mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Škopek Jaroslav

RNDr. Jaroslav Škopek (*1953) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. V Kroužkovací stanici Národního muzea se zabývá problematikou kroužkování a migrace ptáků.

Počet článků: 7

Ptačí hosté ze severu

5. 12. 2000  |  Vesmír 79, 703, 2000/12
Po odletu posledních tažných druhů pěvců se na podzim naše příroda náhle ztiší a v lesích i na polích je jako po vymření. Les jen občas protne...
 

Sovy tažní, nebo stálí ptáci?

5. 11. 2000  |  Vesmír 79, 643, 2000/11
K mnoha záhadným vlastnostem sov (stejně jako i jiných nočních živočichů) patří přelety či migrace v době, kdy se nerozmnožují. Na první pohled jde...
 

Říjen – tah divokých hus

5. 10. 2000  |  Vesmír 79, 583, 2000/10
Na některých rozlehlých hladinách stojatých vod v jižních Čechách a na jižní Moravě se v podzimním čase rok co rok odehrává velkolepé divadlo – ve...
 

Všechny cesty vedou do Afriky

5. 9. 2000  |  Vesmír 79, 513, 2000/9
Pozdní léto je dobou houfování a odletu tažných ptáků do teplých zimovišť. Asi nejvíce se do povědomí člověka dostala vlaštovka obecná (Hirundo...
 

Ze ságy čapích rodů

5. 7. 2000  |  Vesmír 79, 403, 2000/7
Pro příchylnost k lidským sídlům a vhodnost ke studiu populační dynamiky patří čáp bílý (Ciconia ciconia) mezi nejpodrobněji prozkoumané ptačí...
 

Krasavci z tundry a mokřadů

5. 4. 2000  |  Vesmír 79, 223, 2000/4
Samečky našich dvou poddruhů modráčků lze rozlišit podle skvrny v modré náprsence. Slavík modráček tundrový (Luscinia svecica svecica) ji má...
 

Černí nocležníci

5. 3. 2000  |  Vesmír 79, 162, 2000/3
Ptáci, nalézající potravu celý rok, sídlí často ve velkých koloniích – havrani – nebo se na podzim shlukují v hejna, toulají se, ač nejsou ptáky...