Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Hejcman Michal

Doc. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D., (*1976), vystudoval geobotaniku na Přírodovědecké (dříve Biologické) fakultě JČU v Českých Budějovicích. Na Fakultě Životního prostředí ČZU v Praze a ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni se věnuje zejména problematice hospodaření v horských oblastech, hnojení a ekologií travních porostů.

Počet článků: 5

Hnojení – novodobý nástroj nebo odvěká součást zemědělství?

8. 10. 2010  |  Vesmír 89, 598, 2010/10
Co je to hnojení? Ačkoliv je hnojení odvozeno od hnoje, dnes chápeme širší význam slova hnojení jako opatření, jímž je do ekosystému dodávána či...
 

Obnova stromové savany v západní Africe

10. 4. 2008  |  Vesmír 87, 242, 2008/4
Mezi nejvýznamnější přírodní zdroje v západní Africe patří nepochybně dřevo. Je základním konstrukčním materiálem, stavějí se z něj domy či chýše,...
 

Trávy v opuštěné školce

14. 7. 2005  |  Vesmír 84, 409, 2005/7
Hřebeny Krkonoš přitahují již dlouho pozornost lesníků, zemědělců i biologů. Důležitou otázkou, dosud ne zcela dořešenou, zůstává původnost...
 

Záchrana antilopy Derbyho v Senegalu

14. 6. 2004  |  Vesmír 83, 334, 2004/6
Ochrana přírody v rozvojových zemích je jednou z problematických otázek. Mimo jiné se často diskutuje o přežití některých rostlinných nebo...
 

Kvóty hospodářských zvířat a tvář krajiny

4. 8. 2003  |  Vesmír 82, 435, 2003/8
Témata naznačená v titulku spolu nesouvisejí jen zdánlivě. Nedávno byly při projednávání vstupu České republiky do Evropské unie stanoveny poměrně...