JMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTop

Bilej Martin

RNDr. Martin Bilej, DrSc., (*1962) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Je ředitelem Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i. Zabývá se srovnávací imunologií, obrannými mechanismy annelid, receptory pro rozpoznávací vzory a „primitivními“ cytokiny u bezobratlých.

Počet článků: 3

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.komerce

5. 4. 2012  |  Vesmír 91, 215, 2012/4
Historie Mikrobiologického ústavu AV ČR začíná rokem 1948, kdy profesor Ivan Málek odešel z Prahy na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci...
 

Identifikace nových znaků pro molekulární diagnostiku zánětlivých a nádorových onemocnění

9. 12. 2010  |  Vesmír 89, 745, 2010/12
V poslední době narůstá výskyt tzv. civilizačních, multigenních chorob, mezi které patří různá chronická zánětlivá, autoimunitní a nádorová...
 

Vývojová a srovnávací imunologie v Praze 28. 6. – 4. 7. 2009

11. 6. 2009  |  Vesmír 88, 394, 2009/6
Většina našich imunologických znalostí se omezuje na obratlovčí experimentální modely. Z celkového počtu dnes žijících živočišných druhů, který již...