JMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTop

Horálek Adam

Mgr. Adam Horálek (*1983) vystudoval etnologii na Filozofické fakultě a geografii-kartografii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Dokončuje doktorská studia na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK a v Ústavu etnologie Filozofické fakulty UK v Praze. Přednáší na katedře asijských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci. Specializuje se na etnické menšiny a národnostní politiku Číny. V současnosti je na stipendijním pobytu na University of Queensland v Austrálii.

Počet článků: 2

Čína Dálného východu, či Blízkého severu?

9. 12. 2010  |  Vesmír 89, 776, 2010/12
Čína je předmětem obdivu i obav Evropy již od doby, co tyto dva světy navázaly vzájemný kontakt. Nicméně od konce kulturní revoluce (1966–1976) a...
 

GIS v etnologickém výzkumu

12. 6. 2008  |  Vesmír 87, 360, 2008/6
Z historie etnografických atlasů Počátky etnokartografického výzkumu v Evropě bezprostředně souvisejí s jazykovým zeměpisem přelomu 19. a 20....