mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Vesmír: 2003/8

datum vydání: 4. 8. 2003

Úvodník

Lidské a nelidské

Máme doma chameleona, krmíme ho buď kupovanými cvrčky, nebo kobylkami, které mu chytám, když jsme na chalupě. Všiml jsem si, že mám docela dobrý...

Eseje

Zajatcovo dilema a problém černých pasažérů

Lidský druh byl z biologického hlediska neuvěřitelně úspěšný; některým se dokonce zdá, že snad až moc. Že tajemství tohoto exponenciálního...

Království české

Málokterý evropský stát, pomineme-li země ostrovní a poloostrovní, má tak zřetelně vyznačené přirozené hranice jako Čechy (míněna jen Česká...

Jsem tolerantní, ale léčím se

Ač se to na první pohled možná nezdá, tolik oblíbená a doporučovaná zásada tolerance k odlišným názorům může mít pro svého nositele ve skutečnosti...

Komentáře a názory

Hledat ostrůvky pozitivní deviace?

Země hlupáků – pod tímto názvem se Michal Komárek v Reflexu 2003/27, s. 24–26, zamýšlí nad situací vysokoškolských učitelů. Omezuje se na...

Nad knihou

Etika ve vědě

Tato kapitola je o etice. Chci ukázat, že studium biologie neklade jen požadavky intelektuální, ale také etické. V praxi v biologii nastává etický...

Obraz jedné epochyJan Bělehrádek (1896–1980)

Když se potomek venkovské rodiny stane rektorem Karlovy univerzity, vybuduje v Československu samostatný vědní obor, je považován za průkopníka...

DAGMAR BRONCOVÁ (ed.): Historie farmacie v Českých zemích

Nemoci sužovaly lidstvo od nepaměti a stejně stará je i práce léčitele. Na začátku bylo a dlouho zůstávalo šamanské zaříkávání a organické...

JAMES D. WATSON, ANDREW BERRY: DNA – The Secret of Life

Letos na jaře jsme si připomněli padesáté výročí Watsonova a Crickova rozluštění prostorové struktury DNA. Jejich epochální objev stojí na začátku...

Jazykový koutek

Svobodný a ještě svobodnější

„Swoboda pěkná wěc, nenj na ni w swětě klec,“ tak zní přísloví uvedené v Jungmannově slovníku. Už od útlého věku v úředních dokumentech vyplňujeme,...

Mozaika

Mozaika

Abelova cena udělena Konečně se uznání dočkala i matematika. Za objevy ve fyziologii a medicíně, fyzice, chemii jsou udělovány Nobelovy ceny,...

Vertikála

O čem psal Vesmír před lety

Volání kukaček. Byl jsem svědkem sporu, který vznikl mezi kolegy hudebníky na téma, v jaké tercii kuká kukačka, zda ve velké či malé. […] Zpěv...

Výtvarné umění

Struktura a čas

Říkává se tomu duch doby, Zeitgeist, a tímto slovem se chce vyjádřit ne zcela racionálně uchopitelné souznění v pojímání, pociťování světa...

Dopisy čtenářů

Kosmologie a kultura 21. století

…N. E. Abramsová a J. R. Primack v Science (a zprostředkovaně ve Vesmíru) si vybrali archaický biblický překlad krále Jakuba, který byl dokončen...

O strukturách

Rád čtu úvodníky I. M. Havla, neboť mne občas donutí zamyslet se nad problémy, které by mne třeba ani nenapadly. Někdy vnitřně s autorem...

Vojtěch Novotný, Reflex 27/2003, s. 40–42

Reflex: V jednom článku jste se zmínil, že studenti by si obor svého studia měli vybírat podle charismatického profesora. Proč? Jediný způsob, jak...

Cena předsedy GA ČR

Cenou předsedy Grantové agentury ČR byli 25. 4. 2003 odměněni: Prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., z Fakulty stavební ČVUT v Praze za práci...

Pokusy na člověku

V červencovém čísle Vesmíru Vladimír Pliška (viz Vesmír 82, 369, 2003/7) vyjasnil rozdíl mezi pokusem na zvířatech a pokusem na lidech ve vztahu k...

