mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Budil Ivo T.

Prof. RNDr. Ivo T. Budil, Ph.D., DSc., (* 1965) vystudoval Přírodovědeckou a Filozofickou fakultu UK. V letech 1999 až 2005 byl děkanem Fakulty filozofické ZČU. Nyní na této fakultě vede katedru historických věd; zabývá se především dějinami západních věd o člověku. Je autorem knih Zakladatelé Západu a poslední člověk (2007), Zrození moderní rasové teorie: Život a dílo Victora Courteta (2005), Za obzor Západu (2. vydání 2007), Válka Zuluů (2006), Mýtus, jazyk a kulturní antropologie (4. vydání 2003), Od prvotního jazyka k rase (2002), Jitro Árijců (2009), Úsvit rasismu (2013).

Počet článků: 7

Alphonse Toussenel, antisemitismus a „vášnivá zoologie“

5. 12. 2013  |  Vesmír 92, 708, 2013/12
Italský spisovatel Umberto Eco vylíčil ve svém románu Pražský hřbitov fiktivní rozhovor mezi Alphonsem Toussenelem a ústřední postavou knihy,...
 

Moderní totalitarismus a síla politické imaginaceuzamčeno

3. 10. 2013  |  Vesmír 92, 578, 2013/10
Proslulý francouzský myslitel Alexis de Tocqueville v první polovině 19. století napsal: „Myslím tedy, že se druh útlaku, který ohrožuje...
 

Západní imaginace a zrod moderního rasového myšlení

8. 3. 2012  |  Vesmír 91, 174, 2012/3
Imaginace, vytváření alternativních symbolických vizí skutečnosti, které slouží jako útočiště před „nepřátelským“ světem, nebo naopak jako mocná...
 

Pařížská antropologická společnost

10. 9. 2009  |  Vesmír 88, 549, 2009/9
V roce 2009 si připomínáme nejen sto padesát let od vydání Darwinova přelomového díla O původu druhů, ale rovněž výročí vzniku Pařížské...
 

Vidění věcí, sebepoznání a (ne)souměřitelnost

9. 4. 2009  |  Vesmír 88, 213, 2009/4
Jsem čtenářem Vesmíru od poválečných dob a jeho přírodovědecké zaměření mi bylo a je blízké. Z toho důvodu bych chtěl komentovat letošní číslo 6....
 

Arthur Gobineau a vznik moderního rasizmu

12. 6. 2008  |  Vesmír 87, 398, 2008/6
Jen málo autorů se v moderních západních dějinách těší tak špatné pověsti jako údajný „zakladatel vědeckého rasizmu hrabě Joseph-Arthur de...
 

Karel Marx a rasizmus

8. 5. 2008  |  Vesmír 87, 326, 2008/5
Hovořit o Karlu Marxovi jako o rasistovi zavání buď škodolibou radostí z intelektuální nedůslednosti zmíněného myslitele, nebo historickým...