Stloukal Milan

Doc. RNDr. Milan Stloukal, DrSc., (*1931) vystudoval antropologii na Přírodovědecké fakultě a prehistorii na Filozofické fakultě UK. Působil od r. 1957 jako antropolog v Archeologickém ústavu ČSAV v Brně, od r. 1969 v antropologickém odd. Národního muzea, 1991 až 2001 byl jeho generálním ředitelem. Kniha „Antropologie, Příručka pro studium kostry“ (Národní muzeum, Praha 1999), jejímž byl hlavním autorem, obdržela cenu Josefa Hlávky v oblasti věd o živé přírodě. Zabývá se studiem kostrových pozůstatků z pravěkých, středověkých i novověkých hrobů a pohřebišť.

Počet článků: 1

Etika výzkumu starých hrobů

4. 8. 2003  |  Vesmír 82, 446, 2003/8
Většina lidstva ctí své zemřelé mimo jiné tím, že jim po smrti dopřeje klidný, ničím nerušený spánek v hrobě. Přesto se však odedávna vyskytovali...