Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Vesmír: 2000/7

datum vydání: 5. 7. 2000

Úvodník

Věda o duši

Mezi nepřeberným množstvím bílých míst na mapě lidského vědění o světě jsou tři místa obzvláště bílá (nebo temná, což je v tomto případě totéž)....

Eseje

Po přízni...

Skupina mladých novoguinejských vesničanů na výletě obklopila skupinu mladých bezdomovců, dospávajících v potrhaných spacích pytlích na chodníku...

Komentáře a názory

Clayův matematický ústav a matematické problémy příštího století

Na Collège de France se 24. května konalo zvláštní setkání. John Tate a Michael Atiah - matematické celebrity - referovali o sedmi matematických...

Na obranu Ha Si Phu

O případu perzekuce Sergeje Piontkovského jsme ve Vesmíru měli krátké zmínky. Jeho případ skončil šťastně - asi po roce výslechů ukrajinskou tajnou...

Velké vítězství radioastronomů

2500 delegátů světové konference o radiokomunikaci (WRC­00) v Istanbulu přidělilo radioastronomům všechny frekvence od 71 GHz do 275 GHz, které již...

Nad knihou

ROGER PENROSE: Makrosvět, mikrosvět a lidská mysl

Na obálce a na přebalu knihy je trojrozměrný model trojúhelníku, jeden z těch realisticky vyhlížejících předmětů, který je sice možné nakreslit na...

Jazykový koutek

Je výjimka výjimkou?

„Proč se píše výjimečný místo vyjímečný?“ ptá se nás čtenářka a dodává: „Navrhuji výjimečně udělit výjimku v našem oblíbeném pravidle, že výjimka...

Mozaika

Mozaika

Přemění se Hubblův teleskop v osmimetrový přístroj? Hubblův kosmický teleskop, který už dlouho obletuje naši planetu, chrlil dosud jeden významný...

Vertikála

Vesmír, o čem psal před lety

„Stopy“ v balvanech. J. Kořenský popisuje ve svém cestopisu po Číně obřady, kterými buddhisté prokazují úctu nahodilé prohlubni v rule, již za...

Výtvarné umění

Archetypy domova

Slovo archetyp patří přes svou starobylost mezi slova módní, podobně jako slovo paradigma. Řekne-li se „archetyp“, vybaví se nám dnes především C....

Dopisy čtenářů

Ohněm za lepší příští berušek a svatojánků!

Jako entomologa mě zaujal postoj autora k vypalování trav, keřů či lesů. Když se nám něco nelíbí, tak to zapálíme. „Hořiž, hořiž, Jene Huse, ať...

Jarmila Bachmannová: Podkrkonošský slovník

Koncová záměna v za u anebo uprostřed slov se u nás dosud v hovorové řeči běžně používá, avšak spíše už jen starší generace nad 50 let - kreu,...

Jak má student poznat, co všechno mu uniká?

Již několik let (od nástupu na gymnázium) čtu pravidelně Vesmír a nyní zjišťuji, že se mi za tu dobu stal důležitou studijní literaturou. Těší mne...

Když vítězí menšina

Představte si nudu na poušti v Novém Mexiku. Jediný bar s kloudným programem má většinou natřískáno, takže se pak vyplatí radši popíjet doma tu...

Kanibalizmus mořských plžů v třetihorách východních Čech

Typickým představitelem nevelké skupiny biogenních struktur nazývané praedichnia (stopy predace, tj. lovení kořisti pro potravu) jsou kruhové vrtby...

Srůstání organizmů

O dvou typech buněčných organel - mitochondriích a chloroplastech - se předpokládá, že v evoluci vzešly z bakterií, které začaly symbioticky žít...

Má mozek svůj jazyk?

Končí století, v němž fyzikové přivedli na svět obecnou teorii relativity a neurovědcům se podařilo popsat většinu mechanizmů, podle nichž pracují...

Letecké katastrofy, meteorologie a zkušenosti praktika

Modelářské a plachtařské zájmy mladých koncem třicátých let obyčejně vrcholily modelářským táborem ve Stříbrné Skalici nad Sázavou a kurzem na Rané...

