JMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTop

Langer Jiří

Doc. RNDr. Jiří Langer, CSc., (1939–2020) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK. Na katedře matematické fyziky se zabývá teorií relativity, historií fyziky a filozofií přírodních věd. Přeložil řadu hezkých knih o fyzice a kosmologii, kromě jiných John Barrow: Konstanty přírody, Lee Smolin: Fyzika v potížích (spolu s J. Podolským), Lawrence M. Krauss: Skryté za zrcadlem, John Barrrow: Kniha o vesmírech. Pedro Ferreira: Nádherná teorie.

Počet článků: 23

SLAVOMIL STROHS: Josef Winternitz a teorie relativity

5. 1. 1996  |  Vesmír 75, 43, 1996/1
Útlá knížka nás seznamuje s osobností Einsteinova přítele a horlivého propagátora jeho teorie Josefa Winternitze. Její značnou část představuje...
 

Albert Einstein – vědec a filozof

5. 9. 1995  |  Vesmír 74, 513, 1995/9
Dva roky po vydání souboru Einsteinových článků a esejů pod již tradičním českým názvem “Jak vidím svět″ vyšla v nakladatelství Lidové noviny...
 

Valentin Weinzettl: Kosmologie, dogmata a mýty

5. 9. 1994  |  Vesmír 73, 497, 1994/9
Kniha podává přehled některých empirických poznatků, které jsou základem současné představy o vesmíru, a jejich rozbor z hlediska autorových...
 
Strana: [1]  [2]