Vesmír: 2010/12

datum vydání: 9. 12. 2010

Úvodník

Singularita

Nedoporučuji, abyste se pustili do googlování slova „singularita“ na webu. Zkusil jsem to a téměř jsem nestihl uzávěrku tohoto čísla. Ukazuje se,...

Rozhovor

Od retrovirů k HIV

Jana Olivová: Zhruba před čtvrt stoletím jste identifikovala virus HIV. Proč je podle vás tak obtížné najít vakcínu proti chorobám, které tento...

Hlavní články

O ekonomice oplzlé a vilné

Oddaný zájem ekonomů se soustředí na každého, kdo vyrábí a poskytuje výrobky či služby – nositele to uspokojení neomezených potřeb lidí. Přičemž o...

Jak spočítat počasí

Trocha historie Meteorologie, pokud pomineme různé subjektivní přístupy a pověry, je poměrně mladá disciplína. Vědecká formulace problému...

Studené nohy bohyně Gaii

Stephen Pyne ve své knize The Ice: A Journey to Antarctica v roce 1986 píše: „Biologie Antarktidy je takřka úplně biologií mořskou. Kromě několika...

Zapomenutí vetřelci – někdy matoucí, jindy žádoucí

Nepůvodní druhy vnímáme rozporuplně, neboť představují na jedné straně vážnou hrozbu z hlediska globální ochrany přírody, na straně druhé jsou...

PET/CT – hybridní zobrazovací metoda

Vesmír: PET centrum v Nemocnici Na Homolce zahájilo svoji činnost v roce 1999. Co přineslo pacientům? Otakar Bělohlávek: PET, popřípadě PET/CT je...

Vyskytují se pesticidy v povodí Moravice dodnes?

Jsou v povodí Moravice pesticidy i dnes? Řešení tohoto úkolu bylo svěřeno ostravské pobočce Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka.1)...

Věda, antropocentrismus a jiné „centrismy“: pohled biologa

Je klimatologie více antropocentrická než, řekněme, matematika? Je vědec zaměřený spíše na egoistickou stránku vědy – být úspěšný, prosadit se, být...

Čína Dálného východu, či Blízkého severu?

Čína je předmětem obdivu i obav Evropy již od doby, co tyto dva světy navázaly vzájemný kontakt. Nicméně od konce kulturní revoluce (1966–1976) a...

Glosy

Chemie začíná léčit

Leckdo jistě zná příběh půvabné Weberovy opery Čarostřelec, ve které myslivečtí mládenci Max a Kašpar odlévají magické kulky pro střelecké závody....

Mechanické síly, nebo lipidové rafty?

Už před dvěma desítkami let přineslo několik na sobě nezávislých vědeckých týmů důkazy, že proteiny se v buněčné membráně sdružují do větších či...

Vyberte si zázračnú diétu

Tu sú v skratke súčasné návody na zdravú výživu, ktoré vznikli hlavne v USA. Vychádzajú vraj z najnovších vedeckých poznatkov. Môžte si vybrať, ale...

Páry a rodiny asteroidů

Asteroidy jsou malá tělesa sluneční soustavy o rozměrech zlomků metrů až po stovky kilometrů. Vyznačují se rozmanitými tvary, které můžeme...

Alkaloidy vlaštovičníku

Vlaštovičník větší (Chelidonium majus) je vytrvalá, až 1 m vysoká bylina, rostoucí na rumištích, podél cest, na okrajích lesů a v křovinách. Má...

Nejen knihy, ale i sbírky mají své osudy

V předposledním čísle Vesmíru mě zaujal článek o Německé univerzitě v Praze. V něm autoři T. Hermann a M. Šimůnek uvádějí: „Rostlinný fyziolog a...

Odpověď na každou otázku

Mrak, nebo mlha?

Trochu zjednodušeně a nepřesně by se dalo říci, že žádný. Rozdíl je dán pouze polohou pozorovatele. Tentýž meteorologický jev může být pro jednoho...

Nad knihou

Neexistující al-Andalus aneb Jak (ne)hovořit o islámu

S publikacemi o islámu se v posledních letech doslova roztrhl pytel. Platnost tohoto tvrzení si uvědomíme o to jasněji, podíváme-li se, kolik u nás...

Ohňostroj podob

Když nedávno vyšla v češtině kniha S. Carrolla věnovaná nové syntéze evodevo (evoluce a ontogeneze), konstatoval jsem rozdíl mezi ontogenezí a...

Jak nás formuje prostředí a jak my formujeme je[1]

Skoro každý má pocit, že právě teď se v jeho oboru děje něco podstatného, převratného. Nevím, kde to platí a kde ne, ale myslím, že pro evoluční...

Divočina v české krajině

Termín divočina se stává v poslední době stále frekventovanějším, překročil rámec ochranářských kruhů a stal se předmětem zájmu médií. Souvisí to...

Koho to táhne k pólům?

Proč strávili zimu 1593–1594 v zálivu Bellsund na arktickém ostrově Špicberky (souostroví Svalbard) Mithein a jeho společníci Ivan Petrov, Vapa...

Architektura

Obrázky z Innsbrucku

Když jsem v létě na pár dní odjížděl do Innsbrucku, těšil jsem se na prohlídku skokanského můstku (2001–2002) a pozemní lanové dráhy (2005–2007),...

Zaznamenali jsme

Počítačová kriminalita

Marek Kuchařík: Internet je v současnosti pro fungování společnosti nezbytný, je ale i nástrojem pro lidi se špatnými úmysly. Počet uživatelů...

Public Relation

Identifikace nových znaků pro molekulární diagnostiku zánětlivých a nádorových onemocnění

V poslední době narůstá výskyt tzv. civilizačních, multigenních chorob, mezi které patří různá chronická zánětlivá, autoimunitní a nádorová...

Aktuality

Proti proudu globálního oteplování

Na horách by se současné oteplování klimatu mělo projevovat poměrně jednoznačně. Zvýšení teplot jednoduše posune rozšíření jednotlivých druhů...

Křídelnice, arzenová kapradina

Některé rostliny jsou schopny růst i v prostředí s vysokým obsahem toxických prvků a mohou je ve svém těle akumulovat. Mimořádně velká množství...

Bude se delfínům odebírat DNA z výdechových fontán?

Vzorky tkání pro genetický výzkum bývají u kytovců odebírány buď z uhynulých či pro ten účel ulovených jedinců (takzvaný „lov pro vědecké účely“...

Proč tak snadno přibíráme na váze?

Eric Stice, psycholog na texaské univerzitě v Austinu tvrdí, že čím má člověk vyšší nadváhu, tím rychleji na váze přibírá. K tomuto závěru došel,...

Geneticky modifikovaná bavlna šetří pesticidy

Odrůdy bavlníku, do nichž byly vloženy geny pro proteiny Cry z mikroba Bacillus thuringiensis, se nyní pěstují na celkové ploše 15 milionů hektarů...

Neviditelné dráty

Nálezy uhynulých či zmrzačených ptáků po nárazech do drátů elektrického vedení patří k smutným fenoménům dnešní doby. Ochránci přírody jim věnují...

Co to jsou biosimilars?

Nejdynamičtěji rozvíjejícím se segmentem současného farmaceutického trhu jsou léky vyráběné pomocí biotechnologií. V současnosti mají asi 20%...

Vymírají klauni?

Vzrůstající koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře vede k zvýšené absorpci tohoto plynu oceány. To způsobuje pokles pH oceánských vod, což má...

Malí tygři z bažin

Do Bengálského zálivu ústí řeky Ganga, Brahmaputra a Meghna a vytvářejí zde rozsáhlé delty s mangrovovými bažinami známými též jako sundarbanské...

Představuje se MorphoBank

Již několik let mají molekulární fylogenetici možnost používat databázi všech dosud publikovaných osekvenovaných genů, GenBank...

Cena Jaroslava Krejčího

Cena je určena pro talentované studenty/studentky v magisterském nebo doktorském studiu a pro talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 35...

Vyznamenání v oblasti vědy

U příležitosti řádového dne 28. října 2010 se prezident republiky Václav Klaus rozhodl ocenit vynikající občanské zásluhy o budování svobodné...