Aktuální číslo:

2023/10

Téma měsíce:

Pohyb

Obálka čísla

Vteřina, nebo sekunda?

Ad Vesmír 95, 286, 2016/5; 95, 290, 2016/5
 |  8. 9. 2016
 |  Vesmír 95, 481, 2016/9

Jan Veselý opakovaně používá termínu oblouková sekunda, přičemž se jedná o vteřinu. V běžné laické mluvě lze tuto záměnu snad tolerovat, nicméně ve vědecké oblasti, a nejenom v ní, je přece vteřina oblast „oblouková“ a sekunda oblast „časová“. Podobně v článku Tomáše Petráska se používá jednotka bar místo pascal, metan místo methan, sirovodík místo sulfan, metylchlorid a dimetylsulfid místo methylchlorid a dimethylsulfid.1) Domnívám se, možná hnidopišsky, že ve vědeckém časopisu2) by se jednoznačně měly dodržovat jak soustava jednotek SI, tak nomenklaturní zásady IUPAC. Je totiž obtížné vyžadovat po středoškolácích i vysokoškolácích dodržování závazných jednotek a nomenklatur, když vědecký časopis tyto nepřesnosti toleruje, ať již se jedná o chybu recenzenta, nebo korektora.

Jan Vymětal

Ve školské fyzice je skutečně vyžadováno používání slova sekunda pro časovou jednotku a vteřina pro jednotku rovinného úhlu. V diskusích se většinou řeší opačný problém – použití slova vteřina při zmínce o měření času. Ten dojemný příběh české úchylky s vteřinou (původně se opravdu vztahující jen k úhlu) začíná u obroditele Vojtěcha Sedláčka a kořeny má až u falzifikátora Václava Hanky. Patří stejnou měrou do češtiny, dějepisu a (bohužel) i fyziky a matematiky. Je to však příběh jen a jen český.

Soustava SI je mezinárodní (přímo se tak jmenuje). V oficiální brožuře SI3) jsou jednotky používané k měření malých úhlů v astronomii uvedeny na s. 35 (francouzsky) a s. 124 (anglicky), a to v kapitole věnované jednotkám, které do SI nepatří (rovinný úhel se podle SI měří v radiánech), ale jsou akceptovány. Žádné úhlové vteřiny tam samozřejmě nenajdeme, to je jen české specifikum.

Proč sekunda: Mezinárodní soustava SI používá pro míru časovou i úhlovou stejné slovo: sekunda. A na mezinárodním hřišti (špičková věda se jinde nehraje) o nějakých vteřinách nikdo nikdy neslyšel.

Proč oblouková: SI mluví o „arcseconds“, přičemž arc je oblouk, nikoli úhel (angle). V brožuře SI je věta o obloukových sekundách jako jednotkách vyjadřujících malé úhly. Přičemž se zdůrazňuje, že je to jednotka používaná specificky v astronomii.

A ještě jeden argument proti vteřině: Pro měření vzdáleností ve vesmíru se používá jednotka pc – parsec, česky parsek. To je zkratka ze slov paralaxa a sekunda. Jeden parsek je vzdálenost, v níž by úsečka o délce jedné astronomické jednotky měla paralaxu jedné obloukové sekundy. Kdyby měla paralaxu jedné úhlové vteřiny, druhá polovina slova parsek by ztratila jakýkoli smysl. O časovou jednotku opravdu nejde, takže by správně mělo být parvteř? Tady je zřejmě chyba v matrixu.

Proto bych rád zůstal u obloukových sekund. Můj názor je ten, že pro fyzikáře (nikoli pro fyziky či astronomy) je možná pohodlné, když studentům nalinkují používání jiných slov pro časové a úhlové jednotky. Z hlediska jejich budoucího vědeckého uplatnění je ale užívání úhlových vteřin nešťastné. V mezinárodní odborné literatuře se s nimi nesetkají. Domnívám se, že právě na to je třeba studenty připravit. Ne je učit rozlišovat, v jaké situaci je nutné užívat obrozenecký pojem vteřina a v jaké je to zakázáno.

Jan Veselý

Poznámky

1) Pozn. red.: Všechny tvary použité ve Vesmíru jsou uvedeny jak v Pravidlech českého pravopisu, tak ve výkladových slovnících spisovné češtiny, a jsou tedy plnoprávně využitelné v popularizačním textu. Bar je navíc vedlejší jednotkou tlaku v soustavě SI, která je v brožuře Mezinárodního úřadu pro váhy a míry mezi jednotkami, jejichž užívání je dočasně povoleno (u nás upraveno vyhláškou č. 264/2000 Sb.).

2) Pozn. red.: Vesmír není časopis vědecký, ale vědu popularizující, který se snaží příblížit vědu laickým čtenářům seriózním, odpovědným a poutavým způsobem (viz historicky první úvodník – Vesmír 1, 1, 1871/1).

3) Osmé vydání z roku 2006 je dostupné elektronicky: www.bipm.org/utils/common/pdf/si_brochure_8.pdf

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Metrologie

O autorech

Jan Vymětal

Jan Veselý

Doporučujeme

Od Newtonových pohybových zákonů k simulaci buňky

Od Newtonových pohybových zákonů k simulaci buňky uzamčeno

Štěpán Timr  |  2. 10. 2023
Molekuly uvnitř buněk jsou v neustálém pohybu. V tomto nepřehledném reji, kterého se účastní miliardy tanečníků různých velikostí, tvarů a...
Cena za přemíru pohybu

Cena za přemíru pohybu

Adam Obr  |  2. 10. 2023
Globální epidemii obezity způsobuje naše dlouhodobě pozitivní energetická bilance. Jinými slovy, lidé (zdaleka nejen v nejbohatších zemích) dnes...
Jak se zbavit sexu

Jak se zbavit sexu uzamčeno

Ve třetí, poslední části našeho seriálu se podíváme na podivuhodné přechody od pohlavního rozmnožování k příležitostné, či dokonce výhradní...