Kosmické záření

Na Zemi nepřetržitě dopadá obrovské množství částic kosmického původu. Jejich studiu se věnovalo mnoho význačných osobností vědeckého světa...

Ochrana elektroniky ve vesmíru

Podobně jako ozonová vrstva zabraňuje většině ultrafialového záření v pronikání až k povrchu Země, zemská magnetosféra a ionosféra tvoří štít proti...

V Síti...

Problematice kosmického záření a jeho vlivu na elektroniku družic se věnují i některé archivy na internetu. Na adrese crsp3.nrl.navy.mil/creme96 je...

Jak fousatá musí být teta, aby to byl strýc?

Přírodověda se zabývá jevy čili úkazy čili fenomény, které jsme okolo sebe rozeznali. Jevem včetně jevů kulturních je vše mezi nebem a dudami:...

Anatolie coby archeologická krajina

Podle současných teorií má archeologická krajina kumulativní charakter, neboť uchovává vlastnosti minulých sídelních systémů lidských společností....

Kamenné hříčky na "žulové osmě"

V geologickém slangu se tak říká žulovému krkonošsko-jizerskému masivu, který má tvar osmičky asi 70 km dlouhé (západní jizerská část je od...

Ze ságy čapích rodů

Pro příchylnost k lidským sídlům a vhodnost ke studiu populační dynamiky patří čáp bílý (Ciconia ciconia) mezi nejpodrobněji prozkoumané ptačí...

Brehmovy výpravy s korunním princem

Na světové výstavě ve Vídni v roce 1873 se Brehm setkal se svým velkým obdivovatelem, teprve patnáctiletým rakouským korunním princem Rudolfem,...

Hra na imitaci: neinventarizovatelnost1)

Atributy věcí, s nimiž se ve světě setkáváme, můžeme klasifikovat jedním užitečným způsobem. Nejjednodušší atributy jsou ty, pro které máme k...

Reflexe globalizačních procesů v sociálních vědách

Všechny sociální vědy se od doby karteziánské revoluce a poté, co se počaly osamostatňovat, snažily přiblížit ideálu přírodních věd, někdy se...

Aktuality

Mohou druhy vznikat omylem?

S hnízdními parazity je spojena řada podivností - všechno je u nich tak nějak naruby oproti normálním ptákům, kteří se vzorně starají o svá a často...

V uliciach New Yorku vyčíňal nebezpečný vírus

Ako blesk preletela správa, že v auguste 1999 v New Yorku z neznámych príčin ochorelo 33 pacientov na encefalitídu, pričom štyria infekciu...

Předložka před předložkou

Zdálo by se, že to, před čím předložka leží, musí být vždycky jméno nebo něco, co jméno zastupuje (třeba zájmeno). Lidská tvořivost však nezná...

Celý národ kohortou

Původní význam slova kohorta je starořímský vojenský oddíl (500-1000 mužů), přeneseně se ale používá i ve smyslu „zástup, společenství lidí...

Třetina dětí v USA se rodí svobodným matkám

Dle Národního centra pro zdravotní statistiku se r. 1998 narodilo v USA 1 293 567 dětí mimo manželství. Černošské matky byly neprovdané ze 70 %,...

Jak hláskovat slova do telefonu v mezinárodním styku

V telefonním styku se neobejdeme bez potřeby hláskovat jména, adresy, názvy institucí apod. Uvádím mezinárodní kód spellování slov v angličtině,...

Látka vnitřního blaha a potraty

Anandamid, endogenní kanabinoid, dostal jméno související se sanskrtem (látka vnitřního blaha) a je středem zájmu neurovědců, badatelů o drogových...

Strava s vlákninou a střevní nádory

Ve dvou studiích, zahrnujících celkem 3500 osob starších 35 let, se neprojevil vliv stravy s vysokým obsahem vlákniny na výskyt kolorektálních...

Zraková náhrada místo vodicího psa

Dvaašedesátiletý Američan po 26 letech slepoty opět vidí a rozpoznává předměty různých tvarů, byť jen v černobílé podobě. Slouží mu přístroj, který...