Kelemen Eduard

RNDr. Eduard Kelemen Ph.D. (*1976) vyštudoval PřF UK v Prahe. Doktorát získal na Newyorskej štátnej univerzite v Brooklyne, kde v súčasnosti pôsobí. Zaoberá sa neurofyziológiou.

Počet článků: 11

Vztah mezi prostředím a mozkovou aktivitouuzamčeno

8. 7. 2019  |  Vesmír 98, 410, 2019/7
V tomto textu se budeme zabývat vztahem mezi vnějším světem a neuronální aktivitou v mozku. Představíme tři způsoby, jak interpretovat vztah...
 

Navigační systém mozku

2. 3. 2015  |  Vesmír 94, 176, 2015/3
Čerstvými laureáty Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu jsou John O’Keefe z britské University College v Londýně a manželé Edvard a May-Brit...
 

Neurónový podklad priestorovej navigácie

10. 6. 2010  |  Vesmír 89, 386, 2010/6
Jednou z veľkých záhad súčasnej vedy je, ako aktivita mozgových buniek reprezentuje prostredie, objekty a vzťahy medzi nimi. Odpovedi na túto...
 

Možnosti prepojenia nervového a elektronického systému

4. 8. 2003  |  Vesmír 82, 452, 2003/8
Ľudia, ktorí v dôsledku úrazov alebo chorôb prišli o končatiny, sú odkazaní prežiť zvyšok života ako invalidi. Tie najjednoduchšie každodenné...
 

O studiu paměti u lidí a zvířat

5. 11. 2000  |  Vesmír 79, 633, 2000/11
Jednou z nejdůležitějších a nejzajímavějších schopností lidské mysli je schopnost učit se a pamatovat si. Klíčovou strukturou mozku, která se na...
 

Umelá evolúcia proteínov

5. 5. 1999  |  Vesmír 78, 252, 1999/5
Proteíny (bielkoviny) sú obrovské molekuly, ktoré v živých organizmoch plnia najrozličnejšie funkcie. Transportujú kyslík krvou, umožňujú pohyby...
 

Právo na násilí a práva zvířat

5. 1. 1999  |  Vesmír 78, 53, 1999/1
I když vědci na celém světě musí čas od času čelit útokům ochránců práv zvířat, agresivita toho posledního, který se odehrál tento měsíc ve Velké...
 

Molekulárna podstata pamäte

5. 11. 1998  |  Vesmír 77, 623, 1998/11
Jednou z najdôležitejších schopností našich mozgov, nevyhnutnou pre existenciu mysle, je schopnosť učiť sa a pamätať si. Záhada ako myseľ získava a...
 

Vnútorné hodiny u neurospóry

5. 1. 1998  |  Vesmír 77, 32, 1998/1
V živote živočíchov sa každodenne rytmicky strieda doba spánku s dobou aktivity. Mnohé ďalšie fyziologické zmeny prebiehajú cyklicky s periodou...
 

Nižšia rýchlosť mutácií na chromozóme X

5. 6. 1997  |  Vesmír 76, 356, 1997/6
Väčšina chromozómov v genóme každého cicavca je prítomná v dvoch exemplároch – jeden je zdedený od matky a druhý od otca. Tieto chromozómy sa...
 

Oxid dusnatý a pamäť

5. 5. 1997  |  Vesmír 76, 296, 1997/5
Dávno je známe, že táto mimoriadne rozpustná molekula voľne prenikajúca bunečnými membránami vyvoláva rozšírenie ciev. Dnes sa zdá, že nemenej...