Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Metrologie

75–87 %

Ondřej Vrtiška | 3. 12. 2018 | Vesmír 97, 688, 2018/12

Centrální oblasti pouště Atacama jsou extrémně suché přinejmenším posledních 15 milionů let. Roční úhrn srážek tam nepřesahuje 4 mm. V posledních...

Zabraň erozi, zmírni sucho

Zabraň erozi, zmírni sucho komerce

Petr Čáp | 4. 6. 2018 | Vesmír 97, 378, 2018/6

Z šestnácti agrometeorologických extrémů, které zasáhly Českou republiku mezi lety 2012 až 2016, šlo v devíti případech o výskyt sucha. O těch...

Zamyšlení o jednotkách

Slavomil Vinkler, Josef Vojtíšek | 8. 12. 2016 | Vesmír 95, 677, 2016/12

Spor sekunda versus vteřina je poměrně nepodstatný proti potížím s jednotkami tlaku, které se táhnou až do dnešní doby. […] Soustava jednotek SI...

Vteřina, nebo sekunda?

Jan Vymětal, Jan Veselý | 8. 9. 2016 | Vesmír 95, 481, 2016/9

Jan Veselý opakovaně používá termínu oblouková sekunda, přičemž se jedná o vteřinu. V běžné laické mluvě lze tuto záměnu snad tolerovat, nicméně ve...

Bude zaveden jednotný světový kalendář

Bude zaveden jednotný světový kalendář

9. 6. 2016 | Vesmír 95, 375, 2016/6

1956: Dnešní kalendář již zdaleka nevyhovuje potřebě lidstva. Největší obtíže s kalendářem jsou ve státech s plánovaným hospodářstvím. Měsíce mají...

Laserová vlna jako přesné pravítko

Ondřej Číp | 13. 3. 2009 | Vesmír 88, 198, 2009/3

Současná metrologie délky používá definici jednotky 1 metr, což je délka dráhy, kterou urazí světlo ve vakuu za 1/299 792 458 sekundy. Tato...

Metrologie ad absurdum

Lubor Mojdl | 12. 6. 2008 | Vesmír 87, 349, 2008/6

Se zájmem a pobavením jsem si přečetl upozornění prof. V. Schreibera na Sharpovu recenzi Robinsonovy knihy o dějinách měření v časopise Lancet. Jak...

Metrologie ad absurdum

Vratislav Schreiber | 10. 4. 2008 | Vesmír 87, 213, 2008/4

David Sharp se v časopise Lancet zamýšlí nad jednotkami používanými ve vědě. Vskutku „pravé vědecké poznání“ začalo, až když se věci a děje začaly...