Neruda Martin

Ing. Martin Neruda, Ph.D., (*1971) vystudoval Fakultu životního prostředí, obor ekologické inženýrství, je doktorandem na České zemdlěské univerzitě v Praze. Na Fakultě životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se zabývá srážko-odtokovým modelováním a studiem vodních režimů krajiny. Spolu s pracovníky Ústavu informatiky Akademie věd ČR aplikují umělé neuronové sítě do srážko-odtokového modelování.

Počet článků: 1

Konec těžby uranu v horním povodí Ploučnice

14. 6. 2004  |  Vesmír 83, 326, 2004/6
V Českém masivu jsou uranové rudy zastoupeny poměrně hojně, ale většinou mají nízký obsah cenných prvků. Již od roku 1840 se v Jáchymově těžil...