Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Vesmír: 2000/11

datum vydání: 5. 11. 2000

Úvodník

Paměť

Víme to všichni tak dobře, že už nás stěží napadne si to zvlášť připomínat: paměť je neodmyslitelnou součástí naší mysli, podmínkou vědění o světě...

Komentáře a názory

Kam s nimi?

S čím, nebo s kým? V tomto případě se zdá, že nepřebývají slamníky, ale experimentální data. Je jich čím dál víc a v řadě případů už poněkud...

Genetické testy, etické problémy a právo nevědět

Zuzana Storchová se ve svém článku (s podtitulkem V informační společnosti neexistuje nic takového jako právo nevědět) zabývá důsledky sekvencování...

Nový způsob léčby nádorů – co na to imunologie?

Před nedávnem proběhly našimi sdělovacími prostředky zprávy a diskuse o tom, že jistý český chirurg objevil jednoduchý a účinný způsob léčby...

Nad knihou

Ať žije vitalizmus?

Když mi před několika týdny můj starý známý Anton Markoš věnoval exemplář své nové knihy, těšil jsem se, že si zase přečtu něco tak pěkného,...

Nikdy jsme nezačínali od nuly

Je s podivem, proč slovutná Akademie věd pod svými křídly chová ústavy jako filozofický, sociologický, či dokonce Ústav dějin umění. Připisuji to...

Jazykový koutek

Destrukce textu zamořeného terminologií

Nemohu uznat za dobrý žádný výkladový sloh, který pracuje s větami, jimž porozumíme teprve po dvojím nebo trojím přečtení (Vilém Mathesius 1942)....

Mozaika

Mozaika

Stále nevíme, jak je to s vodou na Marsu Od března 1999 americká sonda Mars Global Surveyor poslala na Zemi více než 20 000 fotografií povrchu...

Vertikála

Vesmír

Umělé rojení všekazů. Domorodci v Ugandě toužebně očekávají rojení všekazů, neboť všekazi jsou jim hledaným pamlskem. Totéž možno říci o území...

Výtvarné umění

Surrealistické východisko

Srpnem 1968 skočila druhá etapa surrealizmu v Československu. První období, kdy byla Praha po Paříži díky Karlu Teigovi, Vítězslavu Nezvalovi,...

Dopisy čtenářů

Ad Mozaika Virus neštovic na smetišti

Novinové zprávy o onemocnění 8 dětí ve Vladivostoku byly nepřesné, proto bych rád připomenul: Vakcína proti pravým neštovicím se nepřipravuje...

ad Ekologie jako náboženství a Matt Ridely jako heretik

Matt Ridley ve své knize Původ ctnosti i Vojtěch Novotný v recenzi na ni se dobývají sice razantně, ale do otevřených dveří. Ridley na řadě...

Lidé žijí nebezpečně a nikdy pořádně nevěděli, co činí

[...] Nemohu se totiž dost dobře vžít do myšlení lidí, kteří neváhají vyjet se svým traktorem blokovat hraniční přechody, mávat transparenty...

E-podpis

Česká republika se zařadila mezi první evropské země, které legalizovaly moderní elektronickou formu zpracování dokumentů. Stalo se tak letos 1....

Ad Poučení z krizového vývoje společenských věd

Je mi líto, že se pro nedostatek času nedostanu k obsáhlejší reakci. Jen krátce se chci vrátit ke zmínce, podle níž jsem v nějaké diskusi vyslovila...

Knihovník budoucnosti – úředník, nebo autor?

Jaká bude role knihovníků v budoucnosti, kdy všechny informace budou přístupné v počítačových sítích a knihovny se přetvoří na virtuální...

Jíly nejen v optoelektronice a farmacii

Jílové minerály mají pozoruhodnou schopnost přijímat do své vlastní krystalové struktury velké organické molekuly, polymery nebo velké komplexní...

Vázaný a nevázaný život lišejníků

Jedna ze základních vlastností života, která fascinuje odborníky i laiky, je adaptace na měnící se prostředí (Vesmír 66, 216, 1987/4). Zejména...

Lišejníky rostou všude

Nejnepříznivější prostředí zeměkoule představují suchá údolí Antarktidy, která jsou bez sněhu a ledu, s podnebím velmi studeným. Například na jihu...

Nová infekční nemoc: obezita

Obyvatelstvo průmyslově vyspělých zemí v posledních desetiletích dramaticky tloustne (viz Vesmír 75, 175, 1996 či 76, 133, 1997 ad.). Od r. 1980...

O studiu paměti u lidí a zvířat

Jednou z nejdůležitějších a nejzajímavějších schopností lidské mysli je schopnost učit se a pamatovat si. Klíčovou strukturou mozku, která se na...

Juvenoidy proti termitům

Termiti, česky také všekazi (Isoptera), vytvářejí početné, dokonale organizované společnosti, v nichž tvarová a funkční různorodost jednotlivých...

Sovy tažní, nebo stálí ptáci?

K mnoha záhadným vlastnostem sov (stejně jako i jiných nočních živočichů) patří přelety či migrace v době, kdy se nerozmnožují. Na první pohled jde...

Dialog jako možnost komunikace – nejen na divadle

Dialog je tak běžný jev, že si často ani neuvědomujeme jeho důležitost. To zvláště v momentě, kdy je naplněn smysluplným obsahem, a plní tedy svou...

Vědci, misionáři, zlatokopové

Nikolaj Nikolajevič Miklucho-Maklaj trávil již šestnáctý měsíc na břehu Zátoky astrolábu biologickými a antropologickými výzkumy, když se 19....

Aktuality

Filoviry

Infekce některými viry má širokou odezvu ve světových médiích, přestože se týkají relativně malého počtu lidí. Plnou měrou to platí o dvou virech...

Letní potravinové aféry v Japonsku

V horkých a vlhkých letních měsících jsou Japonci zvláště opatrní s potravou, ale není jim to mnoho platné. Před časem je postihla aféra...

Jediná molekula jako lampička osvětlující vzorek

Studium rozličných vzorků běžnou optickou mikroskopií naráží na neúprosnou mez rozlišení (plynoucí z vlnové povahy světla) – ohybový (difrakční)...

Pro léčebné klonování snad nebude zapotřebí embryí

Ve svém poučném přehledu o reprodukčním a terapeutickém klonování J. Fulka ml. s kolegy (Vesmír 79, 127, 2000/3) naznačují možnost, že získání...

Fragmentace deštných lesů zabíjí velké stromy

Charakter tropických lesů utvářejí především dominantní druhy dřevin. Stromy představují prostředí a zdroj živin pro populace živočichů a výrazně...

Obsah ledniček starých lidí

Dva švýcarští lékaři z gerontologického oddělení Univerzitní nemocnice v Ženevě systematicky prohlíželi lednice starých občanů a zjistili, že čím...

Dokonalý rozbor řasových společenstev v mořích

K zachycení fotosyntetické aktivity řas a jejich společenstev v mořích se již delší dobu používají metody stanovující fluorescenci chlorofylu,...

Jak vznikají názvy mutantů drozofily

Octomilka obecná (Drosophila melanogaster), která je asi nejoblíbenějším laboratorním objektem genetického výzkumu, má mnoho přirozených i umělých...

Priony a původ komplexních evolučních novinek

Studium prionů, oněch divně se chovajících bílkovin, přináší stále nová, zajímavá překvapení (viz Vesmír 77, 15, 1998/1). Dosud jsme si priony...

50 let Mezinárodní asociace pro rostlinnou taxonomii (IAPT)

V září 1951 začala vydávat svůj časopis „Taxon“ společnost Mezinárodní asociace pro rostlinnou taxonomii (IAPT), která byla založena krátce předtím...