Vesmír: 2000/6

datum vydání: 5. 6. 2000

Úvodník

Jak hodnotit vědce

Nedávno jsem v české pobočce Římského klubu vyslechl přednášku Tomáše Halíka o religiozitě ze spíše sociologického hlediska. 1) Na tabuli nakreslil...

Rozhovor

Únik mozků

Je běžným steskem, že se obáváme úniku mozků z našich univerzit a výzkumných ústavů do komerční sféry i do světa. Téměř výhradně se tyto stesky...

Poznámky a glosy

Indický uspěchaný host - hýl rudý

Staronový tulák a jeho příbuzní Hýlové rodu Carpodacus (celkem 20 druhů) jsou typickými obyvateli asijských horských systémů, kde jich je největší...

Eseje

O původu nemoci

Představte si rajský kraj, kde se na žádnou nemoc neumírá. Nebo ho raději navštivte, neboť on existuje a jmenuje se Papua-Nová Guinea. Pokud...

Jak se jezdí stopem

Jste-li příslušníkem sesterské skupiny šimpanzů (lidoopem druhu Homo sapiens), stačí když si stoupnete ke krajnici, pozvednete pravici či levici...

Komentáře a názory

Vede pokrok vědy a techniky v medicíně k její dehumanizaci?

Medicína stojí na dvou hlavních pilířích. Je to jednak lékařská věda a technika, jednak lékařské umění a etika. To znamená, že doktor má znát,...

Postmoderní medicína

Britský časopis Lancet (354, 1550, 1999) věnuje rozsáhlý článek postmoderní medicíně. Už začátek je zajímavý: Postmodernizmus lze – podobně jako...

Nad knihou

MARTIN PATŘIČNÝ: Dřevo krásných stromů

Stromy jsou pro Martina Patřičného mnohem více než jen zdroje oblíbeného materiálu. Jsou to bytosti, dřevo je jejich poselstvím... Vždycky si můžu...

Jazykový koutek

Od piktografů k latince

V jedné televizní soutěži má hráč za úkol nakreslit sdělení tak srozumitelně, aby ho jeho spoluhráč „přečetl“. Nejde vlastně o nic jiného než o hru...

Mozaika

Mozaika

Kočovníci v Mléčné dráze Skupina astronomů vedená P. Lucasem z Hertfordshirské univerzity a P. Roschem z Oxfordské univerzity sledovala...

Vertikála

Vesmír. O čem psal před lety

Organismy v teplých zřídlech. [...] Udává-li se, že jistý organismus vyskytuje se ve zřídle s takovou a takovou teplotou, není tím řečeno, že snese...

Diskuse

Můžeme měřit kvalitu vědecké práce?

Diskusní příspěvky vyvolané článkem Václava Hořejšího Můžeme měřit kvalitu vědecké práce a rozhovorem Vesmíru s Pavlem Hobzou Hodnocení vědy,...

Výtvarné umění

Ars acu pingendi

Nápad požádat Milenu Olivovou, loňskou absolventku Vysoké školy uměleckoprůmyslové, o spolupráci s Vesmírem, se zrodil na její první samostatné...

Dopisy čtenářů

Bezpečnosť údajov v informačných službách

Myslím, že článek obsahuje řadu nepřesných formulací. Nejvíc mě rozhořčila tvrzení: „Počet písmen a znakov abecedy je vetší ako 160. Preto...

Incest a genetické zatížení II.

Autoři uvádějí jako příklad dědičnosti, vázané na pohlavní chromozom, výskyt hemofilie u mužských potomků královny Viktorie (1837–1901)....

Paradoxy v bolesti

Co je to bolest? Podle Světové zdravotnické organizace je to nepříjemná senzorická a emocionální zkušenost spojená s akutním či potenciálním...

Iontové kanály a rakovinné metastázy

Asi největším nebezpečím nádorového bujení je rozsev rakovinných buněk z původního nádoru. Buňky unikají do dalších tkání a tvoří v nich sekundární...

Poslední odpočinek prvního egyptského kolaboranta

Loni uplynulo 200 let od nalezení Rosettské desky Napoleonovými vojáky, kteří kopali základy pevnosti Fort Julien poblíž Rašídu. Deska...

Hluboká horká biosféra a zemský povrch

V minulém čísle (Vesmír 79, 253, 2000/5) jsme představili teorii T. Golda, podle níž život vznikl hluboko v zemské kůře, ve stabilních podmínkách,...

Niekto to rád horúce

Našej pozornosti unikajú výkony vedcov v rôznych odvetviach, ktorí len preto, že pociťujú potrebu rozšíriť naše poznanie, neváhajú pracovať...

Poznání, pravda a nutnost II.

Jan Łukasiewicz (1878 Lvov – 1956 Dublin) přednášel na osmém filozofickém kongresu v Praze v jedné ze sekcí zabývajících se významem logické...

Současné informační prostředí

Často se zaměňují pojmy exploze informací a exploze publikací. Přitom exploze publikací většinou explozi informací převyšuje (tatáž informace bývá...

Letecký průzkum v archeologii

Geograf a archeolog O. G. S. Crawford zkoumal letecké snímky jižní Anglie, které pořídili vojenští piloti ve dvacátých a třicátých letech 20....

Aktuality

Těžké volby před americkou fyzikou elementárních částic

„...Existuje spousta otázek, zda si komunita [vědců zabývajících se fyzikou vysokých energií] skutečně zaslouží částku, o niž žádá“, říká Michael...

Detektor lži

K překvapivému zjištění došli psychiatři, kteří se zabývali schopností odhalit lež. Zjistili, že většina „normálních“ lidí neodhadne podvod z...

Nový jazyk pro webovské stránky

Před nedávnem jsme uváděli (Vesmír 78, 593, 1999/10), že existuje 800 milionů webovských stránek. Dnes již počet webovských stránek překročil...

Kam odtáhnout vikinga?

V Pravidlech českého pravopisu najdeme slovo viking s malým písmenem a plurál Vikingové s velkým, přičemž prvním je míněn nájezdný dobyvatel,...

Další generace antibiotik?

Již od dob prvních antibiotik provází úspěšnou léčbu problém rezistence. Ať člověk vymyslí sebedůmyslnější lék, mikroorganizmy vždy dříve nebo...

Druhá neandertálská DNA

Expanze premoderního člověka do západní a východní Evropy před 40 000 lety mohla mít za následek vymizení neandertálců, k němuž došlo asi před 28...