mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Štengl Václav

Mgr. Václav Štengl, Ph.D., (*1963) vystudoval anorganickou chemii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, postgraduálně studoval na Univerzitě Pardubice. V Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i., se zabývá syntézou nanodisperzních oxidů pro materiálový výzkum a fotokatalýzou.

Počet článků: 4

Grafen na cestě z laboratoře do praxe

12. 7. 2012  |  Vesmír 91, 414, 2012/7
„Grafen je rychle stoupající hvězda na obzoru materiálových věd a fyziky pevných látek“. Jen během posledních dvaceti let bylo takových hvězd...
 

Nanočástice rozkládají bojové chemické látky

6. 5. 2010  |  Vesmír 89, 296, 2010/5
Ti, kteří chodili do školy před rokem 1989, si jistě pamatují cvičení civilní obrany, při němž si na povel „chemický poplach!“ nasazovali na...
 

Kouzelný oxid titaničitý

12. 6. 2008  |  Vesmír 87, 402, 2008/6
Titan je jedním z nejrozšířenějších kovů zemské kůry. Nejstabilnější, a tedy nejrozšířenější sloučeninou titanu jsou jeho oxidy, zejména oxid...
 

Obyčejný minerál s neobyčejnými vlastnostmi

15. 12. 2004  |  Vesmír 83, 680, 2004/12
Křemík a kyslík patří mezi chemické prvky s nejčastějším výskytem v zemské kůře. Tvoří také slídu, která se v přírodě vyskytuje v mnoha chemických...