Vesmír: 2008/6

datum vydání: 12. 6. 2008

Úvodník

Člověk před obrazem

Na této stránce si všimněte známého obrazu Vermeera van Delfta „Umění malířské“. 1) Chvíli se na něj dívejte a zkuste rozlišit dva způsoby, jak se...

Hlavní články

Spory kolem genového inženýrství 2

Za prométheovské je zvykem dnes označovat nejsmělejší lidské novátorské činy, kterými se jejich tvůrci jakoby stavějí naroveň bohům a porušují...

Kam s mitochondriálním šrotem?

Pohlavní rozmnožování je mezi živočichy šlágrem, protože jim dovoluje zbavit se poškozené jaderné dědičné informace. Při tvorbě pohlavních buněk –...

Srdeční inženýrství

Autoři nedávné experimentální studie 1) hned v prvních odstavcích uvádějí, že jen v samotných Spojených státech je ročně registrováno 3000 osob...

Schizofrenie z pohledu staletí

Pro skupinu psychóz, kterou r. 1896 nazval Emil Kraepelin časná demence, použil později Eugen Bleuler termín schizofrenie (ř. schizó – rozdělit,...

Královny Valiských Alp

Hierarchické soupeření uvnitř skupiny živočichů se v průběhu evoluce objevuje od kolonií medúz až po člověka. Geneticky zakotvené boje dosahují...

Odkud přišli předci uctívačů předků

Madagaskar je zemí předků. Stojí to psáno i ve státním znaku: Madagasikara – tanindrazana, fahafahana, fandrosoana čili Madagaskar – země předků,...

Solifugy

Při prvním setkání s nimi vám bude běhat mráz po zádech. Nemusíte ani trpět arachnofobií, aby ve vás vzbuzovali hrůzu. Pokud se vám poštěstí druhé...

Mor černá smrt

O moru toho bylo již napsáno dost. Od prací historických přes medicínské až po filozofické, a to různých rozsahů i hloubek. Přesto mnohé otázky...

Kardiaci, nebojte sa tepla, ale chladu!

Prežili sme dve veľmi chladné zimy, 2004/2005 a 2005/2006. Počas nich však ľudí so srdcovo-cievnymi ochoreniami nik neupozorňoval na to, že chladné...

Arthur Gobineau a vznik moderního rasizmu

Jen málo autorů se v moderních západních dějinách těší tak špatné pověsti jako údajný „zakladatel vědeckého rasizmu hrabě Joseph-Arthur de...

Kouzelný oxid titaničitý

Titan je jedním z nejrozšířenějších kovů zemské kůry. Nejstabilnější, a tedy nejrozšířenější sloučeninou titanu jsou jeho oxidy, zejména oxid...

Epidemie obezity a regulace příjmu potravy

Nejvýznamnější byl r. 1994 objev leptinu, produktu genu ob, který podnítil intenzivní výzkum a hledání nových látek a mechanizmů regulace příjmu...

Glosy

Neurosteroidy v léčbě duševních chorob

Před více než 60 lety si Hans Hugo Bruno Selye 1) všiml, že některé z neurosteroidů účinkují poměrně rychle a výrazně na centrální nervový systém...

Čím se oči zvířat chrání před UV zářením?

Se sníženou ozonovou vrstvou dopadá na zemský povrch větší množství ultrafialového záření nejen o vyšší vlnové délce (UVA, 320–400 nm), ale i o...

S celerem na mutace

Celer je možné využívat na mnoho způsobů, zajímavý je zapečený, smažený, se smetanou, plněný, dušený, celerová pomazánka, celerová polévka a...

LSD pro výuku?

V letech 1952 až 1974 probíhal v bývalé ČSSR legální výzkum látky LSD-25. Jak dosvědčují články z dobového tisku a svědectví zainteresovaných, šlo...

Tabák s kofeinem

Kofein nacházíme v desítkách druhů rostlin náležejících do více čeledí. Některé se díky jeho povzbuzujícím účinkům dočkaly značné obliby – káva...

Nad knihou

GIS v etnologickém výzkumu

Z historie etnografických atlasů Počátky etnokartografického výzkumu v Evropě bezprostředně souvisejí s jazykovým zeměpisem přelomu 19. a 20....

Lze dietou uzdravovat a prodloužit život?

Lidstvo za poslední tisíciletí prošlo sérií hladomorů, které někdy byly spojeny s epidemiemi a zlikvidovaly podstatnou část obyvatelstva. Ostatně...

Čtyři ze třinácti Základů

Loni tomu bylo právě sto let, co poprvé spatřilo světlo světa první (a do loňského prosince jediné) české vydání Eukleidových Základů. Za tento...

Portmann a jeho parta

Je to již 111 let od narození Adolfa Portmanna a v nakladatelství Pavel Mervart vychází v rámci edice AMFIBIOS speciální svazek věnovaný jeho...

Nad filmem

Slavnost vědy a poznání

O oceněných snímcích bylo a bude ještě slyšet, k některým z jejich témat se vrátíme i na stránkách Vesmíru 1) či v rámci promítání při...

Věda pod objektivem

Žába bez plic

Ztráta plic je mezi čtvernožci mimořádně vzácná – je známa pouze u obojživelníků, a to u dvou čeledí ocasatých a jednoho druhu červora. Nyní se...

Z akademické obce

Z akademické obce

K vědeckému titulu „doktor věd“ Jak víte, byl tento titul, který je naší paralelou titulu „research professor“ a jehož trvalým a stále aktuálnějším...

Eseje o jazyce

Mapa Evropy s petřínským rozhledem

Navzdory všem médiím i politikům, kteří stále prodlévají v zajetí železné opony, a proto řadí Česko, a tedy i češtinu do východní Evropy,...

Architektura

Palác Euro, Praha

Dnes už si sotvakdo vzpomene, že vznik Paláce Euro na dolním konci Václavského náměstí provázely v devadesátých letech minulého století ostré...

Zaznamenali jsme

Život ve vesmíru

Robert Tamchyna: Můžete naznačit některou z teorií, která ještě není v učebnicích, ale již se o ní přednáší? Anton Markoš: Samozřejmě, teorii...

Dopisy čtenářů

Metrologie ad absurdum

Se zájmem a pobavením jsem si přečetl upozornění prof. V. Schreibera na Sharpovu recenzi Robinsonovy knihy o dějinách měření v časopise Lancet. Jak...

Ad Spamy, spamy, spamy

vracím se k vašim článkům o spamech v dubnovém čísle Vesmíru (Pavel Kácha a úvodník Milana Mareše) a se skromností mi vrozenou přikládám svou...

Evropský lingvo-areál?

O tom, že pomalu a jistě vzniká jakýsi „evropský lingvo-areál“, tedy volný jazykový svaz, není pochyb. Vzájemné ovlivňování sousedících jazyků...

Public Relation

Grantová agentura ČR

V souladu s ustanovením § 3 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, a § 12 nařízení vlády č. 461/2002...

Aktuality

Abychom na počítač lépe viděli

K obtížím při práci s počítačem patří slzení očí, zraková nepohoda a poruchy zraku. Hovoří se o syndromu, který se projevuje napětím očí, jejich...

Rýže a globální oteplování Země

Rýže je světově nejdůležitější potravinou, na její produkci je závislá polovina lidstva. Je hlavní obilovinou Asie a v některých oblastech...

Další delfín na světě

Některé druhy kytovců mají zajímavé rozšíření, kdy jedna jejich forma obývá jen mělké šelfy pevnin, druhá zas otevřená moře a oceány, ale někdy i...

Jak vznikly modré oči?

Barva oka je dána obsahem a rozmístěním pigmentu melaninu v duhovce. Barevně nejrůznější oči mají běloši, směrem k jihu rozdílů ubývá. Existuje...

Až uvidíte bezuchého nosorožce…

Pokud se vám někdy poštěstí vidět v nějakém africkém národním parku či rezervaci nosorožce, mohl by vás kromě samotného zvířete překvapit i fakt,...

Chrup drogově závislých

Nedávno publikoval W. M. Thomson s kolegy práci týkající se onemocnění závěsného aparátu zubů (parodontu) u kuřáků marihuany. Vyšetřovali velký...

Špatná zpráva pro pivaře

Milovníci piva to nemají lehké. Nejenže ceny jejich oblíbeného zlatavého moku stále rostou, ale navíc se dovídají, že tuk ukládající se v oblasti...

Virová obezita

Všechny, kteří bojují s obezitou, potěší zpráva, že za jejich tloušťkou možná není jejich nestřídmost v jídle, ale virus. Podobně jako existuje...

Dezinfekce vody na pití

Pamětníci si jistě vzpomenou, že v amerických osobních potravinových balíčcích, které k nám po druhé světové válce dodávala UNRRA, bývaly tablety,...