mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Matyšková Resha

Mgr. Resha Matyšková (*1982) vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK a nyní je doktorandkou na 1. LF UK (biochemie a patobiochemie).

Počet článků: 1

Epidemie obezity a regulace příjmu potravy

12. 6. 2008  |  Vesmír 87, 410, 2008/6
Nejvýznamnější byl r. 1994 objev leptinu, produktu genu ob, který podnítil intenzivní výzkum a hledání nových látek a mechanizmů regulace příjmu...