Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Rybanský Milan

RNDr. Milan Rybanský, DrSc., (*1937) sa v Ústave experimentálnej fyziky SAV zaoberá hlavne otázkami modulácie kozmického žiarenia v heliosfére. 40 rokov pracoval vo výskume slnečnej koróny v Astronomickom ústave SAV (z toho 25 rokov na Lomnickom štíte) hlavne pri pozorovateľskej činnosti. Autor okolo 150 pôvodných vedeckých prác a monografie o slnečnej koróne.

Počet článků: 1

Kardiaci, nebojte sa tepla, ale chladu!

12. 6. 2008  |  Vesmír 87, 396, 2008/6
Prežili sme dve veľmi chladné zimy, 2004/2005 a 2005/2006. Počas nich však ľudí so srdcovo-cievnymi ochoreniami nik neupozorňoval na to, že chladné...