Dědičnost a medicína

Když F. Galton a jeho následovníci vytvořili na základě tehdejších znalostí a podle svých osobních představ vědu o dědičnosti lidských vlastností,...

Vzdělanost?

Je cosi nepovedeného v našem systému vzdělávání, a zejména v chápání toho, co to vlastně ta vzdělanost je. Záplava televizních soutěží a kvízů...

Kvóty hospodářských zvířat a tvář krajiny

Témata naznačená v titulku spolu nesouvisejí jen zdánlivě. Nedávno byly při projednávání vstupu České republiky do Evropské unie stanoveny poměrně...

Dobrá zpráva pro ornitology – špatná pro kukačky

Letmý pohled na kukaččí vejce a kukaččí mládě vzbuzuje tušení, že hostitelé přijmou parazitova vejce (která jsou jejich vlastním vejcím podobná)...

Dá se léčit roztroušená skleróza?

Roztroušenou sklerózou trpí na celém světě zhruba milion lidí, dvakrát více žen než mužů. Při tomto autoimunitním onemocnění napadá tělo svou...

Infekční nemoci nekončí

Jedním z typických lidských fenoménů je schopnost usnout na vavřínech. Setkal se s ním za svůj život téměř každý z nás. Horší je, když tento...

Etika výzkumu starých hrobů

Většina lidstva ctí své zemřelé mimo jiné tím, že jim po smrti dopřeje klidný, ničím nerušený spánek v hrobě. Přesto se však odedávna vyskytovali...

Pijte instantní kávu, nebudou se vám kazit zuby

Káva může chránit zuby před zkažením. Je známo, že kávová zrna, ať již nepražená či pražená, obsahují antibakteriální a antioxidační složky. Jakým...

Možnosti prepojenia nervového a elektronického systému

Ľudia, ktorí v dôsledku úrazov alebo chorôb prišli o končatiny, sú odkazaní prežiť zvyšok života ako invalidi. Tie najjednoduchšie každodenné...

Kornati a Telašćica

K chráněným územím v Chorvatsku patří od r. 1980 Národní park Kornati, který zaujímá větší část stejnojmenného souostroví ze skupiny...

Embryonální a nádorový antigen

V druhé polovině dvacátého století hledal základní biologický výzkum rakoviny nové možnosti léčení a kontroly maligního nádorového bujení....

Ohrožení jeřábi

Majestátní vzhled a „jeřábí tanec“ – nápadný tok provázený roztodivnými, takřka baletními pohyby, vzájemným ukláněním, rozevíráním křídel a poskoky...

Oheň a voda lotosovej Chanky

Amur – otec riek – pod tiažou vlastných nánosov zmenil tok a odklonil sa z juhu ku chladnému Ochotskému moru a ostrovu Sachalin. Veľkoryso však za...

Aktuality

Planeta Země à la DuPont

Hledání kořenů – rodových, národních i lidských – se do jisté míry stalo módním trendem. Může být chápáno i jako reakce na technizovanou...

Jak z krve udělat játra

Dospělí savci si udržují životnost svých orgánů pomocí tkáňových kmenových buněk. Ač je těchto buněk malý počet, dokážou si lépe rozdělit „práci“,...

Trable britských veverek

Ve Velké Británii mají skoro všechny veverky šedivý kožíšek. Není to způsobeno mutací genů řídících barvu srsti, ani se tam veverky neválejí...

Černá a Bílá cesta ke hřbitovu

Ponechme stranou jména typu Černá skála (čedič) či Bílá hlína (kaolin) a zaměřme se na ta méně srozumitelná. Černý v zeměpisných jménech často...

Sluneční záření v chirurgii

Monochromatické lasery, které se hojně používají v chirurgii, jsou velmi drahé a pro mnohé nemocnice v zemích třetího světa nedostupné. Vědci...

Arktické fosilie a počátek evoluce cévnatých rostlin

Na arktickém ostrově Bathurstu, který leží v severozápadním teritoriu přibližně 1300 km jižně od severního pólu, objevila skupina amerických...

Ještě k transportu váčků uvnitř chloroplastů

Nedávno prokázali tři badatelé z Botanického ústavu v Kielu, že v chloroplastech – organelách prokaryotického původu – probíhá mezi vnitřní...