Aktuální číslo:

2019/12

Téma měsíce:

Odpady

Vteřina, nebo sekunda?

Ad Vesmír 95, 286, 2016/5; 95, 290, 2016/5
 |  8. 9. 2016
 |  Vesmír 95, 481, 2016/9

Jan Veselý opakovaně používá termínu oblouková sekunda, přičemž se jedná o vteřinu. V běžné laické mluvě lze tuto záměnu snad tolerovat, nicméně ve vědecké oblasti, a nejenom v ní, je přece vteřina oblast „oblouková“ a sekunda oblast „časová“. Podobně v článku Tomáše Petráska se používá jednotka bar místo pascal, metan místo methan, sirovodík místo sulfan, metylchlorid a dimetylsulfid místo methylchlorid a dimethylsulfid.1) Domnívám se, možná hnidopišsky, že ve vědeckém časopisu2) by se jednoznačně měly dodržovat jak soustava jednotek SI, tak nomenklaturní zásady IUPAC. Je totiž obtížné vyžadovat po středoškolácích i vysokoškolácích dodržování závazných jednotek a nomenklatur, když vědecký časopis tyto nepřesnosti toleruje, ať již se jedná o chybu recenzenta, nebo korektora.

Jan Vymětal

Ve školské fyzice je skutečně vyžadováno používání slova sekunda pro časovou jednotku a vteřina pro jednotku rovinného úhlu. V diskusích se většinou řeší opačný problém – použití slova vteřina při zmínce o měření času. Ten dojemný příběh české úchylky s vteřinou (původně se opravdu vztahující jen k úhlu) začíná u obroditele Vojtěcha Sedláčka a kořeny má až u falzifikátora Václava Hanky. Patří stejnou měrou do češtiny, dějepisu a (bohužel) i fyziky a matematiky. Je to však příběh jen a jen český.

Soustava SI je mezinárodní (přímo se tak jmenuje). V oficiální brožuře SI3) jsou jednotky používané k měření malých úhlů v astronomii uvedeny na s. 35 (francouzsky) a s. 124 (anglicky), a to v kapitole věnované jednotkám, které do SI nepatří (rovinný úhel se podle SI měří v radiánech), ale jsou akceptovány. Žádné úhlové vteřiny tam samozřejmě nenajdeme, to je jen české specifikum.

Proč sekunda: Mezinárodní soustava SI používá pro míru časovou i úhlovou stejné slovo: sekunda. A na mezinárodním hřišti (špičková věda se jinde nehraje) o nějakých vteřinách nikdo nikdy neslyšel.

Proč oblouková: SI mluví o „arcseconds“, přičemž arc je oblouk, nikoli úhel (angle). V brožuře SI je věta o obloukových sekundách jako jednotkách vyjadřujících malé úhly. Přičemž se zdůrazňuje, že je to jednotka používaná specificky v astronomii.

A ještě jeden argument proti vteřině: Pro měření vzdáleností ve vesmíru se používá jednotka pc – parsec, česky parsek. To je zkratka ze slov paralaxa a sekunda. Jeden parsek je vzdálenost, v níž by úsečka o délce jedné astronomické jednotky měla paralaxu jedné obloukové sekundy. Kdyby měla paralaxu jedné úhlové vteřiny, druhá polovina slova parsek by ztratila jakýkoli smysl. O časovou jednotku opravdu nejde, takže by správně mělo být parvteř? Tady je zřejmě chyba v matrixu.

Proto bych rád zůstal u obloukových sekund. Můj názor je ten, že pro fyzikáře (nikoli pro fyziky či astronomy) je možná pohodlné, když studentům nalinkují používání jiných slov pro časové a úhlové jednotky. Z hlediska jejich budoucího vědeckého uplatnění je ale užívání úhlových vteřin nešťastné. V mezinárodní odborné literatuře se s nimi nesetkají. Domnívám se, že právě na to je třeba studenty připravit. Ne je učit rozlišovat, v jaké situaci je nutné užívat obrozenecký pojem vteřina a v jaké je to zakázáno.

Jan Veselý

Poznámky

1) Pozn. red.: Všechny tvary použité ve Vesmíru jsou uvedeny jak v Pravidlech českého pravopisu, tak ve výkladových slovnících spisovné češtiny, a jsou tedy plnoprávně využitelné v popularizačním textu. Bar je navíc vedlejší jednotkou tlaku v soustavě SI, která je v brožuře Mezinárodního úřadu pro váhy a míry mezi jednotkami, jejichž užívání je dočasně povoleno (u nás upraveno vyhláškou č. 264/2000 Sb.).

2) Pozn. red.: Vesmír není časopis vědecký, ale vědu popularizující, který se snaží příblížit vědu laickým čtenářům seriózním, odpovědným a poutavým způsobem (viz historicky první úvodník – Vesmír 1, 1, 1871/1).

3) Osmé vydání z roku 2006 je dostupné elektronicky: www.bipm.org/utils/common/pdf/si_brochure_8.pdf

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Metrologie

O autorech

Jan Vymětal

Jan Veselý

Doporučujeme

Recyklace plastového odpadu

Recyklace plastového odpadu

Zdeněk Kruliš  |  9. 12. 2019
Plastové odpady a jejich neblahý vliv na životní prostředí jsou poslední dobou námětem mnoha populárních i populárně- -naučných článků tištěných i...
Odpad, nebo surovina?

Odpad, nebo surovina?

Vladimír Wagner  |  9. 12. 2019
Pokud se ukáže hrozba rostoucí koncentrace CO2 pro vývoj klimatu opravdu tak veliká, jak předpokládají některé scénáře, bude třeba zrychlit cestu...
Modré moře pod blankytnou oblohou

Modré moře pod blankytnou oblohou

Jaromír Plášek  |  9. 12. 2019
Při pohledu na blankytnou oblohu si většina čtenářů určitě vzpomene, že za její barvu může jakýsi Rayleighův rozptyl slunečního světla. V případě...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné