Vesmír: 2004/6

datum vydání: 14. 6. 2004

Úvodník

矛盾 aneb Peklo bez oken

V japonském písmu kandži se pro „spor“ (ve smyslu „protimluv“) užívá dvojice znaků, z nichž první označuje halapartnu a druhý štít. 1) Zdalipak...

Eseje

Spasení těl

V řadě indoevropských jazyků spadá slovo pro zdraví v jedno se slovem pro spásu a také celistvost, neporušenost (něm. Heil, lat. salus). Je...

Nad knihou

„Sen“ císařského matematika

Záměr tohoto díla je obdobný jako zámysl Galileiho Dialogu o dvou systémech světa: beletristickou formou předložit argumenty ve prospěch...

Dokument totalitní absurdity

Kniha vzpomínek Františka Lehara je založena na zkušenostech z jeho sedmiletého pracovního pobytu (1961–1968) ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů...

Věda pod objektivem

Další záhada Marsu objasněna

Spirálovité trhliny v polárních čepicích Marsu byly pro vědce záhadou již od prvních obrázků sondy Viking v roce 1976. Pohled na tvary podobné...

Jazykový koutek

Přeslen a přeslice

Učebnice archeologie se shodují v tom, že přesleny sloužily především jako setrvačníky a závaží vřeten, na která se navíjela upředená nit. Měly...

Architektura

Ne tak docela transparentní krabice

Každé dva roky uděluje Evropská unie spolu s Nadací Miese van der Rohe cenu nejlepší současné evropské architektuře. V předposledním, sedmém...

Dopisy čtenářů

Poznámka k termínu „jazyky semitské“

Nelze zaměňovat tento termín (tj. jazyky semitské) a termín „jazyky afroasijské“. Termín „jazyky afroasijské“ je termín řádově vyšší a z hlediska...

Pobyt a odchod Izraelců z Egypta

V článku se zajímavě popisují důkazy a okolnosti odchodu Izraelců z Egypta. Protože slavné egyptské prohry byly často buď úplně zamlčeny, nebo byl...

Ještě jednou k otázce exodu

Starověký Egypt, to nejsou jen faraoni, pyramidy či mumie, ale i neobyčejně vyspělá věda, umění a literatura. Je to také velice propracovaný...

I nejhodnější kvasinky mohou někdy „kousnout“

Paradoxně se kvasinkové infekce staly problémem právě v souvislosti s ohromným rozvojem medicíny v posledních desetiletích. Dnes komplikují léčbu...

Antrax jako památka na první světovou válku

Když kurátor policejního muzea v norském Trondheimu objevil r. 1998 v muzeálních sbírkách sklenici se dvěma nepravidelnými kostkami cukru, netušil,...

Blahopřejeme

ČLENŮM REDAKČNÍ RADY Prof. MUDr. Vratislavu Schreiberovi, který 29. 6. oslaví 80. na-rozeniny a Dr. Vojenu Ložkovi, který 26. 7. oslaví 79....

Rekultivace vápencových lomů

Rekultivace lomů a povrchových dolů patří mezi zákonem stanovené povinnosti a stává se neoddělitelnou součástí těžby nerostných surovin. Snaha o...

Hematologické nádory – leukemie

Díky snadné dostupnosti nádorových buněk (v krvi) se leukemie staly jedním ze základních modelů pro poznání mechanizmů vzniku a chování nádorů i...

Naplní se orwellovská vize v 21. století?

Pojmeme-li člověka, potažmo lidské tělo, jako množinu počítačově zpracovatelných informací (biometrických znaků), lze tyto informace uchovávat v...

Konec těžby uranu v horním povodí Ploučnice

V Českém masivu jsou uranové rudy zastoupeny poměrně hojně, ale většinou mají nízký obsah cenných prvků. Již od roku 1840 se v Jáchymově těžil...

Záchrana antilopy Derbyho v Senegalu

Ochrana přírody v rozvojových zemích je jednou z problematických otázek. Mimo jiné se často diskutuje o přežití některých rostlinných nebo...

Přeslen – součást přeslice, amulet, nebo zapalovač?

Přeslen je pro archeologa malý, rotačně symetrický předmět s centrálním průchozím otvorem o vnějším průměru 3–6 cm a vnitřním kolem 0,5–1,2 cm....

Experiment s rozděláváním ohně

V listopadu roku 2002 jsem se v Břeclavi zúčastnil konference „Rekonstrukce a experiment v archeologii“, která byla mimo jiné věnována popularizaci...

Ještě jednou Mendel a mandelinka

Pod tímto titulkem vyšla ve Vesmíru recenze P. Eliáše na knihu V. Orla „Gregor Mendel a počátky genetiky“, kterou vydalo nakladatelství Academia v...

Instinktivní aktivity mravkolva

Hlad – příspěvek k analýze pudu Koncem 30. let byl PhDr. Stavěl pověřen, aby vytvořil psychotechnické pracoviště v Bratislavě. Příznačné bylo jeho...

Aktuality

Pestré sfarbenie pavúkov láka hmyz

Dôvodov, prečo sedia pestro sfarbené pavúky počas dňa uprostred svojich sietí, môže byť viac. Patrí k nim napríklad lepší kontakt so zachytenou...

Mořští rakovci jako ničitelé ropných ložisek

Doupata a chodbičky vytvořené činností bezobratlých živočichů bývají nejnápadnějším prvkem hornin usazených v mělkých mořích. Změny živočišného...

Náhrada za supravodiče?

Pevné, kapalné a plynné skupenství, plazma a Boseův-Einsteinův kondenzát… výčet ale již není úplný. S definitivní platností tady máme další novou...

Evoluce rostlin duplikací genomů

Genomika stále úspěšněji proniká do nejrůznějších oborů biologie, a tak poměrně často vnáší do letitých otázek nečekané pohledy. Nedávno byla...

Alkohol a těhotenství

V České republice pijí alkoholické nápoje před otěhotněním tři čtvrtiny žen. Z nich třetina pokračuje v pití během prvních tří měsíců těhotenství a...

Nová móda v USA i jinde: bariatrická chirurgie

Když se lékařům nedaří přesvědčit občany, aby se nepřejídali, a ti pak nadměrně ztloustnou (hrozí jim cukrovka, hypertenze, mrtvice a další...

Ochrana ptáků zpěvem

V praxi ochrany přírody se občas stává, že i přes maximální úsilí zachovat co nejpříhodnější prostředí se druh, pro který je toto prostředí...

VESMÍR. O čem psal před lety

Uvolnění atomové energie. […] Roku 1939 Hahn a Strassmann v Berlíně objevili, že jádra uranového isotopu o hmotě 235 se při ostřelování zpomalenými...

Mírné konzervační prostředky pro zhýčkaného spotřebitele

Potravinářský výzkum zkouší nové, poměrně mírné techniky, které mají méně ovlivňovat chuť i výživnou hodnotu potravin a zároveň prodlužovat jejich...

Nejmenší asteroid se satelitem

Tým astronomů vedený W. J. Merlinem ze Southwest Research Institute pořídil 26. července 2003 kamerou Hubblova dalekohledu snímky malé planetky...

Jsou priony k něčemu dobré?

Priony jsou proteinové infekční částice, vyvolávající nemoc šílených krav (bovinní spongiformní encefalopatii) a u lidí – pokud infikované hovězí...