Doc. Ing. Jan Vymětal, CSc.

Doc. Ing. Jan Vymětal, CSc., (*1941), vystudoval Fakultu chemické technologie VŠCHT v Praze. Zabývá se využívání informací v praxi, informačním a znalostním managementem.Tuto tématiku přednáší na vysokých školách.

Počet článků: 6

Vteřina, nebo sekunda?

8. 9. 2016  |  Vesmír 95, 481, 2016/9
Jan Veselý opakovaně používá termínu oblouková sekunda, přičemž se jedná o vteřinu. V běžné laické mluvě lze tuto záměnu snad tolerovat, nicméně ve...
 

Ad Komu patří život?

23. 7. 2009  |  Vesmír 88, 434, 2009/7
V zajímavém článku se v úvodní obecné části objevilo několik nepřesností a chyb. V ČR se jediná instituce zabývající se ochranou průmyslového...
 

Ad Oxidy versus kysličníky?

15. 2. 2007  |  Vesmír 86, 69, 2007/2
V odpovědi na příspěvek J. Drobníka uvádí kolega J. Kahovec logické důvody, které vedly chemiky k zavedení termínu oxid místo kysličník, sulfid...
 

Chytrá společnost?

3. 7. 2003  |  Vesmír 82, 366, 2003/7
V článku „Chytrá společnost aneb Znalosti jako základní zdroj“ autor konstatuje, že nenašel lepší český ekvivalent pro „společnost znalostí“, než...
 

Současné informační prostředí

5. 6. 2000  |  Vesmír 79, 335, 2000/6
Často se zaměňují pojmy exploze informací a exploze publikací. Přitom exploze publikací většinou explozi informací převyšuje (tatáž informace bývá...
 

Nepleťme si asfalt s dehtem

5. 4. 2000  |  Vesmír 79, 184, 2000/4
[...] Správně je černouhelný dehet – coal tar, černouhelná smola – coal tar pitch, v citovaném dopise je tedy překlad „uhelný dehet (coal tar...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné