Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Maletínská Lenka

RNDr. Lenka Maletínská, CSc., (*1965) vystudovala biochemii na PřF UK, poté absolvovala doktorandské studium v ÚOCHB AV ČR a dvě postdoktorské stáže na University of Sherbrooke v Kanadě a v Lawrence Berkeley Laboratories v Kalifornii. V současné době působí jako vedoucí výzkumné skupiny v ÚOCHB. Výzkum skupiny e zaměřuje na peptidy účastnící se regulace příjmu potravy a procesy vztahující se k  obezitě, diabetu a neurodegeneraci. Kombinuje biochemické, farmakologické a fyziologické metody s cílem objasnit vztahy mezi peptidy s vlivem na metabolické choroby a navrhnout design potenciálních terapeutik.

Počet článků: 2

Peptidy – naděje pro léčbu obezityuzamčeno

8. 9. 2016  |  Vesmír 95, 510, 2016/9
Zázračná pilulka proti obezitě neexistuje a jen tak se neobjeví. Naději, že najdeme účinné léky, dnes představují peptidové hormony, regulující...
 

Epidemie obezity a regulace příjmu potravy

12. 6. 2008  |  Vesmír 87, 410, 2008/6
Nejvýznamnější byl r. 1994 objev leptinu, produktu genu ob, který podnítil intenzivní výzkum a hledání nových látek a mechanizmů regulace příjmu...