Sum Antonín

JUDr. Antonín Sum (*1919) vystudoval práva na Univerzitě Karlově v Praze. Pracoval na předsednictvu vlády (1946), v letech 1947–1949 na Ministerstvu zahraničních věcí jako tajemník ministra Jana Masaryka, v letech 1949–1962 byl vězněn (odsouzen v procesu M. Horákové), v současné době je předsedou nadace Jana Masaryka při Vysoké škole ekonomické v Praze.

Počet článků: 1

Poselství Jana Masaryka

5. 9. 1994  |  Vesmír 73, 490, 1994/9
Připomínáme-li si letos 14. září 58. výročí dne, kdy nás opustil pan prezident T. G. Masaryk, nemůžeme nemyslet na jeho syna Jana Masaryka, jehož...