JMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTop

Aktuální číslo:

2023/11

Téma měsíce:

Zapomínání

Obálka čísla

Věda není jen pro vědce

Jiří Bičák (ed.): O hvězdách, oceánech a lidstvu (On Stars, Oceans and Mankind) přeložil Martin Žofka, vydala Učená společnost České republiky, Praha 2016, doporučená cena 285 Kč
 |  14. 7. 2016
 |  Vesmír 95, 468, 2016/7

Sborník přednášek tří prominentních britských vědců proslovených na XXI. valném shromáždění Učené společnosti České republiky, které zorganizoval její předseda profesor Jiří Bičák. Přednášky uvedl stručnou historií učených společností ve světě.

První část publikace tvoří kratší přednášky z dopoledního zasedání 18. května 2015, na ně pak navazují tři rozsáhlejší odpolední přednášky, jež daly sborníku název. Přednášky se týkaly rozdílných oblastí vědy, a i proto je časopis Vesmír vhodným místem k zamyšlení nad výslednou knížkou, neboť i on je po celou svou historii časopisem interdisciplinárním. Interdisciplinarita by ovšem měla znamenat více než to, že pojednání z několika vědních oborů se ocitnou pod jednou střechou – měly by zde být patrné mosty mezi nimi a jakýsi jednotící princip. Co má společného astrofyzika a kosmologie s naukou o oceánech či genetickou modifikací potravin? V krátké přednášce Věda, etika a budoucnost Martin Rees, jeden z vůdčích světových astrofyziků, cambridgeský profesor ozdobený prestižním titulem královského astronoma a povýšený královnou za vědecké zásluhy do šlechtického stavu s titulem baron Rees of Ludlow, vyslovuje myšlenku, že věda není jen pro vědce. To ovšem není nic tak objevného, tento princip stojí za veškerou popularizací, Rees však ideu pozoruhodně rozvádí. Dnešní svět je stále závislejší na vědou podložené technice a stále zranitelnější, pokud technika selže či se vydá špatným směrem. Vyvstávají palčivé otázky, jejichž řešení vyžaduje nejen vysoký etický standard, ale i značně specializované vědomosti. Rees uvádí příklady takových problémů. Mají se stavět jaderné, nebo větrné elektrárny? Do jaké míry je přípustné genetické inženýrství, pokud vůbec?

Nyní vidíte 25 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé
RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Jiří Langer

Doc. RNDr. Jiří Langer, CSc., (1939–2020) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK. Na katedře matematické fyziky se zabývá teorií relativity, historií fyziky a filozofií přírodních věd. Přeložil řadu hezkých knih o fyzice a kosmologii, kromě jiných John Barrow: Konstanty přírody, Lee Smolin: Fyzika v potížích (spolu s J. Podolským), Lawrence M. Krauss: Skryté za zrcadlem, John Barrrow: Kniha o vesmírech. Pedro Ferreira: Nádherná teorie.
Langer Jiří

Doporučujeme

Toto jsme my

Toto jsme my

Ondřej Vrtiška  |  30. 10. 2023
Z kolika buněk je tvořeno lidské tělo? A jaký je podíl jednotlivých buněčných typů? Odpovědět na tyto otázky není z řady důvodů snadné a jakákoli...
Jak si  pamatovat  10 000 fotek

Jak si pamatovat 10 000 fotek uzamčeno

Filip Děchtěrenko  |  30. 10. 2023
Ke schopnosti rozlišit pravdu od lži potřebujeme dobře fungující paměť. Podněty z okolního světa do ní ukládáme pro okamžité nebo pozdější...
Proč je  špatná paměť  dobrá

Proč je špatná paměť dobrá

Radkin Honzák  |  30. 10. 2023
Nedávno mi kamarádka poslala článek, v němž jakási profesorka s nádherným křestním jménem Lorraine (příjmení jsem zapomněl) vysvětluje zhoršené...