Woitsch Jiří

PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D., (*1976), vystudoval historii a etnologii na FF UK v Praze, kde též externě přednáší. Od roku 1999 pracuje v Etnologickém ústavu AV ČR, od roku 2011 jako vedoucí Oddělení historické etnologie. Zabývá se tradičními formami obživy – zejména venkovským zemědělstvím a rukodělnou výrobou, dějinami lesů a lesnictví, lidovou architekturou, etnokartografií a dějinami etnologie.

Počet článků: 2

Vážení ďáblovi pacholciuzamčeno

4. 6. 2017  |  Vesmír 96, 338, 2017/6
Bez systematicky provozovaného uhlířství by nikdy nenastala doba železná, palné zbraně by nezměnily způsoby vedení válek a i dnes bychom složitě...
 

GIS v etnologickém výzkumu

12. 6. 2008  |  Vesmír 87, 360, 2008/6
Z historie etnografických atlasů Počátky etnokartografického výzkumu v Evropě bezprostředně souvisejí s jazykovým zeměpisem přelomu 19. a 20....