své vůli

Pan šéfredaktor se v úvodnících zmiňuje i o kontroverzi věda:antivěda. Rád bych si postěžoval, kterak mé vlastní tělo zradilo můj postoj příznivce...

Fuzzy logika

K článku doc. Vysokého mám dvě poznámky. Připadá mi, že jeho argument, proč by paradoxy měly mít pravdivostní hodnotu 1/2, není podán srozumitelně....

Orbitální chaos v New Jersey

Dovolte mi přičinit poznámky k Vašemu textu, a to k partii o sluneční aktivitě, kosmickém záření, izotopech v letokruzích a k Milankovičovýn cyklům...

Veda v optike kognitívnej biológie

Človek je mýtotvorným živočíchom. Výpovede mýtov – vševedúceho “zdravého rozumu“ každodennosti, náboženstva, filozofie – sú nám intuitívne blízke,...

Tekutost krve

Krev není voda, i když teče. Podobně jako voda může zatuhnout, ale nepotřebuje k tomu bod mrazu. Tento jev, koagulace, nás sice chrání při poranění...

Poselství Jana Masaryka

Připomínáme-li si letos 14. září 58. výročí dne, kdy nás opustil pan prezident T. G. Masaryk, nemůžeme nemyslet na jeho syna Jana Masaryka, jehož...

Od telesnosti k duchovnu

Azda pri žiadnej inej snahe o vysvetlenie sa tak presvedčivo nepresadila zásada, podľa ktorej má byť človek mierou všetkých vecí, ako pri snahe...

Maroko očima geologa

Maroko, ležící na severozápadě Afriky, je cílem mnoha výprav. Pro Středoevropana, zvlášťě pro geologa, je tu leccos zajímavého. Afrika nebyla vždy...

Historie jáchymovského uranu

Tento poslední přírodní prvek periodické soustavy, s atomovým číslem 92 a atomovou hmotností 238,08, objevil r. 1789 M. H. Klaproth (tedy přesněji...

Jedle a tektonika

Průběh teplot ve čtvrtohorách nejlépe odráží klimatická křivka konstruovaná z izotopového poměru δ18O v hlubokomořských vrtech. Problém spočívá...

Jsou jazyčnatky cizopasením pozměnění korýši?

Badatelé v živočišné říši, kteří vytvářejí systémy, stojí někdy před nemalými potížemi. Chtějí stvořit soustavu, která by byla co nejpřirozenější,...

Molekulární taxonomie v systematice ryb

Africké cichlidy rodu Oreochromis (tilápie) patří k hospodářsky významným druhům ryb v tropickém a subtropickém sladkovodním rybářství. Druhy...

Stařecké slábnutí rozumu

Dosud nebyl rozhodnut spor, zda stárnutí mozku zdravého člověka nutně vede k oslabování intelektových funkcí, nebo zda musí člověk onemocnět, aby...

Napodobování a sebeuvědomování u zvířat

Lidé mívají sklon soustavně charakterizovat zvířata jedním či dvěma rysy jejich chování. Tak šneci lezou pomalu, ovce se tupě drží stáda, pávi jsou...

Josef Charvát a jeho doba – skauting

Přihlásil jsem se prof. Svojsíkovi na podzim 1912, čili, neúčastnil jsem se prvního pokusného tábora, který byl už v létě 1912. Byla nás tehdy...

Aktuality

Vitamin proti HIV

Těhotné matky infikované virem HIV přenesou infekci na své děti v 10 až 40 % případů (údaje různých studií se různí). Proč jsou některé děti...

Mezigalaktická hmota

Od počátku století se ví, že mezihvězdný prostor je vyplněn směsí plynů a prachu. Jak je to však z mezigalaktickým prostorem? Opravený Hubblův...

Prvkové složení kosmického prachu a Hubblův kosmický teleskop

Goddardův spektrometr s vysokým rozlišením umístěný na Hubblově kosmickém teleskopu posloužil ke stanovení výskytu galia, germania, arzenu,...

Tyranosaurus rex byl teplokrevný

K tomuto závěru dospěl paleontolog Reese E. Barrick a geochemik William J. Showers ze Státní univerzity Severní Karoliny na základě izotopové...

K 50letému moratoriu

na všechny manipulace s lidským genomem vyzval Pierre Chambon, eminentní francouzský biolog a genetik v Le Monde. Chambon byl jmenován šéfem...

Návrat sondy Clementine k Měsíci

Ve čtvrtek 26. května během jarního zasedání American Geophysical Union v Baltimore byl velký den již odepsané sondy Clementine (viz Vesmír 73,...

Megamaser v galaxii Arp 220

Galaxie Arp 220 je pokládána za prototyp galaxie, která vyzařuje v infračervené oblasti jako tisíc miliard Sluncí. Původ této luminozity je...

Diagram

Diagram zachycuje časový vývoj koncentrace oxidu uhelnatého v atmosféře v závislosti na zeměpisné šířce. Atmosféričtí chemici se domnívají, že jeho...

Atmosférická koncentrace metanu ovlivňuje schopnost půd konzumovat metan

Zajímavý případ pozitivní zpětné vazby popisují badatelé z univerzity státu Maine ve Walpolu. Uvádí se, že půdy pohltí ročně asi 30–40 Tg metanu....

Paolo Zanella,

dřívější šéf výpočetních služeb CERN v Ženevě (do r. 1989) a nynější ředitel Centro di Ricerca Sviluppo e Studi Superiori, se stal ředitelem Ústavu...

Astrofyzik Martin Rees

vystřídá v lednu 1995 prof. Arnolda Wolfendala ve funkci královského astronoma. Do roku 1971 bylo s touto funkcí spojeno i vedení Greenwichské...

MCM-22 - molekulové síto se dvěma systémy pórů

Molekulová síta (zeolity) jsou krystalické mikroporézní materiály, v nichž tetrahedrální atomy jsou v prostoru vzájemně propojeny atomy kyslíku....

Počítání polymerů pohybujících se iontovým kanálem

Změna vodivosti v malé kapiláře naplněné elektrolytem vyvolaná průchodem submikrometrových částic bývá využívána pro počítání částic. Póry...

Nový molekulární pohled na původ člověka

Jen málo vědních oborů je zamořeno tolika chybami, předsudky a podvody jako výzkum původu člověka, zvláště pak genetické příbuznosti lidských...

Fytofarmaka oporou stáří?

Vědecké studie se zdají potvrzovat to, co se už v praxi plně ověřilo: fytofarmaka mohou zmírnit mnohé potíže spojené se stářím, aniž přitom vedou...