Langer Jiří

Doc. RNDr. Jiří Langer, CSc., (1939–2020) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK. Na katedře matematické fyziky se zabývá teorií relativity, historií fyziky a filozofií přírodních věd. Přeložil řadu hezkých knih o fyzice a kosmologii, kromě jiných John Barrow: Konstanty přírody, Lee Smolin: Fyzika v potížích (spolu s J. Podolským), Lawrence M. Krauss: Skryté za zrcadlem, John Barrrow: Kniha o vesmírech. Pedro Ferreira: Nádherná teorie.

Počet článků: 23

Věda není jen pro vědceuzamčeno

14. 7. 2016  |  Vesmír 95, 468, 2016/7
Sborník přednášek tří prominentních britských vědců proslovených na XXI. valném shromáždění Učené společnosti České republiky, které zorganizoval...
 

Hvězdný posel a Rozprava s Hvězdným poslemuzamčeno

9. 6. 2016  |  Vesmír 95, 372, 2016/6
Jak Galilea sklo, míň bezpečné, když země domnělé i kraje v noci shlíží na luně. John Milton: Ztracený ráj (1667), překlad Josef J. David Počátkem...
 

Gravitační vlny aneb Příběh objevu „vrásek na prostoročase“

14. 2. 2016
Ve čtvrtek 11. února odpoledne jsme seděli s kolegy relativisty před obrazovkou a čekali na ohlášenou tiskovou konferenci vědců z LIGO,...
 

Orbis pictus

6. 9. 2012  |  Vesmír 91, 535, 2012/9
John Barrow je uznávaný a neobyčejně plodný vědec, pracující především v kosmologii – počet jeho původních časopiseckých publikací jde do stovek....
 

Konečné výsledky Gravity Probe B: opravdu se točí

14. 7. 2011  |  Vesmír 90, 402, 2011/7
Setrvačníky Setrvačník je (trochu nepřesně) těžké kolo, které se otáčí kolem vlastní osy. Při jízdě na motorce nebo bicyklu využíváme jeho...
 

Čintamani a záhady

18. 1. 2007  |  Vesmír 86, 3, 2007/1
V eseji Čintamani a ptáci 1) vyslovuje Vladimír Cháb svůj nesouhlas „s přesunem rozhodování o platnosti fyzikálních zákonů k soudnímu...
 

Pohled na okraj nedohledna

9. 11. 2006  |  Vesmír 85, 658, 2006/11
Letošní Nobelova cena byla udělena dvěma americkým fyzikům, Johnu C. Matherovi z Goddardova centra pro kosmické lety NASA a Georgu F. Smootovi z...
 

O normě, terminologii a jazyce

17. 1. 2005  |  Vesmír 84, 57, 2005/1
Voltaire si kdysi povzdechl, že nebýt aféry s babylonskou věží, vše by bylo jednodušší, protože celý svět by mluvil francouzsky. Byla v tom sice...
 

Chirální symetrie a mimozemšťané

15. 12. 2004  |  Vesmír 83, 705, 2004/12
V závěru článku Chirální molekuly na površích (s. 703) předkládá Martin Polčík hypotézu, že převaha aminokyselin L je důsledkem polarizace záření...
 

„Sen“ císařského matematika

14. 6. 2004  |  Vesmír 83, 355, 2004/6
Záměr tohoto díla je obdobný jako zámysl Galileiho Dialogu o dvou systémech světa: beletristickou formou předložit argumenty ve prospěch...
 

JAN BEDNÁŘ: Meteorologie(Úvod do studia dějů v zemské atmosféře)

5. 5. 2003  |  Vesmír 82, 289, 2003/5
Jestliže v knihkupectví uvidíme knížku s názvem Meteorologie, asi budeme očekávat, že se v ní dočteme, jak se předpovídá počasí, a možná se dokonce...
 

Jak se utopit na poušti?

5. 7. 2002  |  Vesmír 81, 411, 2002/7
Poušť není definována pískem ani horkem, lvy, kaktusy či jinými atributy kreslených vtipů. Ostatně většina pouští není písčitá, ale hlinitá až...
 

Arbiter elegantiarum

5. 7. 2001  |  Vesmír 80, 406, 2001/7
Zakladatel statistické fyziky Ludwig Boltzmann se vyjádřil na adresu matematických a vědeckých metod, že elegance je věcí krejčího a obuvníka....
 

GEORGE GAMOW: Moje světočára

5. 4. 2001  |  Vesmír 80, 225, 2001/4
G. Gamow získal v předválečném období věhlas díky svým průkopnickým pracím v jaderné fyzice. Jeho poválečné práce v kosmologii přinesly především...
 

FRANTIŠEK JÁCHIM: Tycho Brahe. Hvězdářova odysea z Dánska do Čech

5. 8. 2000  |  Vesmír 79, 471, 2000/8
Tematika i vnější úprava knihy vzbudí u potenciálního kupce dojem, že se mu dostává do ruky jakýsi protějšek skvělé publikace Zdeňka Horského...
 

Lze vysvětlit paradox dvojčat v rámci speciální teorie relativity?

5. 9. 1999  |  Vesmír 78, 490, 1999/9
Čemu se říká paradox dvojčat? Jedním ze základních kamenů speciální teorie relativity je relativní zpomalení (dilatace) času. Hodiny, které se...
 

Kosmologický červený posuv a zachování energie

5. 10. 1997  |  Vesmír 76, 574, 1997/10
Doc. Jiří Langer shrnul v prosincovém článku (viz Vesmír 75, 695, 1996/12) všechny dosud známé pozorované jevy a nepřímé důkazy svědčící ve...
 

Odpověď na každou otázku

5. 12. 1996  |  Vesmír 75, 695, 1996/12
/Otázka Ing.Valentina Weinzettla, Praha/ Máme.li na mysli důkaz "přímý" v tom smyslu, že bychom uměli jiným způsobem měřit rychlost, kterou se vůči...
 

John D. Barrow: Teorie všeho

5. 11. 1996  |  Vesmír 75, 647, 1996/11
Pojem „teorie všeho“ se objevil ve fyzikálních článcích jako terminus technicus poměrně nedávno. Po úspěchu Weinbergova – Salamova modelu,...
 

PAUL DAVIES: Poslední tři minuty

5. 6. 1996  |  Vesmír 75, 346, 1996/6
Od doby, kdy S. Weinberg napsal své neobyčejně úspěšné populární pojednání o raném vesmíru, jehož název „První tři minuty“ Daviesova...
 
Strana: [1]  [2]