Číp Ondřej

Ing. Ondřej Číp, Ph.D., (*1970) vystudoval biomedicínské inženýrství na Fakultě elektrotechniky a informatiky VUT v Brně. Pracuje v ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., v oddělení koherenční optiky; je řešitelem projektů orientovaných na laserovou interferometrii a nanometrologii.

Počet článků: 1

Laserová vlna jako přesné pravítko

13. 3. 2009  |  Vesmír 88, 198, 2009/3
Současná metrologie délky používá definici jednotky 1 metr, což je délka dráhy, kterou urazí světlo ve vakuu za 1/299 792 458 sekundy. Tato...